Wednesday, March 24, 2010

ႏွာေစးေနေသာယုန္မ်ားစုေ၀းေနထိုင္ရာမွ .... ႏွာေစးေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈထြန္ကားလာျခင္း။
ႏွာေစးေနေသာယုန္မ်ားစုေ၀းေနထိုင္ရာမွ .... ႏွာေစးေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈထြန္ကားလာျခင္း။

ယဥ္ေက်းမႈဆိုတာကေတာ႔ လူေတြလုပ္ထားတာမွန္းေတာ္ေတာ္ေလးေသခ်ာေနသည္။
ထုိအယူသည္ ကြ်ႏု္ပ္ အေကာက္အယူလြဲရာမွ စတင္ျပီး ယံုၾကည္စရာေကာင္းလာခဲ႔ျခင္းျဖစ္ဟန္တူသည္။
ပထမဆံုး အျမင္ကတ္မိသည္မွာ ပရိုင္းမိတ္မ်ားျဖစ္သည္။ သစ္ပင္ေပၚတြင္ ေအးေအးေဆးေဆး ေနႏိုင္ရက္သားႏွင္႔ လမ္းေလွ်ာက္ရန္ၾကိဳးစားခဲ႔၍ျဖစ္သည္။ ပရိုင္းမိတ္ႏွင္႔ေမ်ာက္ မကြဲသူမ်ားအတြက္ နည္းနည္းရွင္းျပလိုပါသည္။ ပရိုင္းမိတ္မ်ားသည္ေမ်ာက္မဟုတ္ပါ။ လူျဖစ္လာမည္႕ လူခါနီး သတၱ၀ါမ်ားသာျဖစ္သည္။ တိရစာၧန္ရံုမွ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ လူျဖစ္သြားေလမလား ဆုိသည္မွာ အေတာ္ေလးရူးေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ ... ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစား အယူအဆေလာက္နီးနီး ရူးသည္ဟု ထင္မိသည္။ ေမ်ာက္သည္ေမ်ာက္ပဲျဖစ္သည္။ ေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္သန္းေျခာက္ေသာင္းၾကာသည္႕တုိင္ ေမ်ာက္သည္ ေဆာ႔ခေရတၱိမျဖစ္လာႏိုင္ပါ။ ... လူနားတြင္ေနထိုင္ေသာေမ်ာက္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ စာေရးစာဖတ္တတ္လာရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထို႕ေၾကာင္႔ အစဥ္အလာမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားရိွျပီးသား နိယာမ တရားျဖစ္လာတတ္သည္။ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ အလြန္ဆံုးျဖစ္လာႏိုင္သည္မွာ လူရိပ္လူကဲနားလည္ေသာ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္မွ်သာျဖစ္သည္။

Evolution ၏ ဖခင္ၾကီးမွာ ဒါ၀င္ျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ ဒါ၀င္ ၀ါဒကိုလည္း နည္းနည္းေလးနားလည္ရန္လိုသည္။ ဒါ၀င္သည္ ဆင္႔ကဲျဖစ္စဥ္ကို လက္ခံသည္႕အတြက္ ထာ၀ရဘုရား၀ါဒကို လက္ခံ၍မရသည္႕ သိပၸံ အယူ၀ါဒဘက္သို႕ေျခစံုပစ္၀င္လုိက္သည္။ ထာ၀ရ ဘုရား၏ မုတ္ဆိတ္ျဖဴမ်ားကို မီးနဲ႕ရိွဳ႕ခဲ႔သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ဒါ၀င္၏ အယူအရဆိုလွ်င္ ထာ၀ရဘုရားျဖစ္လာမည္႕ ပရိုင္းမိတ္တစ္ခုကို ရွာေတြ႕မွ ထာ၀ရဘုရားရိွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ရိွသမွ် အရိုးမ်ားတြင္လည္း ဒိုင္ႏိုေဆာေလာက္ အရပ္ရွည္သူမ်ားမေတြ႕ရေသးပါ။ ထုိ႕ေၾကာင္႔ အသက္ရွည္ရာမွ တုိလာ၊ အရပ္ရွည္ရာမွာ ပုလာေသာ က်မ္းမ်ား၏ အဆိုသည္လည္း ဒါ၀င္ႏွင္႔မျဖစ္ပါ။ သက္တစ္ေသာင္းတမ္းမွ လူ၏ ႏွလံုးသည္ သက္တစ္ေသာင္းတမ္းလုံးခုန္ေနႏိုင္ရန္ သံမဏိအမာစားျဖင္႔ လုပ္ထားရန္လုိသည္။ ထုိေၾကာင္႔ အနည္းငယ္ေသာ ဗဟုသုတသည္ အႏၲရာယ္ၾကီးပါသည္။ အထူးသျဖင္႔ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္အတြက္ ပိုျ႔ပီးအႏၲရာယ္ၾကီးပါသည္။

