Monday, September 29, 2014

ဥၾသငွက္ေပါင္း ေသာင္းႏွစ္ေထာင္။

ဥၾသငွက္ေပါင္း ေသာင္းႏွစ္ေထာင္။

လူ႕သက္တမ္းသည္ x ျဖစ္လွ်င္ ထုိ x သည္ belongs to Death ျဖစ္သည္။ ေသျခင္းတရား၏ အစုတြင္ သက္တမ္းသည္ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ရသည္။ x ၏ limit သည္ ယခုေခတ္တြင္ေတာ႔ႏွစ္အားျဖင္႔<=168 ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင္႔ ရွင္သန္ေနထိုင္မႈကို မ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္းဆြဲၾကည္႕လွ်င္ ထုိမ်ဥ္းအတြင္း ရွင္ကြဲႏွင္႔ေသကြဲသည္ အစက္အေျပာက္ေလးမ်ားအျဖင္႔ ထာဝရပါဝင္ေနလိမ္႔မည္။ အလြန္အင္မတန္အေကာင္းျမင္တတ္လွ်င္ေတာ႔ သင္တစ္ေယာက္တည္း ထုိသုိ႕ျဖစ္ေနျခင္းမဟုတ္လုိ႕ ခံစားနားလည္ေကာင္းနားလည္မိေနႏုိင္သည္။ သို႕ေသာ္ တစ္သီးပုဂၢလ ဒဏ္ရာကိုယ္စီသည္ စုေပါင္း ခံစား၍ သက္သာသြားသည္မ်ိဳးေတာ႔မဟုတ္ပါ။ သမဝါယမစနစ္မွ ဆန္တစ္အိတ္ကို အိမ္ေထာင္စု ငါးရာခြဲေဝေပးလွ်င္ တစ္အိမ္ေထာင္ ဆန္အနည္းငယ္ရသြားသည္႕ဥပမာသည္ ခ်စ္ခင္သူမ်ားႏွင္႔ ေကြကြင္းရသူမ်ားႏွင္႔ မည္သို႕မွ် မသက္ဆိုင္လွပါ။ အိုဘတ္အိုဝင္ကို ခင္မင္သည္႕တုိင္ေအာင္ ျပႆနာမ်ားသည္လြယ္လြယ္ႏွင္႔ေအးမသြား။

ေသေသာသူၾကာလွ်င္ေမ႔ဆုိသည္မွာ၊ မွတ္မိေနေသာသူကိုယ္တုိင္ ေသသြားျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ စကားပံုမ်ားကို အဆံုးအထိေတြးေစခ်င္ပါသည္။ လူ႕သက္တမ္း၏တုိေတာင္းမႈသည္ ခ်စ္ခင္ေသာသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသဆံုးသြားသည္ကို ေမ႔ေလာက္ေအာင္ရွည္ၾကာေသာ ကာလမဟုတ္ပါ။ ဒါကို သင္လည္းသိပါလိမ္႔မည္။

