Sunday, January 18, 2015

ဘဝရဲ႕ဒုုတိယပုိင္း

ဘဝရဲ႕ဒုုတိယပုိင္း

ေရွ႕သက္တမ္းတစ္ဝက္တြင္ သင္ယူေလ႔လာခဲ႔သမွ်ကုုုိ ျပန္လည္ေမ႔ေဖ်ာက္ရန္ ကြ်န္ေတာ္ အေလးအနက္ေတြးေနမိသည္။ ဒုတိယပုိင္းသည္ ပထမပုိင္း၏ အဆက္မဟုတ္ပါ။ ေလထဲလြင္႔သြားေသာ ဖံုမႈန္႕ေလး ဘယ္မ်ားေရာက္သြားပါလိမ္႔ဟု ကြ်န္ေတာ္ေတြးေနတုန္းျဖစ္ပါသည္။ It's a heartache ဟုBonnie Tyler က ၁၉၇၈ ကတည္းက ၾကိဳသိေနခဲ႔ျခင္းမွာ မဆန္းပါေလာ။ သင္ယူေလ႔လာမႈသည္ ေျခာက္ေသြ႕လြန္းေသာ သမားရုိးက်နည္းလမ္းမ်ားကုိ လြန္ေျမာက္ရမည္ဟု ဆရာသမားကဆုိသည္။ ဤအဆုိကုိလည္း သူ႕ဆရာသမားမွ လက္ဆင္႔ကမ္းခဲ႔ျခင္းျဖစ္လိမ္႔မည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သင္ယူမႈျဖင္႔သာ ရွင္သန္တတ္ရန္ သင္ၾကားေပးခဲ႔သူမ်ားကုိ ေလးစားတတ္ရန္ အခ်ိန္ယူရပါလိမ္႔မည္။

ပထမပုိင္း၏ အခက္အခဲမွာ မလုပ္မျဖစ္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ တကယ္မလုိအပ္မည္႕ စာမ်ားကုိ အခ်ိန္နာရီေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေပး၍ က်က္မွတ္ခဲ႔ပါသည္။ ယခုေခတ္ဘဏ္မန္ေနဂ်ာမ်ားထက္ သခ်ၤာ ႏွစ္ဆပုိတြက္ခဲ႔ဖူးျပီး၊ ယခုုေခတ္အေရာင္းသမားမ်ားထက္ တက္က်မ္း ၂ ဆပုိဖတ္ခဲ႔ဖူးသည္႕အတြက္ နည္းနည္းမွ် ဂုုဏ္မယူခဲ႔မိပါ။ ထုိအရာမ်ားသည္ ဘဝ၏ ဒုိင္းမင္းရွင္းကုိ ပိုမို က်ယ္ျပန္႕ေစေသာ တရားမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု နားလည္လာခဲ႔ခ်ိန္အထိ စိတ္ရွည္ေနခဲ႔ဖုိ႕သာလုိသည္။ အေၾကာင္းမဲ႔ျဖစ္ေသာအရာ တစ္ခုမွ မရိွဟု မုတ္ဆိတ္ေရာ၊ႏႈတ္ခမ္းေမႊးပါမက၊ မ်က္ေတာင္ေမႊးမ်ားပင္ ျဖဴေနေသာ ဆရာၾကီးတစ္ဦးကဆုိသည္။ ထုိအရာတစ္ခုကို ေသခ်ာသိဖုိ႕ ျဖဴခဲ႔ရသည္႕ အေမႊးအမွ်င္မ်ားပင္ မနည္းလွဟု ေတြးျပီး ရယ္မိမလုိျဖစ္သြားသည္။

ဒုတိယပုိင္း၏ ျပႆနာမွာ ပထမပုိင္းတြင္ သိမ္းပုိက္စြဲလန္းထားေသာ ဥပါဒါန္မ်ားကုိ တစ္ခုစီ ျပန္လည္ စြန္႕လႊတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခက္အခဲမွာ ရယ္ေမာတတ္ရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာ လုိအပ္ေနျခင္းတြင္ အေျခခံသည္။ အေလးအနက္မ်ားကုိ စြန္႕လႊတ္လုိက္လွ်င္ ေပါ႔ပါးစြာ ေလးနက္ခြင္႔ကုိ ျပန္လည္ ရရိွလာလိမ္႔မည္ ထင္သည္။

