Tuesday, December 10, 2013

အေရာင္းသြက္ ၁၀

အေရာင္းသြက္ ၁၀

ခရစ္စမတ္ကာလတည္းဟူေသာ ဒီဇင္ဘာတြင္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေတြးေတာေငးေမာ၍ ေနသည္။ အဘယ္သို႕ပါနည္း။ ခရစ္စမတ္ကာလသည္ ဒီဇင္ဘာဟူ၍ မည္သူမွ တိတိက်က်မသိပါ။ ႏွင္းမ်ားက်ေနခ်ိန္သာျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း မွတ္ရလြယ္ေအာင္ ဒီဇင္ဘာလုပ္လုိက္ၾကသည္။ ထုိစဥ္က ျပကၡဒိန္အရေတာ႔ တစ္ရက္ရက္ျဖစ္မည္။ သိုးေက်ာင္းသားမ်ား ေခ်ာ္လဲၾကေသာေန႕၊ သိုးတစ္ေကာင္ေခ်ာက္ထဲက်ေသာေန႕၊ တစ္ရက္ရက္ျဖစ္မည္။ ငယ္စဥ္က သင္ခဲ႔ဖူးေသာ ခရစ္ယာန္သမုိင္းအရေတာ႔ ၂၅ ရက္ေန႕သည္ ေနမင္းၾကီးပြဲေန႕သာျဖစ္သည္။ ဂ်ီးဇပ္သည္ ေနမင္းၾကီးပမာဟူ၍ယူဆေသာေၾကာင္႔ ၂၅ရက္ေန႕ကို ေမြးေန႕အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ဟန္တူသည္။

၁။ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားႏွင္႔အေျခအေန

ႏြားတင္းကုတ္ထဲတြင္ေမြးရန္ျပင္ဆင္ျခင္းသည္လည္း ေရွးဓမၼေဟာင္းက်မ္းလာအယူအဆမ်ားအရသာျဖစ္လိမ္႔မည္။ ႏြားစာထည္႕သည္႕ခြက္တြင္ ေကာက္ရိုးအိပ္ရာလုပ္ျခင္းမွာလည္း လူသားဆန္ျခင္းျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ သူ႕ဘဝ၏ မတင္႔တယ္မခမ္းနားမႈကို အသားေပးခ်င္၍ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သိၾကားတမန္မ်ား သီခ်င္းဆိုျခင္းမွာေတာ႔ ေတာ္ေတာ္ဆန္းၾကယ္သည္။ ေလထဲမွဆိုသည္လား၊ ေျမေပၚမွပဲဆုိသည္လားေတာ႔မသိ။ အေတာင္ခ်င္းျငိၾကေသးလား၊ အသံကပ္ေနတဲ႔ Angel က မစၥတာဘင္းလို chorus ၾကမွ ထထေဖာက္ေသးလား၊ စိတ္ဝင္စားစရာအင္မတန္ေကာင္းသည္။ အညတရေကာင္ငယ္ေလးတစ္ေယာက္အျဖစ္ ဘဝကို အစျပဳခဲ႔ျခင္းျဖစ္မည္။ အေျခြအရံအသင္းအပင္းဆို၍ မိခင္၊ အထိန္းေတာ္၊ သိုးေက်ာင္းသား၊ သိုးမ်ားသာရိွခဲ႔ေသာ ေဂ်ရုဆလင္မ္၏ ညကာလသည္ ေအးခဲထံုက်င္ေနခဲ႔မည္ထင္သည္။