ေနေရာင္ျခည္ႏွင္႔တူေသာ ေမတၱာတရားတို႕သည္ ေလာကတြင္ ဧကန္ရိွခဲ႔ၾကပါသည္။ ဧကန္သည္ အမွန္ျဖစ္သည္႕အတြက္ ဧကန္အမွန္ရိွခဲ႔ၾကပါသည္ဟု ခမ္းခမ္းနားနားသံုးစြဲခ်င္ပါသည္။ ေနေရာင္ျခည္၏တန္ဖုိးသည္ ေနေရာင္မဲ႔ေသာ ေန႕မ်ားတြင္ ပိုမိုသိသာထင္ရွားလာပါသည္။ မလိမၼာသည္႕တုိင္ေအာင္ သိပ္လည္း မုိက္မဲပံုမရခဲ႔သည္႕အတြက္ အတန္အသင္႔ေျဖသာသည္ကလြဲလွ်င္ မိခင္ေသဆံုးသြားျခင္းသည္ ေပါ႔ေသးေသးဒဏ္ရာမဟုတ္ခဲ႔ပါ။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕သိသိမသိသိ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေနထုိင္ေသာ ကမာၻၾကီးတြင္ မျမင္ရေသာ အင္နာဂ်ီမ်ားရိွေနပါသည္။ ထုိစြမ္းအင္မ်ားသည္ ကြန္ယက္ဖြဲ႕ေနၾကသည္။ ေမတၱာတရားျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ ကရုဏာတရားျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ အက်နာမည္႕ေနရာမ်ားတြင္ ထုိစြမ္းအင္မ်ားသည္ ခြန္အားျဖစ္ေစခဲ႔သည္။ အက်သက္သာေစခဲ႔သည္။ ေအာင္ျမင္သည္႕အခါ မပလႊားရန္၊ ရွံဳးနိမ္႔သည္႕အခါ လုိအပ္သည္ထက္ ပိုမခံစားရန္ ထုိစြမ္းအင္မ်ားက မ်ားစြာကူညီခဲ႔သည္။ စြမ္းအင္မ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္းစုစည္းေနထိုင္ၾကသည္။ စုစည္းလႊမ္းျခံဳၾကသည္။ ခ်စ္ခင္ရေသာလူမ်ား၊ ခ်စ္ခင္ရေသာ အိမ္ကေခြးကေလးမ်ား၊ ငါးကေလးမ်ား၊ ပန္းပြင္႔ေလးတစ္ပြင္႔မွအစ အရာအားလံုး စြမ္းအင္စုထဲတြင္ အပိုင္းအစတစ္ခု၊ ခ်ည္မွ်င္ေလးတစ္ခုလုိပါဝင္ၾကသည္။ ထုိစြမ္းအင္မ်ားသည္ ဂေယာက္ဂယက္ျဖစ္ေနေသာ သင္၏စိတ္တုိ႕ကို တည္ျငိမ္ေအာင္ထိန္းသိမ္းထားၾကသည္။ အစြန္းေရာက္မသြားေစရန္ ေဘးမွ ကာရံေဖးမထားသည္။ ထုိမျမင္ရေသာစြမ္းအားမ်ားကို သင္နားလည္လာခ်ိန္သည္ ထုိစြမ္းအားမ်ားလစ္ဟာသြားသည္႕အခါတြင္သာျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္႔အတြက္ေတာ႔ အိမ္က ေခြးကေလး ေသဆံုးသြားခ်ိန္တြင္ စြမ္းအင္ယုတ္ေလ်ာ႔သြားမႈကို သိသိသာသာခံစားခဲ႔ရသည္။ depression သည္ေထာက္ပံ႔ညီညြတ္မႈစြမ္းအင္ ရုတ္ခ်ည္းေပ်ာက္ဆံုးသြားခ်ိန္တြင္ ေခါင္းေထာင္ထလာေသာ သိသာထင္ရွားသည္႕ လကၡဏာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္ေပ်ာ္ခ်ိန္တြင္ အတူေပ်ာ္ခဲ႔၊ ကြ်န္ေတာ္မႈိင္ခ်ိန္တြင္ အတူမႈိင္ခဲ႔ေသာ ေခြးကေလးသည္ ကြ်န္ေတာ္႔ဘဝ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္မွန္းေသခ်ာနားလည္ခဲ႔ရသည္။ ကြ်န္ေတာ္ျပန္လာခ်ိန္အထိ ေစာင္႔ဆုိင္းရင္း၊ ကြ်န္ေတာ္႔လက္ေပၚတြင္ ေသဆံုးသြားေသာ ေခြးကေလးတစ္ေကာင္သည္ ကြ်န္ေတာ္႔ဘဝကို မည္မွ်အဓိပၸာယ္ရိွေစခဲ႔ေၾကာင္း သူေသဆံုးသြားမွ ျပန္ဆင္ျခင္ၾကည္႕မိခဲ႔သည္။ သူ႕ဘဝတစ္သက္တာလံုးသည္သည္ ကြ်န္ေတာ္႔အနီးတြင္သာျဖစ္တည္ခဲ႔သည္။ ေႏြရာသီေန႕လည္ခင္း ကြ်န္ေတာ္စာဖတ္ေနလွ်င္ ေျခရင္းတြင္ ဝပ္အိပ္ေနေသာ ေခြးကေလးတစ္ေကာင္၏ တန္ဖုိးသည္ သူမရိွခ်ိန္တြင္မွ ပိုသိသာထင္ရွားလာခဲ႔သည္။

