Monday, April 25, 2011

ကိုယ္႔ကိုယ္ကို နားလည္ျခင္း၊ တစ္ပါးသူကိုနားလည္ျခင္း။

ကိုယ္႔ကိုယ္ကို နားလည္ျခင္း၊ တစ္ပါးသူကိုနားလည္ျခင္း။

ဗုဒၶဘာသာမွာေတာ႔ အသိဥာဏ္အျမင္ရျခင္းဟာ သိမႈ၊နားလည္မႈ(အေမာဟ)နဲ႕ဆုိင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕သိတဲ႔အတုိင္း မသိမႈ(ေမာဟ)ဟာ စိတ္ဆင္းရဲမႈ၊ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈေတြကိုျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ သိမႈကသာလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ကိုလြတ္ေျမာက္ေစႏုိင္ပါတယ္။ သိနားလည္မႈဟာ ဒုကၡဆင္းရဲပိတ္ဆို႕ေနတဲ႔ တံခါးအတြက္ လြတ္ေျမာက္ေစတဲ႔ေသာ႔တံနဲ႕လည္းတူပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဟာ သိနားလည္မႈကို မေလ႔က်င္႔ဘူး၊ မပ်ိဳးေထာင္ဘူးဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ပိုင္ဆုိင္တဲ႔အစြမ္းထက္ျမက္တဲ႔ကိရိယာတစ္ခုကို အက်ိဳးရိွရိွအသံုးခ်ျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႕ကိုယ္တုိင္ေရာ၊ တျခားသူေတြကိုပါ စိတ္ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈေတြက လြတ္ေျမာက္ေအာင္မလုပ္သလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ အခ်စ္စစ္ဟာလည္း စစ္မွန္တဲ႔နားလည္မႈကေနသာ ျဖစ္တည္ႏိုင္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ အားထုတ္တဲ႔ ကမၼဌာန္းတရားဟာဆုိရင္ ရပ္တန္႕လိုက္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေအာင္ျပဳလုပ္လုိက္တာပါပဲ။ ပိုျပီးနက္နက္ရွိဳင္းရိွဳင္း ၾကည္႕ျမင္တာပါပဲ။ ဒါဟာ သိနားလည္မႈကို ပိုမိုတုိးတက္လာေစဖုိ႕ အေထာက္အကူျပဳတာပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕တစ္ေယာက္စီမွာ သိနားလည္မႈမ်ိဳးေစ႔ေတြရိွပါတယ္။ အဲဒါဟာ ဘုရားပါပဲ။ ဒါဟာ ဗုဒၶပါပဲ။ တကယ္လုိ႕ သိနားလည္မႈေလးကုိ ခင္ဗ်ားျငင္းပယ္တယ္ဆုိရင္ အဲဒါဟာ ဘုရားကို သံသယ၀င္တာ၊ ဗုဒၶကိုသံသယ၀င္တာပါပဲ။

ဂႏၵီၾကီးက ေမတၱာတရားဟာ လြတ္ေျမာက္ေစႏိုင္တဲ႔အင္အားပဲလို႕ေျပာတဲ႔အခါမွာ သူက ရန္သူကို ေမတၱာထားခ်စ္ခင္ဖုိ႕ေျပာလုိက္တာပါပဲ။ တကယ္လုိ႕ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ရန္သူဟာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ကို ေခ်မြဖ်က္စီးတယ္၊ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႕မႈနဲ႕ မတရားမႈေတြကို ပ်ိဳးၾကဲတယ္ဆိုရင္ေတာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ သူတို႕ကို ခ်စ္ရပါမယ္။ ဒါဟာလည္း Jesus ( ေယရွဴ) ရဲ႕ သတင္းစကားပါပဲ။ ဒါေပမယ္႔ကြ်န္ေတာ္တို႕ရန္သူကို ဘယ္လုိခ်စ္ၾကမလဲ။ ဒီလုိခ်စ္ႏိုင္ဖုိ႕တစ္နည္းပဲရိွပါတယ္။ ရန္သူကို နားလည္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ရန္သူက ဘာလုိ႕ဒီလမ္းကိုလိုက္တာလဲ ၊ သူဘယ္လိုအေၾကာင္းခံေၾကာင္႔ ဒီလိုျဖစ္သြားတာလဲ၊ သူဘာလုိ႕ကြ်န္ေတာ္တို႕လိုမျမင္ႏုိင္တာလဲဆိုတာေတြကိုနားလည္ဖုိ႕ၾကိဳးစားရပါမယ္။ လူတစ္ေယာက္ကို ေသခ်ာနားလည္လုိက္တာ၊သိလုိက္တာဟာ သူ႕ကိုခ်စ္ႏိုင္ဖုိ႕နဲ႕လက္ခံႏိုင္ဖုိ႕ပါပဲ။ တကယ္လုိ႕ ရန္သူတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္ခင္လက္ခံလုိက္တာနဲ႕သူ႕ကို ရန္သူအျဖစ္ကေန ရပ္စဲျပီးသားျဖစ္သြားပါျပီ။ ရန္သူကိုခ်စ္ပါဆိုတာဟာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ႔ ခ်စ္လိုက္တဲ႔အခ်ိန္မွာ သူဟာ ရန္သူမဟုတ္ေတာ႔ပါဘူး။ ရန္သူဆိုတဲ႔သူေပ်ာက္သြားပါျပီ။