သူေတာ္ခ်င္း သီတင္းေလြ႕သည္ျဖစ္ေစ၊ ခ်ိတ္ခ်င္းခ်ိတ္မိသည္ျဖစ္ေစ .... အသိုင္းအ၀ိုင္းျဖစ္လာသည္။
အသို္င္းအ၀ိုင္းတစ္ခုတြင္ အယူအဆရိွလာသည္။ အေတြးအေခၚရိွလာသည္။ ဘံုယံုၾကည္ခ်က္မ်ားရိွလာသည္။ အေလ်ာ႔ေပးနယ္နိမိတ္မ်ား၊ နားလည္မႈမ်ားရိွလာသည္။ ... မၾကာခဏ အျငင္းအခံုရိွလာသည္။ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ တန္ဖိုးမ်ားထားရိွလာၾကသည္။ ေလးစားစြာ အယူအဆတစ္ခုကို တင္ျပသည္။ ခိုင္ခိုင္မာမာကန္႕ကြက္သည္။ ထုိအရာမ်ားသည္ ေမ်ာက္မ်ားႏွင္႔ သိပ္မပတ္သက္ေသာ လူ႕ကိစၥမ်ားျဖစ္ပါသည္္။ ေမ်ာက္တိုင္းျပည္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုမရိွလည္းျဖစ္သည္။ သန္းရွာေနရံုမွ်ျဖင္႔ ဘ၀ကို ေအးေအးေလးျဖတ္သန္းသြားႏုိင္သည္။ ေမ်ာက္မက Lesbian ျဖစ္ေနလွ်င္ ေမ်ာက္မထားႏိုင္ေသးသည္။ အသက္ၾကီးလာေသာ ေမ်ာက္အိုၾကီးမ်ားအေနျဖင္႔ မီးေလာင္ျပင္တြင္သြား၍ နႏၵမင္းသားကို တရားျပႏိုင္ေသးသည္။ ေမ်ာက္လက္ ေမာင္းအပ္ဟူေသာ စကားပံုတြင္လည္း အခန္႕သား ၀င္ခမ္းနားေနႏိုင္ေသးသည္။ ေမ်ာက္မူးလဲေသဟူေသာ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္တစ္ေကာင္ျဖစ္ျပႏိုင္ေသးသည္။ ေမ်ာက္စိတ္ဟုေျပာရေလာက္ေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး လွည္႕ပတ္ေျပာႏိုင္ေသးသည္။ ဘုရားကားေအာက္ ေမ်ာက္ကားအထက္ ဆုိသည္႕ ဇာတ္ကြက္ကို သရုပ္ေဖာ္ႏိုင္ေသးသည္။ ေနလံုးကို မ်ိဳခ်မိေသာ ဟာႏုမာန္လိုလို၊ ၀ူခုန္းလုိေမ်ာက္စြမ္းေကာင္းလိုလိုဟန္ေဆာင္ရင္း ေမ်ာက္ေလာကၾကီး ယိုယြင္းလာမႈကို အခ်ိန္မီ ေအးခ်မ္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္သည္ဟု ကိုယ္႔ကုိယ္ကို ယူဆႏိုင္ေသးသည္။ ေမ်ာက္ျဖစ္ရျခင္းမွာ စိတ္ႏွလံုး၀မ္း ျငိမ္းခ်မ္းေနေၾကာင္း မၾကာခဏ ကုတ္ကုတ္ျပႏိုင္ေသးသည္။ ေမ်ာက္အၾကီးအကဲ၏ ေစတနာသန္႕သန္႕ၾကီးကို ခန္႕ခန္႕ၾကီးထူတ္ေဖာ္ေၾကျငာႏိုင္ေသးသည္။ အျမန္လုပ္ရန္ေတာ႔လိုသည္။ မၾကာမီ စန္႕စန္႕ၾကီးျဖစ္ေနမွာစိုး၍ ျဖစ္သည္။

အေမး။ ။ဆင္က ဘာလို႕အေကာင္ၾကီး၊ အညိဳေရာင္ရိွျပီး အတြန္႕ပါတာလဲ။
အေျဖ။ ။ အရြယ္ေသး၊ အျဖဴေရာင္ရိွျပီး၊ လံုး၀ိုင္းရင္လည္း ဆင္ဘယ္ဟုတ္မလဲ .. အက္စပရင္ ျဖစ္သြားမွာေပါ႔။

ေမ်ာက္ေတြဟာ ပါတီမဖြဲ႕ဘူး။လူေတြက ပါတီေတြဖြဲ႕တယ္။ ျပိဳင္ရင္းနဲ႕ ကုတ္ၾကမယ္ .. ကိုက္ၾကမယ္ ...။ သိတာထက္ပိုေျပာမယ္ ...။ မစားေပမယ္႔ ၀ေစရမယ္ဆိုတာေတြ အာေဘာင္အာရင္းသန္မယ္။ ... စိတ္ရင္းက ရိုးသားလုိ႕ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တာပါ ဆိုတဲ႔ ဟာသေတြေျပာမယ္။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႕စီးပြားေရးကို တြဲဖက္ တြဲခ်က္စားမယ္။ ပညာေရးေလာကၾကီးကို ကယ္တင္ဖုိ႕စူပါမင္းလိုလာမယ္။ ႏိုင္ငံၾကီးကို ဆင္းရဲတြင္းလြတ္ကင္းေအာင္ လမ္းျပေဆာင္ပါမည္လို႕ဟစ္သူဟစ္မယ္။ ဘုရားေလာင္း ေခတ္ထက္ ပိုေကာင္းေစရမည္လို႕ ရဲရဲၾကီး အာမခံၾကမယ္။ အခ်င္းခ်င္း ခ်နင္းမယ္ ..။ရည္းစားေတြလို တြဲမယ္၊ခြဲမယ္။။ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရရိွတဲ႔အခါ ေနရာတုိင္းက ပဲခူးနဲ႕စစ္ကိုင္း ... စိုင္းတိုင္းေရာက္တယ္ ...ေလွာ္တုိင္းေပါက္တယ္။ ....ေမ်ာက္ေတြက ပါတီမဖြဲ႕ဘူး။ ပါတီတက္တယ္။ ႏြယ္ၾကိဳးေလးေတြခိုတယ္။ စုစုေ၀းေ၀းေျပးလႊားတယ္ ...။ တခါတခါ ... ၾကိဳးေခြ ..ၾကိဳးေခြလို႕ ကဗ်ာထဲ၀င္ေအာ္တယ္(ဌာေနျပည္ၾကီးက ေဝးသႏွင့္ - ဦးၾကင္ဥ)။ ... တစ္ခါတစ္ေလ ...ေမ်ာက္အခ်င္းခ်င္း ေျမာက္ပန္းလွန္၊ ...တစ္ခါတစ္ေလ ..ဆန္ေတာင္းဖုိ႕ ရုပ္ထြက္ျပ၊ တစ္ခါတေလ ... ေမ်ာက္စြမ္းျပရာကေန သစ္ကိုင္းလြတ္ ....။ ဒါေပမယ္႔လည္း ေမ်ာက္ကလည္း ေမ်ာက္ dignity နဲ႕ .. အရွင္ေဒ၀ဒတ္ေလာင္း ေက်ာက္ခဲနဲ႕ထုသြားတဲ႔ ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္ထံုးကို ႏွလံုးမူေနသေယာင္လုပ္ျပတတ္တယ္။ အဲဒီတစ္ခုေတာ႔ ေမ်ာက္ေတြကို ေလးစားတယ္ ....။ ပိရိတယ္ ...ေသြးေအးတယ္၊ ေမ်ာက္ငါးပိကိုင္သလို ျဖစ္တာက အရင္က ဥာဏ္နည္းတဲ႔ေမ်ာက္ေတြပါလို႕ေတာင္ ခပ္ေလးေလး သံရွည္ဆြဲျပီး ရွင္းျပလုိက္ေသးတယ္။ အာဂေမ်ာက္။ (ဘယ္ေတာ႔မွ အက္စပရင္မျဖစ္ေစရဘူး)