၂။ပညာရိွသံုးေယာက္ႏွင္႔ၾကယ္
မင္းသံုးပါးဟု ယခင္ကျပန္ဆိုၾကေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗာတီကန္အလိုအရ ပညာရိွသံုးေယာက္ျပန္ျဖစ္သြားေသာ လူသံုးေယာက္သည္ ၾကယ္ကိုၾကည္႕၍တြက္ခ်က္ရာ မင္းေလာင္းေပၚျပီဟုသိ၍ ခရီးထြက္လာၾကရာမွ တစ္ေနရာတြင္ ဆံုလာျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႕တြင္ေရာ orion မွန္ေျပာင္း ၃၂၈ တန္တစ္လက္စီရိွေလမလား စိတ္ဝင္စားမိသည္။ ၾကယ္ၾကည္႕ျခင္းသည္ စိတ္ခ်မ္းသာစရာေကာင္းသည္။ အထူးသျဖင္႔ ျမင္ေတြ႕ေသာၾကယ္ေပၚမူတည္၍ တစ္ခုခုတြက္ခ်က္စရာမလုိေသာသူမ်ားအတြက္ သာ၍ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းသည္။ ၾကယ္စံုေသာေကာင္းကင္သည္ စိတ္ၾကည္ႏူးဖြယ္ပင္လယ္ကမ္းေျခတစ္ခုႏွင္႔တူသည္။ ၾကယ္မ်ားကို အခ်ိန္ၾကာၾကာေမာ႔ၾကည္႕ပါက မိမိသည္လည္း ၾကယ္အဖြဲ႕အစည္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု၊ ယာယီေျမေပၚေၾကြက်ေနေသာ ၾကယ္တစ္စင္းဟု ထင္မွတ္လာႏုိင္ေသးသည္။ ပညာရိွသံုးေယာက္သည္လည္း ၾကယ္ေနာက္လုိက္လာၾကသည္။ ၾကယ္သည္ လမ္းျပေျမပံုျဖစ္သည္။ ၾကယ္သည္ ယံုၾကည္ေလးနက္စြာ စိတ္ခ်လုိက္ရမည္႕ အမွတ္အသားလည္းျဖစ္ေသးသည္။ ထုိ႕ေၾကာင္႔ ယခုထက္တုိင္ ခရစ္စမတ္သစ္ပင္ကေလးမ်ား၏ထိပ္တြင္ ၾကယ္တစ္လံုးတပ္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