လူတစ္ေယာက္ကိုခ်စ္ဖုိ႕ဆိုရင္ သူ႕ကို သိနားလည္လာတဲ႔အထိ နက္နက္ရိွဳင္းရိွဳင္းၾကည္႕ျမင္ႏိုင္မွပဲျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ တကယ္လို႕ကြ်န္ေတာ္တို႕ နားလည္လုိက္ႏုိင္တယ္ဆိုရင္ ရန္သူေနရာမွာရိွေနတဲ႔သူကို ခ်စ္ႏိုင္ဖုိ႕၊လက္ခံႏိုင္ဖုိ႕ျဖစ္လာတာပါပဲ။ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဟာ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို ခ်စ္ရာလည္းေရာက္ပါတယ္။ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုလက္ခံလုိက္ရာလည္းေရာက္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ျဖစ္၊ခရစ္ယာန္ျဖစ္ျဖစ္ သိနားလည္မႈ ဟာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေရးၾကီးတယ္ဆုိတာကို ေမးခြန္းထုတ္ေနစရာမရိွပါဘူး။ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္စကားေျပာတဲ႔အခါမွာ အလွည္႕က်အျပန္အလွန္ေျပာဆိုၾကတာကို သတိထားမိမွာပါ။ ဒါဟာ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ပိုနားလည္ႏုိင္တယ္လုိ႕ယံုၾကည္တဲ႔အတြက္ေျပာဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္က ကိုယ္ေျပာတာကို နားလည္မယ္လုိ႕စိတ္ခ်ထားတဲ႔အတြက္သာ စကားစျမည္ေျပာဆုိႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္။ တျခားတစ္ေယာက္ကို ပိုနားလည္လာတယ္ဆိုတာ တကယ္ေတာ႔ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို ပိုနားလည္လာတာပါပဲ။ ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုပိုနားလည္လာတဲ႔သူဟာလည္း တစ္ျခားသူကို ပိုျပီးနားလည္လာတာပါပဲ။ ဒီႏွစ္ခုဟာ ဆက္စပ္ေနတယ္။ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို တကယ္သိဖုိ႕ တျခားသူေတြကိုသိဖုိ႕လုိသလုိ၊ တျခားသူေတြကို တကယ္သိနားလည္ဖုိ႕ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို တကယ္သိနားလည္ဖုိ႕လုိပါတယ္။

Author : THICH NHAT HANH

Translated by Zephyr.

ဒီစာကို THICH NHAT HANH ေရးတဲ႔ Living Buddha, Living Christ ဆိုတဲ႔စာအုပ္ကေနဘာသာျပန္ပါတယ္။ Understanding ourselves helps us understand others ဆိုတဲ႔အပိုင္းေလးပါပဲ။ ဒီစာအုပ္ေလးကို အေတာ္ေလးသေဘာက်ပါတယ္။ THICH NHAT HANH ဟာ ဗီယက္နမ္က ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ FB မွာလည္း သူ႕ရဲ႕ page ရိွပါတယ္။ မာတင္လူသာကင္းဂ်ဴနီယာက THICH NHAT HANH ကို ႏိုဗယ္ဆုအတြက္ နာမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ႔ပါတယ္။ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြက ခ်စ္ခင္လက္ခံတဲ႔ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာတရားကို မွ်မွ်တတသေဘာထားတဲ႔သူေတာ္ေကာင္းတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ကို ခရစ္ယာန္ေတြေရာ၊ ဗုဒၶဘာသာေတြပါ အံ႔အားသင္႔ၾကပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ စိတ္ထားနဲ႕ တရားအျမင္ကိုေလ႔လာၾကည္႕ခ်င္ရင္ Living Buddha, Living Christ ကိုဖတ္ၾကည္႕ေစခ်င္ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြအေနနဲ႕တစ္၀က္ေလာက္နားလည္ႏိုင္ျပီး၊ ဗုဒၶဘာသာေတြအေနနဲ႕ က်န္တစ္၀က္ေလာက္နားလည္ႏုိင္ပါလိမ္႔မယ္။ ဘုန္းၾကီးကေတာ႔ သူ႕ရဲ႕ ႏွံ႔စပ္သိျမင္မႈ၊ ဘက္လုိက္မႈကင္းစြာနဲ႕ ဘာသာေရးဆိုတာ ျပႆနာမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို လွလွပပေလးသံုးသပ္ျပသြားတာပါပဲ။