ေမ်ာက္ေတြဟာ ေမ်ာက္မ်ဥ္းရင္း လူေတြကို အကဲခတ္တယ္။ .....
ေမ်ာက္ေတြက မီးခဲမကိုင္ေတာ႔ဘူး ... ပါးသြားျပီ။
ေမ်ာက္ေတြက အုန္းသီးကို ကိုင္ထားရင္း ငါ႔ဥစၥာကြလုိ႕ေျပာတယ္။ ဂုဏ္ယူပံုလည္းရတယ္။
ေမ်ာက္ေတြဟာ ေမြးထားသူေတြကို ျပန္ေျခာက္ဖုိ႕၀ါသနာပါတယ္။
ေမ်ာက္ေတြကို ေမ်ာက္ျမီးနဲ႕ေမ်ာက္ခ်ည္လုပ္ရင္လည္း ရူးသြားလိမ္႔မယ္။ မရေတာ႔ဘူး။
ေမ်ာက္သားစားခ်င္ရင္ ေမ်ာက္မ်က္ႏွာမၾကည္႕ရဘူးဆိုတာ ေသးသိမ္တဲ႔ လူေတြေျပာတာပါလို႕ ေမ်ာက္က တရားက်သလိုေျပာတယ္။
ေမ်ာက္ေတြကေမ်ာက္ ဋီကာ ေရးသြားတဲ႔ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းကိုေတာင္ သူတို႕ေက်းဇူးမကင္းဘူးေျပာတတ္တယ္။

အခုတေလာေမ်ာက္ေတြသိပ္ျငိမ္တယ္။

"အ၀တ္၀တ္ထားတဲ႔ ပရိုင္းမိတ္ေတြဟာ သိပ္ကို ကိစၥမ်ားတာပဲ" လို႕ သူတို႕အခ်င္းခ်င္း တစ္ခြန္းစႏွစ္ခြန္းစေျပာတာကလြဲရင္ သိပ္ကို တည္ျငိမ္တယ္။

.... မၾကာခင္မွာ ဖတ္ရွဳရမယ္႔သတင္းစာမွာေတာ႔ သၾကၤန္ကာလအတြင္း တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္စြာေရကစားလ်က္ရိွေၾကာင္း ဆိုတာပါပဲ ...။ ... သီတာၾကည္လဲ႔ ငွက္သံႏြဲ႕ႏွင္႔ လြမ္းဖြဲ႕ျမိဳင္ေျခ ျမဴခိုးေ၀ေနတဲ႔ ေတာအုပ္ေလးမွာလည္း ေမ်ာက္ေတြ တကယ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ... ေျပးလႊားေဆာ႔ကစားေနၾကလ်က္ရိွေနေၾကာင္း ေစာင္႔ၾကည္႕ေလ႔လာသူ မ်ားက ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ေစာင္႔ၾကည္႕ေနခဲ႔ေသာ အေတြ႕အၾကံဳအရ မွန္းဆလ်က္ရိွေန။ ။

ခင္မင္စြာျဖင္႔
Zephyr

Notes:
လူအခ်င္းခ်င္း လွည္႕ပတ္ျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ .....။
Thanks to my censorship board for frequent warnings .... :).
Thanks to my English teacher who introduced me with satire books.

We don't care who governs the country, but we care how they govern ...(Zephyr)Peace B with U.

Monday, March 22, 2010

ဟာသႏွင္႔ ဆန္႕ထြက္ ေတြးျခင္း (၃)

ေရတစ္၀က္ထည္႕ထားတဲ႔ဖန္ခြက္ ႏွင္႔ rationalist
..
ကြ်န္ေတာ္ဖန္ခြက္ေလးအေၾကာင္းျပန္ေျပာခ်င္ပါတယ္။
ေရထည္႕ထားတဲ႔ခြက္ကေလးပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြကလည္း ႏြားႏို႕ထည္႕ထားတယ္လို႕ေျပာပါတယ္။

ခြက္က တစ္၀က္ျပည္႕ေနတယ္ ...။
အဲဒါက အေကာင္းျမင္ေျပာတာပါ။
ခြက္က တစ္၀က္ လြတ္ေနတယ္ ...။
အဲဒါက အဆိုးျမင္ေျပာတာပါ။

အဲဒီအထိေတာ႔ အရင္ကလည္းၾကားဖူးပါတယ္။ ဒီေန႕ေတာ႔ rationalist တစ္ေယာက္ရဲ႕ အျမင္ကိုပါ ဖတ္လုိက္ရပါတယ္။

"ခြက္က ၾကီးသင္႔တာထက္ ႏွစ္ဆၾကီးေနတယ္။" တဲ႔ ...။

Rationalist ရဲ႕ အေျဖကို ပိုသေဘာက်တယ္။ ရယ္လည္းရယ္မိတယ္။
တစ္၀က္လြတ္တာေတြ ျပည္႕တာေတြကို သူမျမင္ဘဲ ခြက္က ၾကီးေနတာကိုပဲေျပာသြားတယ္။ ဒီေလာက္ေရအတြက္ ဒီေလာက္ခြက္ပဲ လုိတယ္ဆိုတဲ႔ အျမင္မ်ိဳးပါ ....။ Rationalist ေတြက reason ကို knowledge အေနနဲ႕ ယူဆပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင္႔ သူ႕ရွဳေထာင္႔က တစ္မ်ိဳးျဖစ္သြားတာပါ။