၃။သိုးမ်ား
သိုးမ်ားကို ေတြးေခၚရွင္တစ္ခ်ိဳ႕က ႏွိမ္ၾကသည္။ သိုးသည္ ဦးေႏွာက္နည္းသည္ဟုဆိုသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈသည္ သိုးစိတ္ေပၚ အေျခခံသည္ဟု တစ္ခ်ိဳ႕ႏွိမ္ၾကသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားကလည္း အဲဒီသိုးစိတ္ကို ဂုဏ္ယူၾကသည္။ faith ဟုေခၚေသာ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္ဝါဒ၏ ေထာက္တုိင္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာအဆိုအရ ဘုရားကိုေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းသည္ ပညာ၏ အခ်ဳပ္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းဆိုသည္မွာ ယံုၾကည္ေလးစား၍ မွတစ္ပါးအျခားမရိွဟု ေလးနက္စြာသက္ဝင္ယံုၾကည္မႈကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ဟန္တူသည္။ အေအးပိုင္းေဒသတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအေနျဖင္႔ အေႏြးဓာတ္၏ တန္ဖုိးကို နားလည္ရန္ခက္သလို၊ အပူပိုင္းေဒသမွလူမ်ားအေနျဖင္႔ အေအးဓာတ္၏ အေရးပါမႈကို တန္ဖိုးထားတတ္ရန္ခက္သည္။ ဘာသာေရးအယူအဆမ်ားတြင္ သူမွားသည္၊ ငါသာမွန္သည္ဆုိသည္မွာလည္း အေျခခံစိတ္ထားႏွင္႔ယံုၾကည္မႈဝိဝါဒကြဲျပားျခင္းေၾကာင္႔သာျဖစ္သည္။ သိုးမ်ားသည္ ေရာ၍ေက်ာင္းထား၍ရသည္။ သိုးေက်ာင္းသား ငါးေယာက္ရိွလွ်င္ သိုးအားလံုးေရာ၍ေက်ာင္းထားလည္းရသည္။ အိမ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ သိုးေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္မွ အသံေပးလုိက္လွ်င္ သုိးမ်ားသည္ မိမိသခင္၏အသံကို မွတ္မိျပီး မိမိသခင္နားတြင္လာစုေလ႔ရိွသည္။ ထုိ႕ေၾကာင္႔ သိုးသည္ ခရစ္ယာန္ဝါဒတြင္ faith ႏွင္႔ မိမိ၏ သခင္ကိုသိျခင္း၊ယံုၾကည္ျခင္း၊ခ်စ္ေလးျမတ္ျခင္းကိုေဖာ္ျပေသာ symbol ျဖစ္လာသည္။ ထုိ႕ေၾကာင္႔လည္း ေနာက္ပိုင္း Jesus ဆင္းတုတစ္ခ်ိဳ႕တြင္ သိုးတစ္ေကာင္ထမ္းထားပံုကိုထုလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ပခံုးေပၚထမ္းထားေသာ သုိးမွာ ေပ်ာက္ေသာသိုးဟူေသာ အဓိပၸါယ္ရသည္။ သုိးေက်ာင္းသားသည္ သိုးတစ္ေကာင္ေပ်ာက္လွ်င္ မေတြ႕မခ်င္းျပန္ရွာတတ္သည္ဟုဆိုလိုသည္။ ထို႕ေၾကာင္႔ သိုးမည္းဆိုေသာအသံုးအႏႈန္းသည္ သိုးအုပ္စုမွ ဖဲၾကဥ္ထြက္ခြာေသာသိုးျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင္႔ ယံုၾကည္ျခင္းမွ ေသြဖယ္သြားသူ၊ တရားဓမၼလမ္းမွေန၍ေလာကီလမ္းဖက္သို႕ ေျခေခ်ာ္သြားသူဟုဆိုလုိသည္။ ဗဒင္၏ သိုးမည္းေဟာင္းဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ ယခင္က လမ္းမွားလုိက္ခဲ႔ဖူး၍ ယခုအခါလမ္းမွန္ျပန္ေရာက္ေနေသာ ေနာင္တ တရားျဖင္႔ေျပာင္းလဲသူဟုဆိုလိုသည္။ သိုးမ်ားသည္ ေရွ႕မွသြားသူေနာက္ကိုသာလုိက္သည္ဟုဆိုသည္။ disciples ဟူေသာစကားလံုးကို တပည္႕ေတာ္ၾကီး ၁၂ ပါးတြင္သံုးျခင္းမွာလည္း သုိးအယူအဆအရ ေနာက္မွထပ္ခ်ပ္မကြာလုိက္သူမ်ားအျဖစ္ရည္ညႊန္းလိုရင္းျဖစ္သည္။ ေရွးေဟာင္းဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာမ်ားတြင္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအေလ႔အထရိွခဲ႔သည္။ ဘုရားႏွင္႔ လူသားအၾကား ပဋိညာဥ္အျဖစ္ ပူေဇာ္ပသျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္၊မူဆလင္၊ႏွင္႔ ဂ်ဴးဘာသာတုိ႕သည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းျခင္းအတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ႏြား၊ကြ်ဲ၊သိုး၊ဆိတ္ စသည္ျဖင္႔ အေကာင္တစ္ေကာင္ေကာင္ကိုသတ္၍ပူေဇာ္ျခင္းအေလ႔အထရိွခဲ႔သည္။ သိုးသည္ ပူေဇာ္စရာယဇ္ေကာင္ဟူေသာ အနက္လည္းထြက္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင္႔ ခရစ္ယာန္ဘုရားစာတစ္ခ်ိဳ႕တြင္ Jesus ကို ဘုရားသခင္၏သိုးသူငယ္(Lamb of God) ဟုရည္ညႊန္းျခင္းမ်ားရိွခဲ႔သည္။ ဘုရားႏွင္႔လူသားအၾကား အေသခံရန္ ယဇ္ေကာင္အျဖစ္လူ႕ေလာကကို လႊတ္လုိက္သူဟုဆိုလိုဟန္တူသည္။ ေနာက္ထပ္ သုိးသူငယ္၏ ဂုဏ္ရည္တစ္ခုမွာ ရန္မမူတတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရိုးသားမႈကိုဆိုလိုသည္။ "ေလးျဖဴ၏သီခ်င္းတစ္ပုဒ္တြင္ ရိုးသားလြန္းတဲ႔သိုးဟာ ေကာက္က်စ္တတတ္တဲ႔မ်က္ႏွာနဲ႕ ေရး ေရ " ဟုပါသည္။ ကမာၻသစ္ေတးစီးရီးတြင္ျဖစ္သည္။ တစ္ေခြတည္းထြက္ဖူးေသာ ပင္ကိုယ္ေရး သီခ်င္းမ်ားျဖစ္သည္။ မေအာင္ျမင္ခဲ႔ေပ။