ပထမဆံုး ၾကိဳးပမ္းခ်က္အေနျဖင္႔ အခ်ိန္နာရီေပါင္းမ်ားစြာေပး၍ တည္ေဆာက္ထားေသာ စာၾကည္႕တုိက္ေလးတစ္ခုကုိ ျမန္မာျပည္ျပန္ပုိ႕လုိက္သည္။ စာအုပ္မ်ားသည္ အင္မတန္အက်ိဳးေပးခဲ႔သည္။ အက်ိဳးမ်ားစြာရိွေစခဲ႔သည္။ ဘဝတြင္ အေပါ႔၊အေလးသြားေသာကိစၥမွအစ ကုုသုိလ္ရရန္သင္ေပးခဲ႔သည္။ အနာဂတ္ေငြေၾကးစီမံမႈကုိလည္း သင္ၾကားေပးခဲ႔သည္။ လူအုုပ္ၾကီးထဲတြင္ အဆင္ေျပရန္၊တစ္ေယာက္တည္း အထီးမက်န္ေစရန္ အစစအရာရာသင္ၾကားေပးခဲ႔သည္။ ျမန္မာျပည္မွစာအုုပ္မ်ားကုိ အၾကိမ္ၾကိမ္ခြဲ၍ သယ္ခဲ႔ရသည္။ စာအုုပ္စင္ အျမင္႔ၾကီးမ်ား ဝယ္ျပီး သပ္သပ္ရပ္ရပ္ျဖည္႕စြက္ခဲ႔သည္။ စာအုပ္တစ္အုပ္စီကုိ အခ်စ္ဆံုးသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္စီလုိ ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္ခဲ႔သည္။ ပထမပုိင္း၏ သမိုင္းသည္ စာၾကည္႕တုုိက္ေလးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိစာၾကည္႕တုုိက္ကုိ ျပန္မပို႕လွ်င္ ဒုတိယပုိင္းတြင္ ပထမပုိင္း ကိစၥမ်ား ရႈပ္ေနႏုိင္သည္။ မည္သည္႕လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္မဆို စာၾကည္႕တုိက္အေသးစားေလးတစ္ခု ပုိင္ဆုိင္လာသည္႕ေန႕တြင္ ေလးနက္ေသာ ဘဝအျမင္တစ္ခု ကိုုယ္ပုိင္ဖန္တီးယူႏုိင္လာလိမ္႔မည္။ စာအုပ္မ်ားထက္ပုိ၍ ကုိယ္႔စိတ္ကုိကုိယ္ ျပန္လည္သိျမင္ေစေသာ ျပင္ပအကူမရိွပါ။ အခ်ိန္ဆယ္ႏွစ္သည္ စာအုုပ္တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကုိ ေက်ညက္စြာဖတ္ရန္ လံုေလာက္ပါသည္။ ထုိအသိတရားသည္ ဘဝ၏ပထမပုိင္းတြင္ ေနေပ်ာ္သူတစ္ဦးျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ စာအုပ္မပါဘဲ ခရီးသြားေလ႔မရိွသူ၊ စာတစ္ပုုိဒ္မွ်မဖတ္ဘဲ အိပ္မေပ်ာ္ႏုိင္သူျဖစ္ေအာင္ စာၾကည္႕တုိက္ေလးက ကူညီခဲ႔သည္။ သူ သုိဝွက္သိမ္းဆည္းထားေသာ အႏုပညာႏွင္႔ ခ်စ္ျခင္းတရားကုိ စာၾကည္႕တုိက္ေလးက မျခြင္းမခ်န္ေပးအပ္ခဲ႔သည္။ ပညာကုိ တန္ဖုိးထားေသာ စိတ္ဓာတ္အေမြကုိလည္း ေပးခဲ႔ေသးသည္။

