Sunday, September 21, 2014

Haw Par Villa

Haw Par Villa

အရုုပ္ေတြက လက္ရာသိပ္ၾကမ္းတယ္။ အႏုုပညာမပါဘူးလုုိ႕ထင္တယ္။ အဲဒါနဲ႕ တစ္ခ်က္ေလာက္ေဝ႔ၾကည္႕ျပီးျပန္လာတယ္။
 ဒီတစ္ပံုုပဲရယ္ရလုုိ႕ၾကိဳက္တယ္။ က်ားပါးစပ္ထဲမွာ ငွက္သိုုက္ေဆာက္ထားတာ။


Peace B with U.