၄။Epiphany

ဒီဇင္ဘာသည္ Epiphany ႏွင္႔လည္းဆက္သြယ္သည္။ Jesus ေမြးလာေသာ အခါ ဘုရားအျဖစ္ လက္ခံသူတစ္ခ်ိဳ႕ေပၚေပါက္ခဲ႔သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္အၾကာတြင္ လူဦးေရေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ျဖစ္လာသည္။ လြန္ခဲ႔သည္႕ႏွစ္အနည္းငယ္အထိ ဘာသာဝင္အမ်ားဆံုး ဘာသာအျဖစ္ရပ္တည္ခဲ႔သည္။ Epiphany ဟူေသာ ဂြ်ိဳက္စ္၏စာအုပ္ကို ဆရာျမတ္သစ္က လင္းပြင္႔ျခင္းဟုျပန္ခဲ႔ဖူးသည္ထင္သည္။ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ တစ္သက္စာျဖစ္ခဲ႔လွ်င္ လင္းပြင္႔ျခင္းျဖစ္လိမ္႔မည္ထင္သည္။ မိမိယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာတရားသည္ မိမိ၏ အလင္းတရားအျဖစ္ တစ္သက္လံုးေစာင္႔ေရွာက္ေနလွ်င္ လင္းပြင္႔ျခင္း၊ နားလည္ျခင္း၊ သေဘာေပါက္ျခင္း၊ ညြတ္ႏူးယံုၾကည္ျခင္း၊ တည္ၾကည္သက္ဝင္ျခင္းကိစၥျဖစ္သည္ဟု အၾကမ္းဖ်င္းဆုိႏုိင္မည္ထင္သည္။ Epiphany ၏ အႏွစ္သာရသည္ က်ယ္ျပန္႕လြန္း၍ အက်ယ္မခ်ဲ႕ေတာ႔ပါ။