ဘဝ၏ဒုတိယပုိင္းသည္ ျပင္ပမွပညာကုိ စိတ္အတြင္း ျပန္ရွာၾကည္႕ရန္ အေလးအနက္ထားရသည္႕ ကာလျဖစ္သည္။ သင္ယူမႈမ်ား၏ အဆီအႏွစ္သည္ ဒုတိယပုိင္းတြင္ ကိုယ္ပုိင္အမွတ္အသားျဖစ္လာသည္။ စာေရးသူတစ္ေယာက္သည္ စာေရးရင္းေရးရင္း သူ႕ေရးဟန္တစ္ခုျဖစ္လာသလုိ အေတြးအေခၚသည္လည္း စုုစည္းေလ႔လာမႈမွ အသစ္တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ စိတ္ထားသည္လည္း အသစ္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္သည္။ ထုိအရာသည္လည္း ဆင္႔ကဲျဖစ္စဥ္တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ လူသားတစ္ဦးစီ၏ ေျပာင္းလဲမႈသည္ ေနာင္ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာၾကာသည္႕အခါ သိသာေသာျဖစ္ထြန္းမႈျဖစ္လာႏုုိင္သည္။ ဆန္းၾကယ္ေသာ စိတ္၏ စြမ္းအားမ်ားသာျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲလုိလားသူမ်ားသာ ႏွစ္တစ္သန္းတုိင္ စစ္ပြဲဆက္တုိက္လုိလားခဲ႔လွ်င္ ေမြးရာပါ လက္နက္တပ္ဆင္ျပီးသား လူသားမ်ားျဖစ္ထြန္းလာႏုိင္သည္။ ေလာကကုိ ဦးေဆာင္ေသာအရာမွာ စိတ္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကသည္ စိတ္အစုုအေပါင္း၏ ေရာင္ျပန္ဟပ္ျဖစ္ထြန္းမႈသာျဖစ္သည္။ မျငိမ္းခ်မ္းေသာ စိတ္မ်ားက မျငိမ္းခ်မ္းေသာ ေလာကသစ္တစ္ခုကို ျပဳလုုပ္ေနသည္။ ဘဝ၏ ဒုတိယပုိင္းတြင္ မသိစိတ္ျဖင္႔ မျငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ အားေပးအားေျမွာက္မလုပ္ရန္ အေရးၾကီးလာသည္။ လူ႕အသုိင္းအဝုုိင္းတစ္ခုလံုုးကုိ ျခံဳငံုၾကည္႕တတ္ရန္လုိလာသည္။ ငါစြဲမွသာမက ႏုိင္ငံစြဲမွပါ လြတ္ေျမာက္ရန္လုိအပ္လာသည္။ ကမာၻသားအျမင္၊ စၾကဝဠာအဖြဲ႕အစည္းမွ ေမာ္လီက်ဴးေလးငယ္ေလးတစ္ခု၏ အျမင္မ်ိဳးလုိအပ္လာသည္။ အင္မတန္ေသးဖြဲေသာ စၾကာဝဠာ၏ အမႈန္ေလးတစ္ခုအေနျဖင္႔ မလုပ္သင္႔၊မရိွသင္႔ေသာ အတၱမာနမ်ားႏွင္႔ မလုိေလာဘမ်ားကုိ စြန္႕ဖယ္လုိက္ရန္လုိအပ္လာသည္။

စၾကဝဠာ၏ တည္ေနပံုအရ ကမာၻအပါအဝင္ ေနအဖြဲ႕အစည္း၏ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္မႈမွာ တစ္စကၠန္႕အတြင္း ျဖစ္ပ်က္သြားႏုိင္သည္။ ေလာင္ကြ်မ္းမႈကုန္ဆံုးေသာေန႕တြင္ ေနသည္လည္း ျငိမ္းသြားႏုိင္သည္။ ေလာင္ကြ်မ္းမႈမညီမွ်မႈေလးတစ္ခုေၾကာင္႔ပင္ ရက္သတၱပတ္တစ္ပတ္အတြင္း ကမာၻၾကီး ေအးခဲသြားႏုိင္သည္။ ကမာၻၾကီး၏ျဖစ္တည္မႈသည္လည္း အလြန္တရာ တုိက္ဆုိင္ေနေသာ ၾကံဳေတာင္႔ၾကံဳခဲ မေတာ္တဆမႈေလးမွ်သာျဖစ္သည္။ ကမာၻၾကီးကုိ ပတ္လမ္းထဲမွ တုိက္ထုတ္ပစ္လုိက္ရန္ စၾကဝဠာအတြင္းတြင္ အစုိင္အခဲမ်ားစြာရိွေနေသးသည္။ တစ္ေန႕မဟုတ္ တစ္ေန႕ လူသားအားလံုုး ရုုတ္တရတ္ မ်ိဳးျပဳတ္သြားႏုိင္သည္။ ထုိအခက္ၾကီးအတြင္း ေပ်ာ္ေနေသာ ကိုယ္႔စိတ္ကုိယ္ အံၾသေလးစားတတ္ရန္ အေရးၾကီးလာသည္။ ေမာဟသည္ အလြန္လွေသာ ကမာၻတစ္ခုုျဖစ္ေစသည္။ မနက္ျဖန္ကုိ စိတ္မခ်ႏုိင္လွ်င္ ဒီညကုိ ေပ်ာ္ေအာင္အိပ္ဖုိ႕ ခက္ေနမည္ထင္သည္။

