Wednesday, February 5, 2014

ခြဲထြက္ျခင္းဝိေသသမ်ား

ခြဲထြက္ျခင္းဝိေသသမ်ား


ေဝၚဒင္ေန ကိုေသာရိုးႏွင္႔ ပတ္သက္မႈမရိွေသာ ျမန္ႏႈန္းျမင္႔ ဝိုင္ဖုိင္ လိႈင္းက်ယ္မ်ားသည္ ရိွၾကသည္ျဖစ္၏။ ကနဦးအစကတည္းက ရိွၾကသည္ျဖစ္၏။ ေဆးလိပ္ျဖတ္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း မသိေသးမီကတည္းက ရိွၾကသည္ျဖစ္၏။ စြန္႕စားျဖတ္ေတာက္လုိက္ေသာ စြဲလန္းမႈမ်ားသည္ က်န္းမာေရးကို ဆုိးရြားစြာထိခိုက္ေစႏုိင္သည္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေမ႔ထားရန္မေကာင္းပါ။

ဟဲမင္းေဝးငယ္စဥ္က သူ႕အေဖဆရာဝန္ ဗိုက္ခြဲေမြးေပးခဲ႔ေသာ လူရိုင္းမ၏ ေယာက်ာ္းသည္ ကေလးေမြးမည္႕ေန႕တြင္သတ္ေသသြားခဲ႔သည္။ ထုိစဥ္က ဟဲမင္းေဝးေပါက္စသည္ သူ ၾကီးလာလွ်င္ေတာ႔ မိမိကုိယ္ကို သတ္ေသျဖစ္လိမ္႔မည္ မဟုတ္ဟု ထင္ခဲ႔မိသည္။ သို႕ေသာ္ သူကုိယ္တုိင္ ၁၈၆၁ ေႏြရာသီတြင္ ငယ္စဥ္က မထင္မွတ္မိေသာ ကစားနည္းတစ္ခုကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာေဆာ႔ကစားသြားေလသည္။ ထင္မွတ္ျခင္းျဖင္႔ တည္ေဆာက္ခဲ႔ေသာ အိမ္မက္မ်ားသည္ ျဖစ္လာေလ႔မရိွပါ။ လြင္႔စဥ္ျပိဳကြဲသြားေသာ တိမ္တိုက္ပံု႕ပံု႕မ်ားႏွင္႔သာတူေကာင္းတူပါလိမ္႔မည္။

မိမိဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး တေကာက္ေကာက္ရွာေနေသာ ေငြသည္၊ မိမိဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ပိုင္ဆုိင္ထားသည္႕ ပိုမုိတန္ဖိုးရိွေသာအရာမ်ားႏွင္႔ လဲလွယ္မိေလာက္ေအာင္ မေကာင္းမွန္းသိလာခ်ိန္သည္ အိုမင္းခ်ိန္သာျဖစ္သည္။ ဆရာဝန္၏ စြန္႕စားကုသခ်က္သည္ လူနာမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္စရာမေကာင္းပါ။ မိမိ၏ လက္က်န္စည္းစိမ္ ကုန္ခ်ိန္အထိ စြန္႕စားၾကည္႕ရေအာင္ဟု တုိက္တြန္းေသာ ဆရာဝန္ႏွင္႔ေတြ႕လွ်င္ နံရိုးသံုးေခ်ာင္းက်ိဳးသြားေအာင္ ထုိးပစ္ရန္ အသက္ေလးဆယ္ျပည္႕ခ်ိန္တြင္ everlast သားေရလက္ေဝွ႕အိတ္ တစ္အိတ္ ဝယ္ျဖစ္ခဲ႔ေသးသည္။ ထိုေန႕မွာပင္ တစ္သက္လံုး ဝယ္လာေသာ အာမခံမ်ားအားလံုးကို တရားဝင္ရပ္ဆုိင္းပစ္ခဲ႔သည္။ အိမ္ၾကီးၾကီးကိုေရာင္း၍ ျခံၾကီးၾကီးတြင္ေျပာင္းေနလုိက္သည္။ အသက္ဝဝရွဴရန္သာအေရးၾကီးသည္။ ဘဝသည္ သိပ္မ်ားမ်ားစားစားလုိအပ္ေသာ ေနရာဌာနမဟုတ္ပါ။