၅။ေရႊ

ေရႊသည္ ပညာရိွသံုးပါး၏ လက္ေဆာင္သံုးခုအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ပညာရိွသံုးပါးသည္ ယခုေခတ္ သေကၤတဝါဒီမ်ား၏ ဘိုးေဘးမ်ားျဖစ္ေလာက္သည္။ ေရႊကိုေပးျခင္းမွာ ဘုရင္အျဖစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္သမၼာက်မ္းစာမ်ားအရ Jesus သည္ king of kings ဟုရည္ညႊန္းရသူျဖစ္သည္။ ေဟရုဒ္မင္းသည္ ထုိစကားစုကုိ နားမလည္၍ Jesus ကိုလုပ္ၾကံျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ေတာ႔ က်မ္းစာ၏တစ္ေနရာတြင္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဘုရင္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခ်က္ပါသည္။ ငါ၏ႏိုင္ငံသည္ ဤေလာကႏွင္႔မစပ္ဆုိင္ဟုလည္းပါေသးသည္ထင္သည္။ (ေလာကီႏုိင္ငံ၏ဘုရင္အစစ္မွာ မာရ္နတ္၊ေစတန္၊ရိွဳက္တန္၊လူစီဖာ၊လူစီဖဲလ္၊ ဟူေသာ သိၾကားတမန္ေဟာင္းသာျဖစ္သည္။ ေရႊႏွင္႔သိပ္မဆက္စပ္၍ မာရ္နတ္အေၾကာင္းအက်ယ္မခ်ဲ႕ေတာ႔ပါ။ ေရႊအေၾကာင္းကိုသာဆက္ပါမည္။) ေရႊသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဘုရင္မ်ားအသံုးျပဳရာအမည္နာမျဖစ္သည္။ ပီလာတူးမင္းသည္ Jesus ကို သတ္ျပီးတဲ႔အခါမွာ I.N.R.I ဟူေသာ သေရာ္ေတာ္ေတာ္စာသားကိုခ်ိတ္ဆြဲခဲ႔သည္။ Jesus က သူသည္ဘုရင္ျဖစ္သည္ဟုဆိုေသာေၾကာင္႔ ယုဒရွင္ဘုရင္ နာဇရတ္ျမိဳ႕သား ေယရွဳဟု ဆုိင္းဘုတ္ကပ္ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရွးေခတ္ဘုရင္မ်ားသည္ ေရႊကိုအဓိက အသံုးျပဳခဲ႔ၾကသည္။ ျခေသၤ႔ဆီဟာ သိဂၤ ီေရႊခြက္ႏွင္႔မွ တင္႔တယ္သည္ဟုလည္းဆိုၾကသည္။ အျမတ္တႏိုးတန္ဖိုးထားသည္႕အဆင္တန္ဆာအျဖစ္လည္းသံုးၾကသည္။ ႏြားတင္းကုတ္ထဲမွ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္သည္ နိမ္႔က်ေသာ ေနရာတြင္ေမြးေသာ္လည္း ဘုရင္အစစ္ျဖစ္သည္ဟုဆိုလိုသည္။ သို႕ေသာ္ Jesus ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ေရႊဝတ္ဆင္ႏုိင္ခဲ႔ပံုမရ။ လက္သမားသားအျဖစ္သာေနထိုင္ခဲ႔သည္။ ထုိ႕ေနာက္တရားေဟာ၍ အသတ္ခံလုိက္ရသည္။

၆။frankincense ေလာ္ဘန္

ေလာဘန္ဆိုသည္မွာ အေမႊးနံ႕သာတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အပင္ကေနထုတ္ယူသည္ဟု ဝီကီမွာေတြ႕သည္။ ဘုရားမ်ားနတ္မ်ားကို ပူေဇာ္ပသည္႔ေနရာတြင္ သံုးေလ႔ရိွၾကသည္။ ဘုရားေတြ အေမႊးနံ႕ၾကိဳက္သည္ဟူေသာအယူအဆကို ဟိႏၵဴမ်ားစခဲ႔ျခင္းျဖစ္ဟန္တူသည္။ ထုိ႕ထက္လည္းေစာႏုိင္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဘုုရားဆင္းတုေတာ္မ်ား အဆုတ္ေရာဂါရမတတ္ အေမႊးနံ႕မ်ားလႊမ္းကုန္သည္။ ျမန္မာျပည္မွ အေမႊးတုိင္ဆိုတာမ်ိဳးက ရင္ၾကပ္ေစသည္။ (ထုိ႕ေၾကာင္႔လည္း အရွင္ဆႏၵာဓိကက ဘုရားကို ေညွာ္နဲ႕မတိုက္ၾကပါႏွင္႔ဟု တရားတစ္ပုဒ္မွာေဟာသည္။) ေလာ္ဘန္အစစ္ကေတာ႔ ခပ္သင္းသင္းေလး ေမႊးသည္။ ထိုေလာဘန္သည္ ပညာရိွတစ္ပါးမွ Jesus ၏ ဘုရားအျဖစ္ကို အသိအမွတ္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ son of God ဆိုလွ်င္ God ျဖစ္ရမယ္ဆိုသည္႕ အယူအဆပဲ။ Trinity အယူအဆအရလည္း Jesus သည္ God ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ God တကယ္ျဖစ္မျဖစ္သည္ ယံုၾကည္သူႏွင္႔ မယံုၾကည္သူအျမင္အေပၚတြင္သာကြာျခားေလသည္။ ခရစ္ယာန္ဝါဒတြင္ေတာ႔ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ယံုၾကည္သူေတြျဖစ္သည္။ မယံုတဲ႔သူေတြသည္ အယူမွားသည္႕သူမ်ားမဟုတ္။ မယံုတဲ႔သူမ်ားသာျဖစ္သည္။ ဘုရား၏သေဘာကိုက အတင္းအၾကပ္မရွိ။ ယံုခ်င္ယံု၊မယံုခ်င္ေနသေဘာေဆာင္သည္။ ေဝေနယ်သတၱဝါတို႕အား ဧဝံေဂလိ တရားေဟာၾကေလာ႔ဆုိသည္မွာလည္း တရားေဟာခိုင္းျခင္းမဟုတ္။ ႏွိမ္႔ခ်ေသာစိတ္ျဖင္႔ လူသားျခင္းစာနာရန္လြႊတ္လုိက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဘာသာျပန္အတိမ္းအေစာင္းမ်ားေၾကာင္႔ ေယေဟာဝါအသင္းကဲ႔သို႕ တရားကို မတရားေဟာခ်င္သူမ်ားေပၚထြန္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ (ေယေဟာဝါဆိုသည္မွာလည္း အသံထြက္အမွားသာျဖစ္သည္။ ယာေဝကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ဘာသာျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။)