ထိုစြမ္းအင္မ်ားတြင္ အစားထုိး၍ရေသာ စြမ္းအင္ငယ္ေလးမ်ားေတာ႔ရိွသည္။ ဥပမာ အနီေရာင္အေမာက္ႏွင္႔ အုိရင္ဒါေရႊငါးတစ္ေကာင္ေသသြားလွ်င္ ေနာက္တစ္ေကာင္အစားထိုးလုိက္၍ရသည္။ သူႏွင္႔ ကြ်န္ေတာ္႔အၾကားဆက္သြယ္ထားေသာ စြမ္းအင္မွာအင္မတန္ပါးလ်ေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ အျဖဴေရာင္ ေအာ္စကာတစ္ေကာင္ျဖစ္ေစ၊ ဖလားဝါးေဟာ္န္းတစ္ေကာင္ျဖစ္ေစ ေသဆံုးသြားလွ်င္ေတာ႔ လြယ္လြယ္ႏွင္႔ အစားထိုး၍မရပါ။ သူတုိ႕၏အသိဉာဏ္ႏွင္႔ ဆက္သြယ္မႈသည္ ပိုခိုင္မာေသာေၾကာင္႔ျဖစ္မည္။

အေမဆံုးသြားသည္႕အခါ စြမ္းအင္တစ္ခ်ိဳ႕ယုတ္ေလ်ာ႔သြားရံုမွ်မကဘဲ စြမ္းအင္စနစ္တစ္ခုလံုး ပ်က္သုဥ္းသြားသည္႕ခံစားမႈကို ကြ်န္ေတာ္နားလည္ခဲ႔ရပါသည္။ ထိုခံစားခ်က္သည္ အင္မတန္ျပင္းထန္ေသာ ေလာကဒဏ္၏ အရိွဳက္အတိအက်ပစ္သြင္းလုိက္ေသာ သံမဏိလက္သီးခ်က္ဟု ကြ်န္ေတာ္ထင္ပါသည္။ အဖြားဆံုးသြားေသာအခါ ထိုေနရာသို႕ပင္ ေနာက္ထပ္လက္သီးတစ္လံုး ထပ္ဝင္လာသည္ႏွင္႔တူသည္။ သို႕ေသာ္ ခံႏုိင္ရည္ေတာ႔ ပိုရွိသြားခဲ႔ျပီျဖစ္သည္။