ဘုရားသခင္ႏွင္႔ေက်ာက္တံုး

ေနာက္တစ္ခုက ဘုရားသခင္ အေၾကာင္းပါ။
ဘာသာျပန္ထားတဲ႔ ၀တၳဳတစ္ပုဒ္မွာ ဖတ္လုိက္ရတာပါ။ ဘုရားသခင္က အားလံုးကို တတ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ သူ မမ ႏိုင္တဲ ႔ ေက်ာက္တံုးကို ဖန္ဆင္းႏိုင္မွာပဲ။ သူမမႏိုင္တဲ႔ေက်ာက္တံုးကို ဖန္ဆင္းျပီးျပီဆိုပါေတာ႔ ... သူ မႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီေတာ႔ ဘုရားသခင္ဟာ အားလံုးကို မတတ္ႏိုင္ဘူး။
အဲဒါက logic သမားေတြေျပာေလ႔ရိွတဲ႔ ဥပမာတစ္ခုပါပဲ။ ျပံဳးစရာေကာင္းပါတယ္။

ဘုရားသခင္၏ အခန္းက႑

ေနာက္ထပ္ဟာသတစ္ခုလည္းရယ္စရာေကာင္းပါတယ္။ အေျခခံအခ်က္ေလးေတြေျပာထားမွ ပိုရယ္ရမွာပါ။
ခရစ္၀င္က်မ္းေတြမွာ Jesus ေဆးေၾကာျခင္းခံတဲ႔အခ်ိန္မွာ ေကာင္းကင္ကေန ထာ၀ရဘုရားက ေထာက္ခံစကားေျပာၾကားပါတယ္။ အခုဟာသက အဲဒါေလးကို ျပင္ထားတာပါ။

ရာဘိုင္ ေလးေယာက္ ဘာသာေရးနဲ႕ပတ္သက္ျပီးျငင္းခုန္ေနၾကတယ္။
တစ္ေယာက္ကတစ္ဖက္ က်န္တဲ႔သံုးေယာက္က တစ္ဖက္ ျငင္းပါတယ္။
တစ္ေယာက္တည္းသမား ရာဘိုင္က ဘုရားကိုတိုင္တည္ပါတယ္။
"ဘုရားသခင္ တပည္႕ေတာ္မွန္ကန္ေၾကာင္းသက္ေသျပေပးပါ"
ေျမငလ်င္ တစ္ခ်က္ လႈပ္သြားပါတယ္။
က်န္တဲ႔ သံုးေယာက္က "ငလ်င္လႈပ္သြားတာပါကြာ ... မွားတာက မွားတာပဲ" တဲ႔။
တစ္ေယာက္တည္းသမားက ထပ္ျပီး တိုင္တည္တယ္။
"ဘုရားသခင္ သိသိသာသာေလး သက္ေသျပပါ"
မုန္တိုင္းက်မလိုေတြျဖစ္လာတယ္။ ေလျပင္းေတြတဟူးဟူး တုိက္ခတ္လာတယ္။
"က်န္တဲ႔သူေတြက မုန္တိုင္းပါကြာ ... မွားေနတာက မွားေနတာပဲ ..." လို႕ျငင္းတယ္။
တစ္ေယာက္တည္းသမားက ထပ္ျပီး တိုင္တယ္တယ္။
"ဘုရားသခင္ တပည္႕ေတာ္မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပေပးပါ"
ေကာင္းကင္က အသံၾကားရတယ္ ..."HEEEEEEEEEEEE'S RIGHT"
ဘုရားကိုယ္တုိင္က သူမွန္ေၾကာင္းေထာက္ခံတယ္ဆိုေတာ႔ တစ္ေယာက္တည္းသမားက ျပံဳးသြားတယ္။ ကဲေတြ႕ျပီမဟုတ္လားဆိုတဲ႔ စတိုင္နဲ႕ေပါ႔။
က်န္တဲ႔သံုးေယာက္ကေျပာတယ္။
"ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အခုေတာ႔ ႏွစ္မဲ သံုးမဲနဲ႕ မင္းမွားေနေသးတာပါပဲ" တဲ႔။

အဲဒီဟာသေလးကို သေဘာက်တယ္။ ဘုရားက ၀င္ေထာက္ခံရင္ေတာင္ သံုးမဲႏွစ္မဲပဲရိွေသးတယ္ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ဟာသေျမာက္တဲ႔ ဒႆနပါပဲ။

....ဒီဟာသ သံုးခုကိုေျပာျပရတာ သင္ခန္းစာသံုးခုအတြက္ပါ ...။
  • ႏွစ္ခုေလာက္သိျပီး အကုန္သိတယ္မေျပာဖုိ႕ရယ္။
  • ဘုရားသခင္ရဲ႕ မမႏုိင္တဲ႔ေက်ာက္တံုးကို သြားမၾကည္႕ဖုိ႕ မၾကိဳးစားဖုိ႕ရယ္။
  • အရာရာတုိင္း မဲခြဲဆံုးျဖတ္လို႕မရဘူးဆိုတာရယ္ပါပဲ။

စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ေနခ်င္တဲ႔သူတစ္ေယာက္ဟာ ကိုယ္အားလံုးသိတယ္လုိ႕ ယူဆျပီး မျငင္းရပါဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕မျပဳျပင္ႏိုင္တဲ႔ (မျပဳျပင္နိုင္ေသးတဲ႔) ကိစၥေတြကို တႏံု႕ႏံု႕ျဖစ္မေနရပါဘူး။ လုပ္သင္႔တာကို လုပ္ရင္း ျဖစ္သင္႔တာ ျဖစ္လာမယ္ဆိုတဲ႔စိတ္နဲ႕ပဲေနရပါမယ္။ တစ္ခုခုကို ကိုယ္တုိင္သိဖုိ႕ၾကိဳးစားရင္း သိနားလည္သြားရင္ အမ်ားရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္ရဖုိ႕ မလုိအပ္ဘဲ ၾကိဳးစားမေနပါနဲ႕။ ေကာင္းတာဟာ လွည္႕ပတ္ေျပာတတ္တဲ႔သူနဲ႕ေတြ႕ရင္ မေကာင္းသလိုလိုျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ အဲဒါကို လုိက္ျပီး ျငင္းခုန္ေနရင္ ဘယ္ေတာ႔မွ မျပီးပါဘူး။ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ဘယ္လို အခ်ိန္မွာျဖစ္ျဖစ္ ... ဘယ္လို အေနအထားမွာျဖစ္ျဖစ္ မစြန္႕လႊတ္တဲ႔သူဟာ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းနဲ႕ထုိက္တန္တဲ႔သူျဖစ္ပါတယ္။ ေနရာတစ္ေနရာကို မထုိက္တန္ဘဲယူထားတဲ႔သူေတြဟာ တစ္သက္လံုး က်ီးလန္႕စာစားျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္တစ္ခုခုကို လုပ္တိုင္း စိတ္ခ်မ္းသာမႈမပ်က္စီးဖုိ႕နဲ႕ အခ်ိန္ေတြ အလဟႆကုန္မသြားဖုိ႕ အရင္ေတြးမိရင္ ... ဒီဟာသ သံုးခုကို သင္တကယ္နားလည္သြားျပီလို႕ယူဆလုိက္ပါ။


ခင္မင္စြာျဖင္႔
Zephyr

Notes:

အခုတေလာဖတ္ျဖစ္တာေတြနဲ႕ ငယ္တုန္းက ဖတ္ထားတာေတြေပါင္းေရးလုိက္တာပါ။
က်မ္းျပဳေနတာမဟုတ္လို႕ ဘယ္တုန္းက ႏွာ(စာမ်က္ႏွာ) ဘယ္ေလာက္က ဘယ္အပိုဒ္ကို ရည္ညႊန္းတယ္လုိ႕
မထည္႕လုိက္ေတာ႔ပါဘူး။ ဟာသေတြမွာ အေျခခံ ဒႆနေတြကို ေသြဖယ္ထားတာေတြကို ေလ႔လာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ဒႆနကို ေလွာင္ထားတာလဲဆိုတာနဲ႕ အဲဒီ ဒႆနရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကိုပါဖတ္ရတဲ႔အခါ ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါတယ္။

ဒီ post ေတြေရးေနတဲ႔အခ်ိန္မွာ အကုသိုလ္ျဖစ္မေနဘဲ စိတ္ကလည္း ခ်မ္းသာေနတဲ႔အတြက္ ကုသိုလ္လို႕ပဲ ယူဆပါတယ္။ စာေရးရင္းကုသိုလ္ရေနတာကို ေက်နပ္ပါတယ္။ မနက္မိုးလင္းလာတာနဲ႕ လူေတြဟာ ပထမဆံုး စိတ္ဆင္းရဲစရာေတြေခါင္းထဲေရာက္လာတတ္ပါတယ္။ အဲဒါကလည္း သဘာ၀ပါပဲ။ အဲဒီလို စိတ္ဆင္းရဲစရာၾကီးကို၀မ္းသာအားရ လက္ခံလုိက္ရင္ အဲဒီ စိတ္ဆင္းရဲစရာၾကီးက ကိုယ္႔ကို သိပ္ခ်စ္ျပီး တြယ္ကပ္ေနတာနဲ႕ တစ္ေန႕လံုးစိတ္ဆင္းရဲေနရေတာ႔မွာပါပဲ။ အဲဒီေတာ႔ စိတ္ခ်မ္းသာစရာေတြမ်ားမ်ားလုပ္ဖုိ႕လုိပါတယ္။ ရယ္စရာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေပ်ာ္စရာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခုခု ေတြးလုိက္၊ ဖတ္လိုက္ရင္ ေလာေလာဆယ္ စိတ္က ပိတ္မိေနတဲ႔ အေတြးေတြထဲက လြတ္သြားပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးေနတာကေန ခဏလြတ္သြားရင္ စိတ္က ျပန္ေအးသြားျပီး အားပိုရိွလာပါတယ္။

အားလံုးမွာ စိတ္ညစ္စရာအလံုအေလာက္ရိွေနၾကတဲ႔ Age of Anxiety , Age of Depression, Age of Material Wealth, Age of Nonsense ၾကီးထဲမွာ ခဏေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ခ်မ္းသာၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီစိတ္ကို ဂရုမစုိက္ရင္ ပိုျပီး ေသာကမ်ားတဲ႔သူေတြျဖစ္လာပါလိမ္႔မယ္။ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတာေတြကိုပဲ အျပင္မွာရွာေနၾကမယ္ဆိုရင္ အျပင္မွာ ေပ်ာ္စရာမရိွတဲ႔ေန႕ဟာ စိတ္ညစ္စရာေကာင္းတဲ႔ေန႕ျဖစ္ေနမွာပါ။ အလုိလုိေနရင္း ေပ်ာ္ေနတဲ႔သူေတြရိွပါတယ္။ သူတို႕ေတြဟာ အျပင္မွာေပ်ာ္စရာမရိွေပမယ္႔ ေပ်ာ္ေနၾကတာပါပဲ။ စိတ္ခ်မ္းသာေနၾကတာပါပဲ။ တစ္ေန႕တစ္ေန႕ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ဘယ္လုိေနသြားမလဲဆိုတာက အခုေခတ္ရဲ႕ စိန္ေခၚခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ .... တစ္ကယ္စိတ္ခ်မ္းသာတဲ႔လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႕ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို တာ၀န္ယူႏုိင္တဲ႔သူေတြျဖစ္လာၾကမယ္ဆိုရင္ ... ပိုျပီး ေနေပ်ာ္တဲ႔ လူ႕အသိုင္းအ၀န္းျဖစ္လာမွာပါ။