မေသခ်ာမႈမ်ားကုိ ေသခ်ာေယာင္ေဆာင္ထားေသာ အရာမွာ ေမာဟပင္ျဖစ္သည္။ ေသႏုိင္ေသာအရာမ်ားကုိ မေသႏုိင္ဟုထင္ေနေစေသာ အရာမွာ ေမာဟပင္ျဖစ္သည္။ ေမာဟ၏ ျပဳျပင္မႈျဖင္႔ အမွန္မျမင္ႏုိင္ေသာ ကမာၻတစ္ခုထဲတြင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕အားလံုးပိတ္မိေနၾကသည္။ ေသတတ္ေသာလူမ်ားေသသြားျခင္းကုိ ဝမ္းနည္းေနျခင္းမွာ ေမာဟ၏ ပိတ္ဆုိ႕မႈသာျဖစ္သည္။ လူအားလံုုး ေသရမွာပဲဟူေသာ အသိကုိ ယံုၾကည္ေသာစိတ္ကုိပင္ ေမာဟက လက္မခံေခ်။ ထုိ႕ေၾကာင္႔မၾကာခဏ စိတ္သည္ ေသျခင္းကုိ တုန္လႈပ္ရသည္။ မိဘမ်ားေသဆံုးလွ်င္ သာ၍တုန္လႈပ္သည္။ ခံႏုိင္ရည္မရိွေအာင္ျဖစ္ရသည္။ ဘဝ၏ဒုတိယပုိင္းတြင္ ေမာဟကုိ နားလည္ေသာ ပညာတစ္မ်ိဳးလုိလာသည္။ မိမိ၏စိတ္ကုိ ေမာဟ မျခယ္လွယ္လွ်င္ စိတ္သည္ ခံႏုိင္ရည္ပုိရိွလာႏုိင္သည္။ ပထမပုိင္းတြင္ ဥစၥာစီးပြားရွာရန္လုိေသာ ပညာကုိ က်က်နနသင္ယူေလ႔လာခဲ႔ၾကျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဒုတိယပုိင္းတြင္ မိမိတုိ႕သည္ သူငယ္တန္းျပန္ျဖစ္ေနသည္။ မိမိစိတ္ကုိ ေပ်ာ္ေအာင္မထားႏုိင္ေသးေသာ ကေလးငယ္မ်ားသာျဖစ္ေနသည္။ ေမာဟ၏ ေမွာင္မုိက္ကုိ ေက်ာ္လြန္၍ မသြားႏုိင္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားသာျဖစ္ေနသည္။ ထုိခံစားခ်က္သည္ အလြန္သိမ္ငယ္ဖြယ္ေကာင္းသည္။ ပထမပုိင္း၏ ပညာမ်ားသည္ ဒုတိယပုိင္း၏ အခက္အခဲအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ပံုေသနည္းမ်ား မေပးႏုိင္ေတာ႔။ ပထမပုိင္း၏ ပင္လယ္တြင္ ေဖာင္သဖြယ္ျဖစ္ခဲ႔ေသာ ပညာမ်ားကုိ ဒုတိယပုိင္းကမ္းေျခတြင္ ခ်ထားခဲ႔ရေတာ႔မည္။ ဒုတိယပုိင္း၏ အခက္အခဲသည္ ပုိမုိသိမ္ေမြ႕သည္။ သိသာေသာ အခက္အခဲမ်ားမဟုတ္ေတာ႔။ သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ေလး ဒုကၡေပးေနေသာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားျဖစ္လာသည္။

လူသည္ ေလာကတြင္ ရွင္သန္ရန္ ပညတ္မ်ားကုိ စနစ္တက် သင္ယူခဲ႔ျပီး၊ ေလာကလြန္တရားသုိ႕ ဆက္သြားရန္ ပညတ္မ်ားကုိ စနစ္တက် ျပန္လည္ စြန္႕ပစ္ၾကရသည္။ ဒုတိယပုိင္း၏ ကသိကေအာင္႔ျဖစ္ဖြယ္အမွန္တရားမွာ မိမိတုိ႕၏ အသားက်ေနေသာ ဆင္ျခင္မႈပံုစံျဖစ္သည္။ ဒုတိယပုိင္းသည္ သိမ္ေမြ႕ေသာ ေျပာင္းလဲမႈေလးတစ္ခ်က္သာျဖစ္သည္။ လူသည္ ဒုတိယပုိင္းကိစၥမ်ားကို သတိမမူမိလွ်င္ ပထမပုိင္းဟုသာ ထင္ေနမိႏုိင္သည္။ ပထမပုိင္းသည္ အင္မတန္ လႈပ္ရွားသက္ဝင္သည္။ တက္ၾကြစြာပါဝင္သည္။ ရဲရင္႔စြာစူးစမ္းသည္။ အင္အားသစ္မ်ားစြာရရိွသည္။ ဒုတိယပုိင္းတြင္ ခႏၶာထက္ စိတ္၏ အခန္းက႑မွာ ပိုု၍ေလးနက္လာသည္။ ပထမပုုိင္းတြင္ လူတစ္ေယာက္ အကူအညီလုိလွ်င္ ပစၥည္းတစ္ခုုခုုေပးလုိက္ရန္ အာရံုုထားသည္။ ဒုုတိယပုုိင္းတြင္ လူတစ္ေယာက္အကူအညီလိုုလွ်င္ မည္သည္႕ပစၥည္းကို မည္သည္႕စိတ္အေျခအေနျဖင္႔ ေပးသည္ကုိ အာရံုထားလာသည္။ ေသးဖြဲေသာအရာဟုုထင္ခဲ႔ေသာ အရာမ်ားကုိ အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ၾကည္႕သည္။ ကုိယ္႔စိတ္၏ အေျပာင္းအလဲျမန္ဆန္မႈမ်ားကုိသာ အခ်ိန္ေပး၍ေလ႔လာသည္။