လူသည္ တီထြင္သူျဖစ္သည္။ ပိုက္ဆံမ်ား သယ္ယူပို႕ေဆာင္ရသူတစ္ဦးက မိမိ၏ ပိုက္ဆံမ်ား လုယက္မည္ကို စုိးရိမ္ေသာေၾကာင္႔ အမဲလုိက္ေခြးအပါအဝင္ ေခြးအမ်ိဳးေပါင္း ခုနစ္မ်ိဳးခန္႕ကို စပ္၍ ဒိုဘာမင္ေခြးကို ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ ကမာၻတြင္ သင္မသိလုိက္ဘဲ လူဖန္တီးေသာ သဘာဝတရားမ်ား မည္မွ်မ်ားေနသည္ကို တစ္ခါတစ္ရံ သင္အံ႔ၾသရႏုိင္သည္။ ကမာၻစစ္အတြင္း ဒိုဘာမင္မ်ားကို လက္ေျဖာင္႔ေသနတ္သမားမ်ားကို ကုိက္သတ္ရန္ အသံုးျပဳခဲ႔ေသးသည္။ လူသည္ ရလာေသာ သဘာဝတရားကို မိမိ အတၱ၏ ဆန္႕က်င္ဘက္မ်ားကို ေခ်မႈန္းရန္ အခါခပ္သိမ္းၾကံစည္ေနခဲ႔သည္သာျဖစ္သည္။

ေအးခ်မ္းမႈျဖစ္ေစ၊ မေအးခ်မ္းမႈျဖစ္ေစ လုပ္ယူထားလွ်င္ မစစ္မွန္ေတာ႔ပါ။ မိမိ၏ အဆိုးမ်ားကို လက္မခံတတ္သူမ်ားသည္ တရားေဟာ ကထိကမ်ားျဖစ္လာၾကေလသည္။ အဆိုးကို အဆိုးအတုိင္းအသိအမွတ္ျပဳရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ႔သူမ်ားသည္ ေလာက၏ ရွံဳးနိမ္႔ေသာဆားမ်ားျဖစ္လိမ္႔မည္။ ဘိလပ္ေျမမပါေသာ ပိရိမစ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ သင္မသိလိုက္ေသာ ပဥၥလက္မွာ ကြ်န္ထိန္း၏ ၾကာပြတ္သံႏွင္႔ ပညာရိွဘိုးဘိုး၏ ဂ်ီၾသေမထရီသာျဖစ္လိမ္႔မည္။ ေရွာ္လမံုဘုရင္(ေစာ္လမြန္၊ေဆာ္လမြန္၊ကုလားေတြကေတာ႔ ဆူေလမန္လို႕လည္းေခၚတယ္။) သည္ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင္႔ ဘုရင္ျဖစ္လာေသာအခါ ဘုရားသခင္ထံမွ သူမတူေသာ ဉာဏ္ကိုေပးပါဟုေတာင္းခဲ႔သျဖင္႔ အင္မတန္ေတာ္ေသာသူျဖစ္လာေသာ္လည္း ဇာတ္သိမ္းတြင္ ဉာဏ္ပညာေပးခဲ႔သူႏွင္႔ပင္ လမ္းခြဲသြားခဲ႔သည္။ ဉာဏ္ေကာင္းျခင္းသည္လည္း အခါခပ္သိမ္းမေကာင္းေခ်။ ေမဆင္မ်ားသည္ ေရွာ္လမံုထံမွ ပညာမ်ားဆက္ခံႏုိင္ခဲ႔၍ ေဂါႆစ္ေခတ္ဆန္းလာခဲ႔သည္။ ကမာၻၾကီးသည္ လံုးသလိုလုိႏွင္႔ျပားေနေသာအရာသာျဖစ္သည္။

ဆင္းသက္သြားေသာ ေလယာဥ္မ်ား၊ ပ်ံတက္သြားေသာေလယာဥ္မ်ား၊ တစ္ေနရာရာတြင္ ပ်က္က်ေနေသာ ေလယာဥ္မ်ား၊ ျပန္ေပးဆြဲခံထားရေသာ ေလယာဥ္မ်ားအားလံုး၏ တူညီခ်က္မွာ မေရရာမႈပင္ျဖစ္သည္။ မျပည္႕စံုေသာ နည္းပညာတြင္ စြန္႕စားစီးနင္းလုိက္ပါသူမ်ားအား သူရဲေကာင္းဘဲြ႕ေပးေလ႔မရိွပါ။ ပီေကစားေသာေၾကာင္႔ ဆာဘြဲ႕ရေသာ ဖွာဂူဆန္၊ လိင္တူလက္ထပ္ေသာေၾကာင္႔ ဆာဘြဲ႕ရေသာ အယ္လ္တန္ဂြ်န္တို႕၏ေခတ္တြင္ ရင္သားျဖတ္လုိက္ေသာ ဂ်ိဳလီမွာ သာ၍စြန္႕စားေသာ သူရဲေကာင္းျဖစ္သင္႔သည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္ယူဆမိသည္။