၇။ Myrrh (မီရာ)

မီရာမွာလည္း ဆူးပင္တစ္မ်ိဳးမွထုတ္ယူေသာ အေမႊးနံ႕သာျဖစ္သည္။ ဂ်ဴးလိုမ်ိဳးမ်ား၏ ထံုးစံတြင္ မီရာကို လူေသေကာင္မ်ားတြင္သာတြင္တြင္က်ယ္က်ယ္သံုးခဲ႔ၾကသည္။ မီရာသည္ ေသျခင္းကိုညႊန္းသည္။ လူအျဖစ္ကိုေဖာ္ျပသည္။ ထုိပညာရိွ၏အလိုအရ Jesus သည္ လူသားျဖစ္၍ ေသရဦးမည္ဟု သြယ္ဝိုက္ဆုိလိုသည္။ ထုိပညာရိွသံုးေယာက္၏ performance သည္ အေတာ္အတန္ေခတ္ေရွ႕ေျပးလွသည္ဟုပင္ဆုိရမည္ထင္သည္။

၈။ ဒီဇင္ဘာပန္း

ပြင္႔တူရြက္တူပန္းတစ္မ်ိဳးသာျဖစ္သည္။ ထူးျခားခ်က္မွာ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အနီရဲရဲေျပာင္းလဲသြားေသာ အရြက္မ်ားေၾကာင္႔ တုိက္တုိက္ဆိုင္ဆုိင္ ခရစ္စမတ္ပန္းျဖစ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ Poinsettia ဟုေခၚသည္။ တစ္ႏွစ္လံုးမထူးျခားေသာ္လည္း ခရစ္စမတ္တြင္ေတာ႔ သူမပါလွ်င္မျပီးေခ်။ ခရစ္စမတ္ကဒ္မ်ားတြင္လည္း အင္မတန္ဟန္ႏွင္႔ပန္ႏွင္႔ပါဝင္တတ္ေသာ သစ္ရြက္လွလွႏွင္႔ပန္းပင္ေလးျဖစ္သည္။ ရိုးတံသည္အေမႊးအအမွ်င္အနည္းငယ္ရိွသည္။ က်ိဳးပဲ႔လြယ္သည္။ ရိုးတံပြန္းသြားလွ်င္ စိမ္းေရႊေရႊအနံ႕နံသည္။ စုိက္ပ်ိဳးရန္လြယ္ကူေသာ ရြက္လွပန္းအႏြယ္ဝင္ျဖစ္လိမ္႔မည္ထင္သည္။ ငယ္စဥ္ကေတာ႔ အိမ္တြင္ တစ္ပင္ရိွသည္။ ဒီဇင္ဘာျပင္ပတြင္ လူရာဝင္လွေသာ ပန္းပင္ေတာ႔မဟုတ္ပါ။ သို႕ေသာ္ ထုိပန္းပင္၏အေရာင္ျဖစ္ေသာ အနီေရာင္ႏွင္႔ အစိမ္းမွာ ခရစ္စမတ္၏ အေျခခံ အေရာင္ျဖစ္သည္။ ကတ္သလစ္အသင္းေတာ္တြင္ေတာ႔ အနီေရာင္သည္ ေသြး၏အေရာင္၊ ကယ္တင္ျခင္း၏ အေရာင္ဟုဆိုုသည္။ အစိမ္းေရာင္သည္ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ျခင္းဟုဆိုလုိသည္ဟုသိရသည္။