အရင္ကလည္း သူ႕စာေတြကို ကိုတာ ဘာသာျပန္တဲ႔ သုစရိတစက္၀န္းမွာကတည္းကသေဘာက်ျပီးသားပါ။ သူဟာ ဘာသာေရးကို ေခတ္နဲ႕ေလ်ာ္ညီေအာင္၊လူငယ္ေတြနားလည္တဲ႔စကားနဲ႕ဘာသာေရးကို လူငယ္ေတြဆီေရာက္ေအာင္ၾကိဳးစားေနသူလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေခတ္ဘယ္အခါမွာပဲေနရေနရ သူေတာ္ေကာင္းေတြရိွေနေသးတာ စိတ္ခ်မ္းသာရပါတယ္။

ျမင္႔ျမတ္မႈဟာ စကားလံုးအျပင္ဘက္မွာရိွပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕အျပဳအမႈနဲ႕အလုပ္အကိုင္ေတြဟာ ျမင္႔ျမတ္ျပီး စိတ္ဓာတ္အဆင္႔အတန္းျမင္႔မားမႈကိုေဖာ္ျပေနတာပါပဲ။ စိတ္ခ်မ္းသာဖုိ႕နဲ႕ ဘာသာတရားႏွစ္ခုရဲ႕ ေလးနက္မႈေတြကို အေတာ္ေလးကိုျခံဳငံုမိတဲ႔ စာအုပ္ေလးတစ္အုပ္ပါပဲ။ SGD 25.15 ျဖစ္ပါတယ္။ Poplular မွာရႏိုင္ပါတယ္။ Borders မွာေတာ႔ရွာမေတြ႕ခဲ႔ပါဘူး။


Notes: This post is for my mom.

ပံုမွန္အားျဖင္႔ ဘာသာျပန္တာေရးခဲပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ဖတ္ရတာပိုအဆင္ေျပပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလလည္း စာေကာင္းေပေကာင္းေတြဖတ္ျဖစ္တဲ႔အခါမွာ အေမ႔ကိုေျပာျဖစ္ပါတယ္။ အခုဘယ္စာအုပ္ကိုဖတ္ျဖစ္ေနလဲ၊ ဘာေလးေတာ႔သေဘာက်တယ္ဆုိတာမ်ိဳး ခဏခဏေျပာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာျဖစ္ျဖစ္၊ ေအာ္ဇီမွာျဖစ္ျဖစ္၊ အင္တာနက္ကြန္နက္ရွင္ရတဲ႔ေနရာတုိင္းမွာအေမ႔ကို သတင္းပို႕တာပါပဲ။ စာအုပ္၀ယ္ျပီးျပီဆိုလည္း SMS ပို႕လို႕ရရင္ လွမ္းပို႕လုိက္တယ္။ ေအာ္ဇီကိုဆိုရင္ SMS တစ္ခုကိုမွ စင္ကာပူေငြ ၁၅ ျပားေလာက္ပဲက်ပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံမွာဆိုရင္သာ Callback ေခၚရခက္လို႕ Direct ေခၚေခၚမိတာနဲ႕ ဖုန္းဖုိးက ၁၀၀ ေအာက္မဆင္းတာၾကာပါျပီ။ Sing Tel ရဲ႕ Loyalty customer ျဖစ္စျပဳေနပါျပီ :P။


ဒီိလိုပို႕စ္ေတြဟာဖတ္တဲ႔သူ အင္မတန္နည္းတတ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါမ်ိဳးေတြဖတ္ခ်င္တဲ႔သူတစ္ေယာက္ေယာက္ေတာ႔ရိွမွာပဲဆိုျပီးတင္လုိက္ပါတယ္။Peace B with U.