မိမိမေသမီ အညာတြင္ ကုပ္တြယ္ေပါက္ေရာက္ေနေသာ ထေနာင္းပင္ႏွင္႔ ေဂ်ရုဆလင္ေတြ ကုပ္တြယ္ေပါက္ေရာက္ေနေသာ ထန္းပင္မ်ားကို ေရအဝတုိက္သြားခ်င္ေသးသည္။ မမွ်တေသာ ကမာၻၾကီးတြင္ ေအာင္ျမင္သူ၏ရုပ္ကလာပ္ေလာင္ကြ်မ္းရာမွထြက္လာေသာ ျပာသည္ပင္ အဆင္႔အတန္းျမင္႔ေနေသးသည္။ ဘာသာမဲ႔သူမ်ားသာ ဘုရားျဖစ္လာၾကသည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ထင္သည္။ ဘာသာေရးသည္ ဘုရားျဖစ္ခြင္႔ကို ကန္႕သတ္ထားေသာ အုတ္တံတုိင္းႏွင္႔တူသည္။ ခင္ဗ်ားႏွင္႔ကြ်န္ေတာ္တုိ႕သည္ ပင္႔ဖလိြဳက္၏ အုတ္တံတုိင္းထဲမွ ေနာက္ထပ္ အုတ္တစ္ခဲလည္းျဖစ္ေသးသည္။

မည္မွ်စြန္႕စားရွာေဖြသည္႕တုိင္ မိမိ၏ သက္ျပင္းသည္ ဟင္းလင္းျပင္ထဲလြင္႔သြားခဲ႔ျပီဆိုလွ်င္ ျပန္ရွာ၍ မေတြ႕ႏိုင္ေတာ႔ပါ။ ထို႕အတြက္လည္း ထူးေထြ ဝမ္းနည္းေနရန္မေကာင္းပါ။ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ျဖစ္ေစ၊ ကံတရားႏွင္႔ျဖစ္ေစ ဖဲကစားရန္ ပ်က္ကြက္ေနသူတစ္ေယာက္သည္ အလြယ္တကူ ရွံဳးနိမ္႔ရန္မျဖစ္ႏုိင္ေတာ႔ပါ။ မိမိအိပ္ကပ္အတြင္းပါမလာေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ထားရစ္ခဲ႔ရဦးမည္ဆိုေသာဟာသသည္ ဟာသအလုပ္ကိုမလုပ္ပါ။ ရယ္ရႊင္ဖြယ္မေကာင္းပါ။ ေနေရာင္ျခည္ကိုျဖတ္သန္းတုိက္ခတ္လာေသာ ေလေျပေလညင္းမ်ားတြင္ ကြ်န္ေတာ္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ သက္ျပင္း ျပန္ပါလာႏိုး ထိုင္ေစာင္႔ေနျခင္းသည္ အားလပ္ျခင္း၏ ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သလို၊ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္း၏ဖဲရွံဳးခံစားခ်က္မ်ိဳးလည္းျဖစ္ေနပါလိမ္႔ဦးမည္။           ။

Regards,
ဥဴးဇက္ဖွာ။
Peace B with U.