၉။ခရစ္စမတ္ကဒ္

ခ်စ္ခင္သူမ်ားအၾကား အမွတ္တရ လက္ေဆာင္။ အျမတ္တႏိုးသိမ္းထားရန္လိုအပ္သည္။

၁၀။ ပံုျပင္မ်ား

ခ်ဲ႕ထြင္လာေသာ လူ႕သမုိင္းႏွင္႔အညီ ေတာက္ပလင္းလက္လာေသာ ယုတိၱေဗဒျပင္ပမွ အလင္းေရာင္မ်ား။ တံခါးပိတ္ထားေသာ ေနအိမ္မ်ား။ ခရစ္စမတ္သီခ်င္းသံမ်ား။ ဤအိမ္ေပၚသို႕ ေကာင္ခ်ီးမဂၤလာေရာက္ေစေသာ္ဝ္မ်ား။ ဂစ္တာသံမ်ား။ ညဥ္႕နက္လမ္းမမ်ား၊ ေအးခ်မ္းေသာ ေဆာင္းကာလ၏ႏွင္းစက္မ်ား၊ သိုးေမႊးဆြယ္တာမ်ား၊ သိုးေမႊးဦးထုပ္မ်ား၊ ဒဏ္ရာမပါေသာ လူငယ္ဘဝမ်ား၊ ေရွးေရွးတုန္းကႏွင္႔ အစခ်ီေသာ တသသလြမ္းဖြယ္ကိစၥမ်ား၊ သိမ္းထုတ္ထားျပီး ဖြင္႔ေျဖရန္ ဆႏၵမရိွေတာ႔ေသာ လူငယ္ဘဝ၏ လက္ေဆာင္ထုပ္မ်ား၊ ပို႕သလိုက္ရန္ တမင္ေမ႔ေလ်ာ႔ပစ္လုိက္ေသာ အနီေရာင္ ခရစ္စမတ္ကဒ္မ်ား၊ သမင္စီးလာေသာ အဘိုးအို၊ အဘိုးအိုသယ္လာေသာ အထုပ္အပိုးမ်ား၊ စာမ်ား၊ေတးသံမ်ား၊ ေနာက္ထပ္ႏွစ္သစ္တစ္ႏွစ္အတြက္ အသင္႔ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ အားေလ်ာ႔မႈမ်ား၊ ဆက္လက္လွမ္းသြားရန္လိုအပ္၊မလုအပ္ကိစၥမ်ား၊ ဘဏ္ေငြလက္က်န္ျပီး၊ တိုးတက္မႈ၊ဆုတ္ယုတ္မႈမ်ား၊ အိပ္ေရးဝဝမ်ား၊ အိပ္ေရးပ်က္ပ်က္မ်ား၊ ေလမႈတ္ရုပ္ဝဝမ်ား၊ အိပ္မက္လွလွမ်ား။ ပံုျပင္မ်ားသည္ အစြမ္းကုန္လွပေနရန္လိုသည္။ ပံုျပင္မ်ားသည္ အစြမ္းကုန္ သဘာဝက်မေနဖုိ႕လုိသည္။ ..........ဒီဇင္ဘာသည္ ပံုျပင္ထဲတြင္ ေအးခဲေနခဲ႔သည္။                  ။Peace B with U.