ဒီေန႕လည္း စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ေနပါ။
ေနာက္ေန႕လည္းစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ေနပါ။
ကိုယ္႔စိတ္ကိုကိုယ္ ဒုကၡမေပးပါနဲ႕။

အခုေတြ႕ၾကံဳေနၾကသူေတြဟာ မၾကာခင္ ခြဲခြာသြားရမယ္႔သူေတြလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေသးလုိ႕ ... အတူတူရိွေနေသးတဲ႔ အခ်ိန္ေတြကို တန္ဖုိးထားပါ။ ရရိွေနတာေတြကို တန္ဖိုးထားတဲ႔သူေတြဟာ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းနဲ႕ထုိက္တန္တဲ႔သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ရဖုိ႕ခ်ည္းပဲမၾကိဳးစားေနပဲ ရဖုိ႕ ထုိက္တန္တဲ႔ အရည္အခ်င္းနဲ႕ျပည္႕စံုေအာင္ ျဖည္႕ဆည္းတာဟာ ပိုျပီး သင္႔ေတာ္မွန္ကန္တဲ႔ အားထုတ္မႈျဖစ္ပါလိမ္႔မယ္။

........... May U B Happy, Joyous and Peaceful ...
Similar Posts:Peace B with U.

လြန္ေလျပီးေသာ ႏွစ္ႏွစ္တာ ... ဒန္ဒန္႕ဒန္

ဒါကေတာ႔ ... ပ်င္းလုိ႕ေရးတာပါ။
ကြ်န္ေတာ္႔မွာ ညီအကိုလိုခင္တဲ႔ မိတ္ေဆြေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။
ျမန္မာျပည္ကေန အလုပ္လာရွာမယ္႔သူေတြ၊ ေက်ာင္းလာတက္မယ္႔သူေတြ ...အျမဲပဲတစ္ခုခုေမးပါတယ္။
ဘာသင္လာရမလဲ ဆိုတာပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ႔အဠာရသ ၁၈ ရပ္ အျပင္ ဖုန္းေရႊနဲ႕ chicken rice ခ်က္နည္းပါတတ္ရင္ေတာ႔ စင္ကာပူမွာ အျမန္ဆံုးၾကီးပြားႏိုင္ပါတယ္။ ...

အဲဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ သံုးလေလးလေလာက္ပဲ အခ်ိန္ယူျပီး တစ္ခုခု သင္လာလည္းရပါတယ္။
ေသခ်ာတတ္ရင္ေတာ႔ေကာင္းပါတယ္။ အဆင္ေျပပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ႔ Certificates က တစ္အုပ္ၾကီး မေဗဒါ တစ္ပင္တည္းျဖစ္ျပီး ... ဘာအလုပ္ေလွ်ာက္ရမလဲကအစေရြးရတာရွဳပ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဆို ျမန္မာျပည္မွာ ... အေပ်ာ္တမ္းစစ္တုရင္ထုိးတယ္၊ အားေနတဲ႔အခါ ၾကက္ေတာင္ရိုက္တယ္။ ဒီထက္အားေနရင္ ေခြးေတြနဲ႕ကစားတယ္။ ဒိ႔ထက္ ဒီ႔ထက္မကအားေနရင္ ဆယ္တန္းေတြကို စာသင္တယ္။ ဒီထက္ ဒီ႔ထက္ ဒီ႔ထက္အားေနရင္ ကြန္ျပဴတာနဲ႕ book worm ဆိုတဲ႔ game ေဆာ႔တယ္။ အဲဒါမွ အခ်ိန္ပိုေသးတယ္ဆိုရင္ေတာ႔ 24 in 1 ဆိုတဲ႔ DVD ေတြ တစ္ညလံုးထုိင္ၾကည္႕တယ္။ နည္းနည္းပ်င္းလာရင္ ေဘာလံုးပြဲၾကည္႕တယ္။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထုိင္တယ္။ ဘုရားစူး အင္ဂ်င္နီယာလို႕ေျပာရေအာင္ပဲ ဘာမွမလုပ္တတ္ဘူး။ ကြန္ျပဴတာလည္း ျမန္မာျပည္မွာ စာအုပ္ထဲမွာ program ေရးရတဲ႔အတြက္ မီးျပတ္ေနျပီး Internet မရိွရင္ေတာင္ အလြယ္ေလးေတြေရးႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ႔ ျမန္မာျပည္မွာ developer ျဖစ္ဖုိ႕ေတာင္ ကြန္ျပဴတာမလုိဘူး။ ... အဲဒီလို မိဘလုပ္စာကို တို႕တာ၀န္အေရးသံုးပါးအရ ထိုင္စားေနရာကေန မိဘေတြ အသက္ၾကီးလာျပီ .. ဒီထက္ကပ္စားေနရင္ အဆင္မေျပေတာ႔ဘူး ဆိုတာကို ဗီဒီယုိၾကည္႕ရင္း သိလိုက္ရပါတယ္။ အဲဒီတုန္းကေတာ႔ မ်က္ရည္ေတြဘာေတြစို႕ ...ႏွာရည္ေတြဘာေတြ ယိုလို႕ေပါ႔ဗ်ာ ....။ အလုပ္လုပ္ရင္ ပင္ပန္းေတာ႔မွာကိုး ....။ ေမြးထားတဲ႔ငါးေတြကလည္းမနည္းဘူးဆိုေတာ႔ ဒီအေကာင္ေတြ ဒီအတုိင္းထားခဲ႔ရမွာက ရိွေသးတယ္။ ေမြးကတည္းက အတူေနလာတဲ႔ အဘြားနဲ႕ကလည္း ခြဲရဦးမယ္ ...။ ေျမးအဘြားႏွစ္ေယာက္သား အိႏၵိယကားထဲကလို ငိုငိုျပီး ကဖုိ႕ေတာင္ ၾကံေသးတယ္။