Monday, February 3, 2014

မိဘျပည္သူမ်ားခညာ

မိဘျပည္သူမ်ားခညာ


သုိ႕
သမ္မဒဂ်ီး ခင္ဗ်ား ...။

သမ္မဒဂ်ီးက ႏြားႏို႕ေသာက္ဆုိလုိ႕ က်ဳပ္တုိ႕ရြာသားေတြက စဥ္းစားတယ္။ ႏြားႏုိ႕ဆိုတာ သိပ္ရင္ပူတာ။ ေရေရာမွျဖစ္မယ္။ လက္ယက္တြင္းကေန ေသာက္ေရ ယူေနရေတာ႔ ႏြားႏို႕ကို ေရာဖုိ႕ ေရမရိွဘူးဆိုတာ သတိထားမိတယ္။တကယ္ေတာ႔ ႏြားႏုိ႕မေသာက္ခ်င္ဘူး။ ေသာက္ေနၾက ထန္းရည္က ႏြားႏို႕ထက္ ပိုေကာင္းတယ္။ သို႕ေပမယ္႔ သမ္မဒဂ်ီးက ႏြားႏို႕ေသာက္ပါဆိုတာကို ထန္းရည္ပဲေသာက္မယ္ မျငင္းခ်င္ဘူး။ သမ္မဒဂ်ီး ကမာၻပတ္ျပီး အေၾကြးေလွ်ာ္တရားေဟာေပးေနတာ ကိုယ္ေတြ မ်က္ျမင္ပဲေလ။ သမ္မတၾကီးအေၾကြးေလွ်ာ္ေဟာေနပံုက သံုးလူ႕ထြတ္ထားၾကီးရိွေသးရင္ ကုန္းဆင္းဧဒဂ္ထက္ နည္းနည္းမွ ေလ်ာ႔ေပးလုိ႕မရတဲ႔ အေနအထားမ်ိဳး။ အရင္ကတည္းက ေခ်ာက္ထဲက ကယ္တင္ထားလုိ႕ ေက်းဇူးရိွတာတစ္မ်ိဳး၊ နာဂစ္မွာ  ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထမ္းလုိ႕ ေက်းဇူးေပၚ ေက်းဇူးဆင္႔တာတစ္သြယ္၊ ေျခဥျပင္မယ္ဆိုျပီး ဗိုက္အငွားလုိက္ျပီး ဓားထုိးခံတာကလည္း ေက်းဇူး အနႏၱ။ တစ္ခ်ိဳ႕ ဒီမုိအစြန္းေရာက္ေတြေရးေန၊သားေနသလုိ အေျခခံဥပေဒၾကီးကို ေရးခဲ႔တုန္းက သမ္မတၾကီးက ငွက္ကထၾကီးဆိုတာကို က်ဳပ္ျဖင္႔ နည္းနည္းမွ စိတ္မေကာင္းဘူး။ အဲဒါေၾကာင္႔လည္း ကိုယ္႔အမွားကိုယ္ျပင္ဖုိ႕ ေထာက္ခံတာလုိ႕ဆိုတာလည္း ဆိုုတာ ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္မွာပါ။ အဲဒီေတာ႔ က်ဳပ္တုိ႕ ရြာသားေတြေရသန္႕ရဖုိ႕တုိင္ပင္ၾကသဗ်။

သမ္မတၾကီးရဲ႕ ငမူးျမိဳ႕အပိုင္စားရတဲ႔ ငမူးဝန္ကလည္း ရြာကိုလာျပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည္႕ဆည္းေပးမယ္ဆုိေတာ႔ အခြင္႔သင္႔သဗ်။ ဖဲရိုက္ခ်င္တုန္း အဖိုးဆံုးသလို အခ်ိန္ကိုက္ၾကီး အဆင္ေျပကုန္တာ။ ဘာလိုသလဲေျပာဆိုေတာ႔ ေရလုိတယ္ေျပာတာေပါ႔။ အနားကရြာေတြမွာ ေရသန္႕ရိွသလား။ ခ်ိပု။ အဲဒီမွာတင္ ငမူးဝန္ေပါက္ကြဲထြက္သြားတယ္။ နယ္လွည္႕ျပီး ရုိက္လာတဲ႔ ဖဲသမားဆိုတာ က်ဳပ္တုိ႕ရြာသားေတြလည္း ဘယ္သိပါ႔မလဲ။ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြစံုတိုင္း ပုဆိုးလွန္ျပတယ္ဆိုတာလည္း က်ဳပ္တုိ႕ လံုးလံုးမသိဘူး။ က်ဳပ္လည္းမသိဘူး။ ရြာက ဂြတုိလည္းမသိဘူး။ ငမူးဝန္ကို ေသသြားတဲ႔ သူ႕အေဖမွတ္ျပီး ခါးကိုင္းႏႈတ္ဆက္တဲ႔ ရြာက ၾကပ္မျပည္႕တဲ႔ ေပါၾကီးလည္းမသိဘူး။ အုိဗ်ာ .. ဘယ္သူ႕ ဘယ္သူမွ မသိရပါဘူးဗ်ာ။ သူက ေျဗာင္လိမ္ေျဗာင္စားလုပ္လုိ႕ရတယ္ဆုိတာလည္း က်ဳပ္တုိ႕မသိဘူးရယ္။ ရြာက ဂ်မ္းပံုလည္းဒါကိုမသိဘူး။ ေထြးညိဳတို႕၊ ေအးပိုတုိ႕လည္းမသိဘူး။ ဘယ္သူ႕ ဘယ္သူမွ မသိရပါဘူးဗ်ာ။ သူက က်ဳပ္တုိ႕ရြာက ဘဘုန္းၾကီးအပါအဝင္ မတုိးတက္ဘူးထင္တဲ႔သူေတြအားလံုးက ေသာက္ရူးေတြလုိ႕လည္းဆဲသဗ်။ အဲဒီလိုဆဲတာေတာင္ သူ႕အေမစာမတတ္တဲ႔သူက ေက်ာင္းထားေပးျပီး ဘဲြ႕ရလုိ႕သာ ဆဲတတ္တာလုိ႕လည္းဆိုသဗ်။ ဒါကို က်ဳပ္တုိ႕ လံုးလံုးမသိခဲ႔ဘူး။ ကိုရင္လူထြက္ ငပိခ်က္လည္းမသိဘူး။ သာေအးၾကီးလည္းမသိဘူး။ ရြာေတာင္ပိုင္းက ကိုဘေအးလည္းမသိဘူး။ လံုးလံုးကို မသိၾကဘူးရယ္။