ပထမပုုိင္းတြင္ ဂီတကုိ နားေထာင္သည္။ စာေပကုိဖတ္ရႈသည္။ ဒုတိယပုိင္းတြင္ ဂီတ၏ ေနာက္ကြယ္မွ အႏုုပညာအင္အား၊ စာေပ၏ေနာက္ကြယ္မွ အႏုပညာအင္အားကုိ ခံစားသည္။ မူလဓာတ္၏ တစ္ခုတည္းျဖစ္မႈဆီသုိ႕ ျပန္သြားသည္။ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားသည္ ရွင္းလင္းမႈတစ္ခု၏ အလင္းျဖာမႈမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ခံစားနားလည္ရန္ၾကိဳးပမ္းၾကသည္။ သဘာဝတရား၏ ေလးနက္မႈဘက္ကုိ ကုိင္းညြတ္လာၾကသည္။ ပထမပုိင္း၏ ေပ်ာ္ေမြ႕ဖြယ္ ကိစၥမ်ားကုိ ဒုတိယပုိင္းတြင္ ေလွ်ာ႔ခ်လာၾကသည္။ စူပါမားကတ္၏ ဆန္းျပားမႈဆီမွ ေတာအုုပ္၏ စိမ္းညိဳ႕မႈဆီသုိ႕ စိတ္ကုိပုိ႕လႊတ္ၾကသည္။ မူလစိတ္၏ အင္အားျပည္႕စံုမႈျပန္လည္ရရိွရန္ ပိတ္ဆုိ႕ကာဆီးသမွ်ကုိ တလႊာခ်င္းခြာခ်ပစ္သည္။ ၾကိဳက္တာစားရာမွ သင္႔ရာစားလာၾကသည္။ ၾကိဳက္ရာဝယ္ေနရာမွ လုိအပ္တာသာဝယ္ေတာ႔သည္။ အမႈကိစၥမ်ားကုိလည္း တတ္စြမ္းသေရြ႕ေလွ်ာ႔ခ်၍ ပုိတန္ဖုိးရိွေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား လုုပ္ကုိင္လာၾကသည္။

ပထမပုိင္းမွ သင္ယူေလ႔လာမႈမ်ားသည္ အတၱကုိ စနစ္တက် တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ ဒုတိယပုိင္း၏ ပညာသည္ အနတၱအျမင္ကုိ ခုိင္မာရန္ေထာက္ကူမႈျဖစ္လိမ္႔မည္။ ပထမပုိင္းမွ ပညာသည္ ရွင္သန္ျခင္း၏ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေျပလည္ေစရန္အတြက္ အေရးၾကီးသည္ဆုိလွ်င္ ဒုုတိယပုုိင္း၏ပညာသည္ ေသဆံုုးျခင္းကုိ လြယ္ကူေစရန္ အေရးၾကီးသည္ဟုဆိုရမည္။ ပထမပုုိင္း၏ ပညာသည္ လႈပ္ရွားမႈဆုိလွ်င္ ဒုတိယပုိင္း၏ ပညာသည္ ရပ္တန္႕တည္ျငိမ္မႈသာျဖစ္ရမည္။ ပထမပုိင္းသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ဘဝအတြက္ဆိုလွ်င္ ဒုတိယပုိင္းသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘဝျဖစ္လိမ္႔မည္။ တန္ဖုိးကုိယ္စီရိွသည္။ မတူညီေသာ ဒုိင္းမင္းရွင္းႏွစ္ခုပါဝင္ေသာ ရွင္သန္မႈကာလကုိ ဘဝဟုေခၚျခင္းျဖစ္လိမ္႔မည္။