ေနာက္ေတာ႔ တစ္ခုခုလုပ္မွျဖစ္မယ္ဆိုတာကိုေတြးမိတယ္။
ဘာမွမွ ေသေသခ်ာခ်ာ မသိဘူးေလ။
နည္းနည္းစီေတာ႔ အားလံုးသိသလိုလုိနဲ႕ ေက်ာင္းတက္စားလာတာခ်ည္း ၁၆ ႏွစ္ဆိုေတာ႔ .... ေက်ာင္းမွာေပ်ာ္တယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ေက်ာင္းတက္ခ်င္တယ္။ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ေတာ႔ NTU က မေခၚဘူး။ ၀မ္းနည္းပါတယ္။ သူတို႕လူေတာ္တစ္ေယာက္ ဆံုးရွံဳးသြားျပီဆိုတာကို စာအရွည္ၾကီးေရးပို႕လုိက္မလို႕ ေရးျပီးကာမွ မီးပ်က္သြားလုိ႕ အင္တာနက္ဆိုင္ကျပန္ခဲ႔ရတယ္။ ... ေက်ာင္းေလွ်ာက္တာလည္းမပါဘူး။ ထုိင္စားလို႕ကလည္း အဆင္မေျပဘူး။ စာလည္းမသင္ခ်င္ေတာ႔ဘူး။ စာသင္တာကို ၀ါသနာပါေပမယ္႔ သိပ္ကို ထံုထုိင္းထူပိန္းျပီး အေျခခံယိုယြင္းယိုင္နဲ႕လြန္းတဲ႔ ငပ်င္းေတြကို သင္ရတဲ႔အခါ ကိုယ္႔ကုိယ္ကို သနားလာတယ္။ ငါေျဖေပးလို႕ရရင္ ေျဖေပးခ်င္ပါတယ္ဆုိတာကို တစ္ေန႕ကို ၇၆ ခါေျပာေျပာေနရတာ စိတ္ကုန္ျငီးေငြ႔လာတယ္။

ေနာက္ေတာ႔ J2EE ကို သံုးလတိတိသင္တယ္။
ဘာမွမခက္ပါဘူး။ လြယ္ပါတယ္။ ဆရာကလည္း ေတာ္ပါတယ္။ လက္ဖက္ရည္ခဏခဏ၀ယ္တုိက္တဲ႔အတြက္ ဆရာက သိပ္ေတာ္ပါတယ္။ သင္တန္းမျပီးခင္ ဆရာက စင္ကာပူကိုေျပးပါတယ္။ သူက အခု blacklist ထင္ပါတယ္။ ျပန္တဲ႔အခါမွ တို႕လုိက္ရမယ္။

အဲဒါနဲ႕ ဘာလုပ္ရင္ေကာင္းမလဲဆိုေတာ႔ အသိေတြက စင္ကာပူမွာ အလုပ္လာရွာဖုိ႕ေခၚပါတယ္။
အဲဒီေတာ႔ ဒီအတုိင္းထိုင္စားလုိ႕မတင္႔တယ္ရင္လည္း အလုပ္ရွာမယ္...အလုပ္လုပ္ျပီး ရပ္တည္မယ္လုိ႕ ရူးရူးမိုက္မုိက္ေတြးမိပါတယ္။ ပံုမွန္ အားျဖင္႔ေတာ႔ ဒီေလာက္မုိက္တဲ႔အေတြးမ်ိဳးေတြးေလ႔မရိွဘူး။ အသည္းကြဲေနလို႕သာ ဆုပ္လည္း ဗယာေၾကာ္ စားလည္း ဗယာေၾကာ္ဆိုျပီး ထင္ရာစိုင္းလုိက္မိတယ္။

စင္ကာပူေရာက္ေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႕ အသိတစ္ေယာက္အခန္းမွာေနပါတယ္။ အလကားေခၚထားတာပါ။ ေနစရိတ္ျငိမ္း ..စားတာလည္း စုစားၾက။ ခ်က္စားၾကပဲ။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီးေပါ႔ေလ။ အဲဒီတုန္းကေတာ႔ စိတ္ပင္ပန္းတာက အလုပ္မေခၚေသးတာပါပဲ။ အလုပ္ေလွ်ာက္ျပီး အိပ္ ...။ မနက္ဆို ကိုယ္႔ဘုရားကိုယ္ရိွခိုးျပီး ဘုရားေတြကို ေညွာ္တာေပါ႔ ..အရွင္ဘုရားတို႕ေတာ႔ အလုပ္ေလွ်ာက္ဖူးတယ္ ဘယ္ရိွမလဲ ...ဒါေပမယ္႔ေပါ႔ေနာ္ ... အလုပ္ရသင္႔တဲ႔ေ၀ေနယ်ထဲမွာ တပည္႕ေတာ္ကို ေရွ႕နားမွာ ထားေပးပါေနာ္။ ေက်းဇူးမေမ႔ပါဘူး ဘာညာ။ အဲဒိလိုေတြဆုေတာင္းတာေပါ႔ေနာ္။ ပုတီးကိုလည္း တေဂ်ာက္ေဂ်ာက္ေပါ႔ ...။ အရင္ဘ၀က ေဆြေတာ္ရွစ္ေသာင္းမ်ိဳးေတာ္ေပါင္းဆိုတာသာရိွရင္ေပါ႔ ...တစ္ေယာက္ကို စင္ကာပူေဒၚလာ ႏွစ္က်ပ္စီလာေပးေစခ်င္တယ္ေပါ႔ေနာ္ ...။ ဒါဆိုရင္ ၁ သိန္းေျခာက္ေသာင္းေလာက္ရရင္ ျမန္မာျပည္ျပန္မယ္ ...အဲဒိလိုေပါ႔ ...ပုတီးစိပ္ရင္း အဓိဌာန္တင္ပါတယ္။