ဆန္႕က်င္ရင္ေထာင္ထဲထည္႕လုိ႕ရတဲ႔ ဒီမိုကေရစီဆိုလား။ ဝံဂ်ီးကေျပာသဗ်။ သူေရာက္ဖူးတဲ႔ ႏိုင္ငံတုိင္းမွာ ဒီနည္းသံုးသတဲ႔။ (ေျမာက္ကိုးရီးယားနဲ႕ တရုတ္ျပည္ကိုသူေရာက္ခဲ႔ေသးတယ္ထင္တယ္လို႕ ရြာက ကုိရင္ၾကီးကေတာ႔ေျပာတယ္။ က်ဳပ္တို႕ျဖင္႔နားကိုမလည္ႏုိင္ပု)။ သူက ဒီမိုကေရစီကိုေတာင္ စိတ္ပညာနည္းလမ္းနဲ႕ခ်ဥ္းကပ္လုိ႕ ဆုိလား psychopath ဘြဲ႕ထူးရထားမွန္း က်ဳပ္တုိ႕ လံုးလံုးမသိဘူးရယ္။

ေရလုိခ်င္တယ္ဆိုတာ စိတ္ဆိုးစရာလားဗ်။ ေရလုိခ်င္တာ ျပကၡဒိန္ေပးရေအာင္ က်ဳပ္တုိ႕က ရြာသားေတြဗ်။ အရူးေတြမဟုတ္ဘူး။ သမ္မဒဂ်ီးေျပာေျပာေနၾက မိဘျပည္သူမ်ား ခညာေလးေတာင္ ဝံဂ်ီးကို သင္မေပးထားဘူးဆိုတာသိေတာ႔ က်ဳပ္တို႕ ေတာ္ေတာ္ေလးတုန္လႈပ္သြားတယ္။ ၂၀၁၅ မွာ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ေသာက္ရူးေတြကို ဝံဂ်ီးမခန္႕ဖုိ႕ က်ဳပ္တုိ႕ရြာသားေတြ ေတာင္းဆိုခ်င္တယ္။ ဝံဂ်ီးကိုလည္း က်ဳပ္တုိ႕ တစ္ရြာလံုး( ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းၾကီးအပါအဝင္) ပုဆိုးေရာ၊ သကၤန္းပါ လွန္ျပလိုက္တယ္ဆုိတာ သမ္မတဂ်ီးကပဲ တစ္ဆင္႔ေျပာလိုက္ပါေနာ္။

သမ္မဒဂ်ီး မဆင္းခင္၊ ဝံဂ်ီးျပဳတ္သြားတာ ျမင္ခ်င္လိုက္ပါဘိေတာင္း။

ေတာ္ေသးျပီ။
ႏြားႏုိ႕မေသာက္ေတာ႔မယ္႔ ရြာသားတစ္ဦး။Peace B with U.