ပထမပုိင္းႏွင္႔ ဒုတိယပုိင္း၏အကူးအေျပာင္း၏ ထူးျခားသိသာေသာ လကၡဏာမွာ လစ္ဟာမႈျဖစ္သည္။ ပထမပုိင္း၏ ျပည္႕စံုုမႈသည္ ဒုတိယပုိင္းတြင္ တစ္စံုတစ္ခုလုုိေနသည္။ ပထမပုိင္းတြင္ရရိွခဲ႔ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ ဒုတိယပုိင္း၏ လုိအပ္မႈကုိ မျဖည္႕စြက္ႏုိင္ေပ။ ထုိလစ္ဟာမႈေလးကုိ ျငိမ္းခ်မ္းမႈမွအပ မည္႕သည္႕အရာႏွင္႔မွ် ျဖည္႕စြက္၍မရ။ ျမင္႔ျမတ္ျခင္းေတြ၊ ဉာဏ္စဥ္ေတြထက္ ပုိအေရးၾကီးသည္မွာ က်က္သေရရိွေသာ ရွင္သန္မႈျဖစ္သည္။ မိမိ၏စိတ္သည္ လိုေနေသာစိတ္တစ္ခုမဟုတ္။ တန္ဖိုးရိွေသာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈျဖင္႔ ျပည္႕ေနေသာ စိတ္အေျခအေနျဖစ္ေနရမည္။ ေလာကၾကီးကုိ ခက္ေအာင္မလုပ္သည္႕စိတ္ျဖစ္ေနသည္။ လူသားမ်ား၏ ဘဝကုိ ခက္ေအာင္မလုပ္သူျဖစ္လာမည္။ လူသားတုိင္း၏ ဘဝကုိ လြယ္ကူေစခ်င္ေသာစိတ္သည္ ေမတၱာႏွင္႔ကရုဏာအျပည္႕ပါေနလိမ္႔မည္။ တကူးတကျဖည္႕စြက္ထားေသာ ေမတၱာမ်ိဳးမဟုုတ္။ သူ႕အလုိလုိ ေပၚလာေသာ မူရင္းသဘာဝသာျဖစ္လိမ္႔မည္။ ပထမပုိင္း၏ ကုသုိလ္မ်ားသည္ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ႏွင္႔ အသိတရားကုိ အေျခခံ၍ျပဳခဲ႔သည္ဆုိေသာ္ ဒုတိယပုိင္း၏ ကုသုိလ္မ်ားသည္ ႏူးညံ႕ေသာစိတ္မွ သူ႕အလုိလုိပြင္႔ဖူးလာေသာ ပန္းပြင္႔မ်ားသဖြယ္ျဖစ္သည္။ ကုသုိလ္ကုိျပဳသူမရိွေတာ႔။ စိတ္၏လုိအပ္ခ်က္ကုိ စိတ္၏သဘာဝက ျဖည္႕စြက္ေသာ ျဖစ္စဥ္သက္သက္မွ်ျဖစ္လာသည္။ ဒုတိယပုိင္းတြင္ အတၱ၏ နယ္ေျမက်ဥ္းသထက္က်ဥ္းလာျပီး သဘာဝတရားပုိဆန္လာသည္။ ေႏြရာသီတြင္ ေၾကြက်ေသာ သစ္ရြက္ေလးတစ္ရြက္သည္ သဘာဝစည္းမ်ဥ္းကုိ သဘာဝအတုိင္းလုိက္နာသလုိမ်ိဳး၊ စိတ္က သူ၏ မူလသဘာဝဆီသုိ႕ ျပန္၍သြားလိမ္႔မည္။ စိတ္၏သဘာဝအတုိင္း စင္ၾကယ္မႈ၊ သဘာဝအတုိင္းလွ်င္ျမန္မႈ၊ သဘာဝအတုိင္း အေတြးမ်ားတြင္ ျငီးေငြ႕လြယ္မႈမ်ားကုိ အရိွအတုိင္းသိေနျခင္းသည္ ဒုတိယပုုိင္း၏ တစ္ခုတည္းေသာ အလုပ္ျဖစ္လာလိမ္႔မည္ထင္ပါသည္။