ၾကယ္မ်ားတြင္ ထူးဆန္းေသာစနစ္တစ္ခုရိွပါသည္။ ျဖစ္ထြန္းျခင္းႏွင္႔အတူ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို ေဖာက္ခြဲဖ်က္စီးႏုိင္ေသာ စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ လူ႕စိတ္တြင္လည္း ထုိစနစ္ပါဝင္ပါသည္။ သည္းမခံႏိုင္သည္႕အခါ လူသည္ ကိုယ္႔စိတ္ကိုယ္ ေဖာက္ခြဲ၍လြတ္လမ္းရွာၾကပါသည္။ ရူးသြပ္ျခင္းသည္ ဥပါယာသ     အစြန္အဖ်ားေလးတြင္ရိွေသာ လြတ္လမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ မိမိကုိယ္ကိုယ္သတ္ေသျခင္းသည္လည္း လူသား၏ self-destruction button တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေနထုိင္ျခင္းကို ေရြးခ်ယ္လုိက္လွ်င္ ဒဏ္ရာမ်ားကို ခံႏိုင္ရည္ရိွရိွ၊မရိွရိွ သည္းခံရေတာ႔မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕အတြက္ ဒဏ္ရာမ်ားကို အေသးစိတ္အထိခြဲႏိုင္ေသာ စိတၱာႏုပႆနာကို ကြ်န္ေတာ္ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ပါသည္။ ႏွစ္အတန္ငယ္ကြ်န္ေတာ္ ဒဏ္ရာမ်ားကို အရိပ္တၾကည္႕ၾကည္႕လုပ္ေနခဲ႔ပါသည္။ အစိုင္အခဲအၾကီးၾကီးမွ အမႈန္အမႊားမ်ားျဖစ္သြားသည္အထိ တစ္စစီထုိင္ခြဲေနမိသည္။ radioactive material မ်ား၏ ရွည္ၾကာေသာ half-life ကို မိဘမ်ားဆံုးသြားျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္ေသာ စိတ္ဒဏ္ရာက အမီလိုက္ႏုိင္ပါသည္။ အစိုင္အခဲၾကီးမ်ားသည္ အစိုင္အခဲငယ္မ်ားျဖစ္သြားရန္ ၾကာျမင္႔ခဲ႔ပါသည္။

အမတ္တစ္ေယာက္သည္ ျပည္နယ္တစ္ခုကို ကုိယ္စားျပဳလွ်င္ သား၊သမီးတစ္ေယာက္သည္ မိဘႏွစ္ပါးကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ယူဆပါသည္။ အထီးက်န္မႈႏွင္႔အတူပါလာတတ္ေသာ Mood Swings မ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ကို အေသမသတ္ႏုိင္ပါ။ ကိုယ္႔ကိုအေသမသတ္ႏုိင္ေသာအရာမ်ားသည္ ကိုယ္႔ကို ၾကံံ႕ခုိင္ေစေသာအရာမ်ားျဖစ္ေစသည္ဟုေျပာခဲ႔ေသာ နစ္ေရွး၏စကားသည္ ထုိေနရာတြင္ မွန္ကန္ဖြယ္ရိွပါသည္။ ရွင္သန္ေနထုိင္စဥ္ မိဘမ်ား၏ ဆႏၵေကာင္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ အဓိပၸာယ္ရိွသည္ဟု ကြ်န္ေတာ္မွတ္ယူပါသည္။ ဒဏ္ရာမ်ားမေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္႕တုိင္ေအာင္ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင္႔ အဆင္ေျပေျပေနထုိင္တတ္လာလွ်င္ ဘဝသည္ အေတာ္ၾကီးေနသားက်သည္ဟုထင္မိသည္။

“Pain is inevitable. Suffering is optional.” ဟရုကိမူရာခမိကေျပာသည္။ ဘုရားေဟာရိွသည္႔ ကိုယ္ပင္နာေသာ္လည္း စိတ္မနာေအာင္ေနဟူေသာ အဆံုးအမ၏ ဂ်ပန္ဗားရွင္းျဖစ္မည္ထင္သည္။ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင္႔အတူေနႏုိင္လာလွ်င္ ထုိဒဏ္ရာမ်ားအတြက္ စိတ္ေသာကေရာက္ေနစရာမလိုအပ္ေတာ႔ျခင္းသည္ ထုိဒႆန၏ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္မည္ထင္သည္။ မိဘဆံုးျခင္းထက္ ပိုေသာ လစ္ဟာမႈသည္ ေလာကတြင္မရိွသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႕အတြက္ စိတ္၏သဘာဝအရ အက်ယ္ခ်ဲ႕လိမ္႔မည္။ ထုိအက်ယ္ခ်ဲ႕မႈေနာက္ကိုမလုိက္ဘဲ အသင္႔အတင္႔ႏွလံုးသြင္းထားလွ်င္ သက္သာလိမ္႔မည္။ ေလာကတြင္ တန္ဖိုးရိွေသာ အရာမ်ားစြာ လုပ္စရာရိွေသးသည္။ မည္မွ် ဝမ္းနည္းသည္ျဖစ္ေစ အုတ္ဂူေရွ႕တြင္ မိနစ္သံုးဆယ္ထက္ပိုျပီး ထုိင္ေနရန္အခ်ိန္မရိွပါ။ ကမာၻၾကီးသည္ လူသားတစ္ေယာက္ကို လူသားတာဝန္မ်ားေပးထားပါေသးသည္။

မသိျခင္းသည္ ဒဏ္ရာမ်ားကို ပိုမိုနက္ရိွဳင္းေစသည္ဟုထင္ပါသည္။ ေသတတ္ေသာသေဘာရိွသည္႕ သတၱဝါမွန္သမွ်ကုိ မေသေသာသေဘာရိွသည္ဟု မွတ္ထင္ေနေသာ စိတ္ေၾကာင္႔၊ မိမိတို႕ခ်စ္ခင္သူ ကြယ္လြန္သြားလွ်င္ စိတ္၏ ျပင္းထန္ေသာ အင္နားရွားျဖစ္ရသည္။ မရဏာႏုႆတိ တြင္ ေမ႔ေလ်ာ႔ျခင္းသည္ ေသကြဲမ်ား၏ ခံစားရမႈကို ပိုမုိနက္ရွိဳင္းျပင္းထန္ေစပံုရသည္။ ေရွ႕လူ၏ေသဆံုးျခင္းကိုသာ အာရံုစုိက္၏ မိမိ၏ေသခ်ိန္နည္းကပ္လာမႈကို ဂရုမျပဳသူသည္ မုိက္မဲသူျဖစ္လိမ္႔မည္ထင္သည္။ မုိက္မဲသူတုိ႕သည္ အဝိဇၹာတရားျဖင္႔ေနထုိင္ျခင္းေၾကာင္႔ သခၤါရတရားတို႕ သေဘာသဘာဝကို ေျပာင္းျပန္ျမင္ေလသည္။

ငယ္စဥ္ကဆိုခဲ႔ဖူးေသာ ဆာလံက်မ္းမွ အလြန္လွေသာ အဖြဲ႕ေလးကို အေမႏွင္႔ အဖြား၏ ယပ္ေတာင္တြင္ ေရးထြင္းထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ေသျခင္း၏အရိပ္လႊမ္းမုိးေသာ ခ်ိဳင္႔ထဲသုိ႕ ေလွ်ာက္သြားရေသာ္လည္း ေဘးအႏၱရာယ္ကိုမေၾကာက္ပါ။

Even though I walk
through the darkest valley
I will fear no evil,

လူတုိင္းတြင္ သူယံုၾကည္ရာႏွင္႔သူ သြားၾကလာၾကရမည္ထင္ပါသည္။ ရွင္သူသည္ ေသသူမ်ားကို ဆက္လက္ကိုယ္စားျပဳေနေသးသ၍ ေသသူသည္ တကယ္ေသသူမဟုတ္ေတာ႔ပါ။ မိမိ၏စိတ္တြင္ မိဘမ်ား၏အဆံုးအမတည္ေနေသးလွ်င္ မိမိအတြက္ေတာ႔ သူတုိ႕သည္ မေသၾကေသးပါ။ စိတ္ထဲတြင္ ရွင္သန္ေနျမဲ၊ မိမိကို ခ်စ္ခင္ေနျမဲျဖစ္ပါသည္။ Robert Frost ၏ miles to go before I sleep ဆိုသည္႕ ကဗ်ာစာသားေလးအတုိင္း မေသခင္ လုပ္ရမည္႕ကိစၥမ်ားကို အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္သြားျခင္းသည္သာ ေသသူမ်ားကို အေကာင္းဆံုးတံု႕ျပန္ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းမည္လိမ္႔မည္ထင္ပါသည္။ R.I.P Mother. R.I.P Grandma.

With Peace,
ZephyrPeace B with U.