ရွင္သန္ေနဆဲကိစၥမ်ားအတြက္ ပထမပုိင္း၏ ပညာမ်ားကုိ သံုုးစြဲေနရသည္႕တုုိင္ ဒုတိယပုိင္းသည္ သူ႕လကၡဏာမ်ားကုိ လူတုိင္းကုိ သတိေပးေနျမဲျဖစ္သည္။ ပထမပုိင္းတြင္ ပြင္႔လန္းခဲ႔ေသာ အသိပညာ၏ပန္းမ်ားသည္ အသီးအျဖစ္သုိ႕ေရာက္လာေသာ အခုိက္အတန္႕သည္ ဒုတိယပုိင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယပုုိင္း၏ အသီးသည္၊ ပထမပုိင္း၏ ပန္းပြင္႔ႏွင္႔ အသြင္သ႑ာန္ျခားနားေသာ ျဖစ္တည္မႈျဖစ္သလုိ၊ မတူညီေသာ လုိအပ္ခ်က္လည္းရိွလိမ္႔မည္။ ဒုတိယပုိင္းသည္ မတူညီေသာ္လည္း ပထမပုိင္းႏွင္႔မကင္းေခ်။ ပထမပုိင္း၏အဆက္မဟုတ္ေသာ္လည္း ပထမပုိင္း၏ တင္းအားတြင္ အေျခခံ၍ ပ်ံသန္းထြက္လာေသာ ျမားတစ္စင္းျဖစ္သည္။ ပထမပုုိင္း၏ တင္းအားသည္ ဒုတိယပုုိင္းပ်ံသန္းမည္႕ ျမားတစ္စင္း၏ အကြာအေဝးကုိ ျပဌာန္းလိမ္႔မည္ထင္သည္။ ရႈပ္ေထြးမႈမွ ရုိးရွင္းမႈဆီသုုိ႕ ျပန္သြားရေသာ ခရီးသည္ ထင္မွတ္မထားေလာက္ေအာင္ ခက္ခဲေနျခင္းမွာ မိမိတို႕ကိုုယ္တုိင္ စနစ္တက် ေျခရာေဖ်ာက္ထားေသာေၾကာင္႔ျဖစ္ပါသည္။ ခက္ခဲေသာ္လည္း မျဖစ္ႏုိင္သည္႕ ခရီးေတာ႔မဟုုတ္ပါ။ မေသခ်ာေသာ ကမာၻၾကီးထဲတြင္၊ မေသခ်ာေသာ ရွင္သန္မႈမ်ားျဖင္႔ ရစ္ပတ္ဖြဲ႕ေႏွာင္ထားေသာ လူသားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာစိတ္တစ္ခုကိုသာ ကုိယ္ပုိင္ဥစၥာအျဖစ္ယူသြားႏုိင္လိမ္႔မည္ထင္သည္။

အရိွတရား၏ ျပည္႕စံုုမႈကုိ နားလည္ရန္ ျငိမ္သက္ေသာစိတ္ျဖင္႔ ဒုတိယပုိင္းကုိ စတင္ဖုိ႕လုိလိမ္႔မည္ထင္သည္။ လူသည္ အပုိမလုပ္ေတာ႔လွ်င္ အလြန္ေပါ႔ပါးေသာ စိတ္ရိွလာႏုိင္ေသာ သတၱဝါျဖစ္ပါသည္။ တစ္ေန႕တစ္ေန႕ တိမ္မ်ားကုိ အခ်ိန္ေပး၍ ေငးၾကည္႕ေနသူမ်ားေတြ႕လွ်င္ လူပ်င္းမ်ားဟု မထင္လုုိက္ၾကပါႏွင္႔။ ထုိသူမ်ားသည္ ဒုုတိယပုုိင္း သင္ခန္းစာမ်ားကုိ သဘာဝတရားဆီမွ ျပန္လည္ ေလ႔လာေနသူမ်ားလည္း ျဖစ္ေနႏုိင္သည္။

စံပယ္ပန္းေလးတစ္ပြင္႔ကုိ ခူးယူျပီး ဘုရားကပ္မည္႕အစား အပင္မွာပြင္႔ေနသည္႕ စံပယ္ပန္းေလးကုိပဲ ဘုရားကုိလွဴလုုိက္ျခင္းသည္ ဒုတိယပုိင္း၏ စိတ္ထားျဖစ္လာလိမ္႔မည္။ ႏူးညံ႕ေသာစိတ္ထားျဖင္႔ ရဲရင္႔ေသာရွင္သန္ျခင္းသည္ ဒုတိယပုိင္း၏ ဖတ္စာအုုပ္ျဖစ္လာလိမ္႔မည္။ ပထမပုိင္း၏အလင္းသည္ အနီေရာင္ျဖစ္လွ်င္ ဒုတိယပုိင္း၏အလင္းသည္ အျပာေရာင္ျဖစ္လိမ္႔မည္။ ျငိမ္သက္ေသာစိတ္သည္ အမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ရိွေသာစိတ္လည္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယပုိင္းကိစၥမ်ားသည္ ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ သိပ္မ်ားမ်ားလုုပ္စရာမရိွေတာ႔။ ပထမပုိင္းတြင္ အမ်ားအကူအညီျဖင္႔/ျပင္ပအေထာက္အပံ႔ျဖင္႔ ရရိွခဲ႔ေသာ အသိပညာႏွင္႔ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကုိ ဒုတိယပုိင္းတြင္ အမ်ားအတြက္ လြယ္ကူေအာင္လုပ္ေပးသည္႕ အလုပ္မ်ားအတြက္ ပိုု၍အသံုုးခ်လာမည္။ ဒုတိယပုိင္း၏ အလွတရားသည္ ပထမပုိင္းထက္ပုိျပီး သိမ္ေမြ႕သည္။ ပုုိျပီးႏူးညံ႕သည္။ ေလးနက္ေသာ ပညာကုိ လက္ဆင္႔ကမ္းျခင္းသည္ ဒုတိယပုိင္း၏ လွပေသာဒါနတရားတစ္ခုျဖစ္လာလိမ္႔မည္။ ပထမပုိင္းတြင္ ျမင္ရေသာ သစ္ရြက္ေျခာက္၏ အဆင္းအေရာင္မြဲေျခာက္မႈသည္ ဒုတိယပုိင္းတြင္ ေတာက္ပလာသည္။ ဒုတိယပုိင္းေလာကသည္ အေရာင္အေသြးပုိမုိစံုလင္လာသည္။ ပထမပုိင္း၏ နားလည္မႈသည္ ေျဖသိမ္႔ေသာ စကားလံုးမ်ားျဖစ္လွ်င္ ဒုတိယပုိင္း၏ နားလည္မႈသည္ နာက်င္မႈအတြင္း အတူယွဥ္တြဲ ျငိမ္သက္ေနျခင္းသာျဖစ္လိမ္႔မည္။

စိတ္ထဲတြင္ ခက္ခဲေနေသာအရာမ်ားသည္ လြယ္ကူေသာအရာတစ္ခု၏ အလင္းျပန္မႈသာျဖစ္လိမ္႔မည္။ ခက္ခဲမႈ၏ျပႆနာမွာ လြယ္ကူေသာအရာမ်ားတြင္ သေဘာထားမမွန္ကန္မႈမ်ား စုစည္းေပါင္းဖြဲ႕လာျခင္းသာျဖစ္ရလိမ္႔မည္။ ေလာကၾကီးကုိ လြယ္ကူေစခဲ႔သူမ်ားကုိ ေလးစားေသာစိတ္သည္ တစ္ေန႕တစ္ျခားတုိးပြားလာရမည္။ ပထမပုိင္း၏ သီလသည္ ေရွာင္ၾကဥ္မႈေပၚတြင္ အေျခခံလွ်င္ ဒုတိယပုိင္း၏ သီလသည္ တစ္ဆင္႔ျမင္႔ရလိမ္႔မည္။ ခက္ခဲေနသူမ်ားေအာင္ လြယ္ကူေအာင္လုပ္ေပးရမည္။ အလိမ္ခံရသူမ်ားအား အလိမ္မခံရေအာင္ကူညီရမည္။ အခုိးခံရသူမ်ားအား အခုိးခံလုိက္ရေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားျပန္ေပးရမည္။ အသက္ေဘးေရာက္ေနသူမ်ားအား ကုုသစရိတ္ေပးရမည္။ ကုသ၍မရေတာ႔သူမ်ားအား ျငိမ္သက္ေသာစိတ္ေပးရမည္။ လူတစ္ေယာက္က တျခားလူတစ္ေယာက္ကုိ အႏုိင္အထက္ ျပဳက်င္႔မႈမရိွေအာင္ အသိဉာဏ္ေရာ၊ခြန္အားကုိပါ အသံုးျပဳျပီး ဆန္႕က်င္ရမည္။ မူးယစ္ေစေသာအရာမ်ားမလုိအပ္ေသာ ကမာၻသစ္တစ္ခု၏ အလွတရားအေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာျပရလိမ္႔မည္။ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေနေပ်ာ္ေသာ၊ အလြန္လွေသာ ကမာၻသစ္တစ္ခုကုိ ျငိမ္းခ်မ္းေသာစိတ္ျဖင္႔ တစ္ဦးစီ ဝုိင္းဝန္းတည္ေဆာက္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္းလည္း ႏႈိးေဆာ္ရလိမ္႔ဦးမည္။

ဒုတိယပုိင္း၏ အခက္အခဲမွာ စကားလံုးမ်ားျဖင္႔ ခရီးဆက္၍ မရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သိစိတ္မ်ား၏ ဆက္သြယ္မႈသည္သာ ထိေရာက္ေသာ ဝါက်တစ္ေၾကာင္းျဖစ္ျပီး ႏွလံုုးသားခ်င္းနားလည္မႈသည္သာ ႏူးညံ႕ေသာ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ျဖစ္လိမ္႔မည္။

ဆက္လက္ခရီးဆက္ၾကပါဦးစုိ႕။         ။


With Peace,
Uncle ZephyrPeace B with U.