ဒါနဲ႕ပဲ ႏွစ္ပတ္မွာ အလုပ္ေခၚပါတယ္။
အင္တာဗ်ဴးသြားေတာ႔ ဒုကၡေရာက္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕က Rocker ေတြကို အားက်လုိ႕ boot ပဲစီးပါတယ္။ shoes မ၀ယ္လာပါဘူး။ အင္တာဗ်ုဴးဖုိ႕ တံခါးလာဖြင္႔ေပးတဲ႔သူက ဖိနပ္ခြ်တ္ထားပါတယ္။ ေအာ္ ဖိနပ္ခြ်တ္ထားတာကိုးဆိုျပီး ဖိနပ္ခြ်တ္ျပီး၀င္သြားပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴးေျဖျပီး ေနာက္ႏွစ္ရက္ေလာက္မွာ အလုပ္ခန္႕ပါတယ္။ Sata ေျပးျပီး HIV နဲ႕ TB စစ္ရပါတယ္။ ဗီဒီယုိထဲကလို ေသြးသြင္းမိတာမ်ိဳး .... ေလာေလာလတ္လတ္ၾကီးမုတ္ဆိတ္ရိတ္သြားတဲ႔ ေအ႔ဒ္႔စ္ေရာဂါရွင္ လူၾကီးရဲ႕ ဂ်ဴတ္ကို ယူျပီး ေျခသလံုးေမႊးရိတ္တာတို႕ .... အမ်ားသံုးႏႈတ္ခမ္းပိုင္ရွင္ေတြကို လူမႈေရးအရ Lip kiss နမ္းတာဘာညာမရိွခဲ႔တဲ႔အတြက္ ... (အမယ္ေလးေလး ...ေတာ္ေတာ္ေရးရတာပဲ ).... HIV မရိွပါဘူး။ TB ကေတာ႔ရွင္းပါတယ္။ မရိွဘူး။ မၾကာခင္ မွာအလုပ္၀င္ရေတာ႔မယ္ဆုိေတာ႔ေပ်ာ္တယ္။ ကိုယ္ေလွ်ာက္ေျပာတာ အဟုတ္ထင္ရွာတဲ႔သူေတြကိုလည္း သနားပါတယ္။ ....အင္တာဗ်ဴးမွာ ဘာေတြေျဖခဲ႔လည္းမသိဘူး။ ၾကံဳသလိုပဲ မသိတာကို သိပ္မေမးခင္ သိတာေတြကို အၾကာၾကီးလွိမ္႔ရႊီးေနတာပဲမွတ္မိတယ္။

အဲဒီေန႕ေတြကစျပီး ဘုရားကို မွန္တမ္းပဲ ပူဆာေတာ႔တယ္။
သိပ္အျဖစ္မသည္း အကဲမဆတ္ေတာ႔ဘူး။

ေနာက္ေတာ႔ အလုပ္၀င္တယ္ေပါ႔ဗ်ာ။
ဘာမွမသိဘူး။ တစ္လလံုး စာဖတ္ေနရတယ္။ ဘာမွလည္းမခုိင္းဘူး။
ရံုးက အိုေကလွခ်ည္လားလို႕ေတြးေတာ႔မွပဲ နင္းကန္ခိုင္းေတာ႔တယ္။
ေနာက္ေတာ႔လည္း အသားက်သြားပါတယ္။
သာသာယာယာ ရိွျပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေလွေလွာ္သြားၾကတယ္။

အလုပ္လုပ္ခါမွ NTU ကေခၚတယ္။ တက္မယ္လုိ႕စိတ္ကူးတယ္။ ေက်ာင္းတက္ရမွာေပ်ာ္စရာကိုး။ ေနာက္ေတာ႔ part time ဆို loan မေပးဘူးတဲ႔။ Full time ဆိုရင္ Student Pass ျပန္ေလွ်ာက္တဲ႔။ ေနာက္တစ္ခါ ဆုပ္လည္းဗယာေၾကာ္ စားလည္းဗယာေၾကာ္ထပ္ျဖစ္တယ္ ဆိုပါေတာ႔။ တကယ္တက္ခြင္႔ရေတာ႔လည္း မတက္ႏို္င္ျပန္ဘူး။ လူမုိက္နဲ႕အတူမေနတဲ႔ ေငြေၾကာင္႔ျဖစ္တယ္။ ပိုက္ဆံက လက္ထဲမွာ ၅၀၊ ၁၀၀ မရိွတတ္ဘူး။ ဘဏ္ထဲမွာလည္း မရိွတတ္ဘူး။ ထားစရာမရိွေလာက္ေအာင္ပဲ ပိုက္ဆံေတြက။ ထားဖုိ႕ေတာင္မရိွတာ။ ... ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းက ရွည္ရမလို တုိရမလုိျဖစ္ျပီး ျဖတ္မ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္းေပၚလာတယ္။


အဲဒီလို ဘာမွမသိေပမယ္႔ အလုပ္ရတဲ႔အတြက္ ... အလုပ္ရဖုိ႕ သိပ္မခက္ခဲ႔ဘူးလုိ႕ထင္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းပိုပိုခက္လာတာေတြ႕ရပါတယ္။ အၾကံတူေနာက္လူသာစျမဲဆိုေပမယ္႔ .... အိမ္သာ၀င္ ေနာက္လူ နံစျမဲဆိုတာလည္းရိွပါေသးတယ္။ အဲဒီေတာ႔ အၾကံမေပးတတ္ပါဘူး။ လာျပီးၾကိဳးစားၾကည္႕ေစခ်င္ပါတယ္။ ဘာမွမလုပ္လုိ႕ ဘာမွမျဖစ္တာကိုက ပိုျပီးခံရခက္ပါတယ္။ ၾကိဳးစားရင္ ဘုရားေတာင္ျဖစ္တယ္ဆိုလား ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါကို ၾကည္႕ရင္မၾကိဳးစားတဲ႔သူေတြမ်ားလို႕ ဘုရားအပြင္႔နည္းတာဆိုတာ သိသာပါတယ္။ အခုကိစၥက ဘုရားျဖစ္ဖုိ႕လုပ္ေနတာမဟုတ္တဲ႔အတြက္ အလုပ္ရဖုိ႕ကေတာ႔ အဲဒီထက္ အဆေပါင္း သိန္းေသာင္းမ်ားစြာလြယ္မွာပါ ...။

စင္ကာပူမွာ လူေတြက အပူနည္းေအာင္ေနပါတယ္။ ကိုယ္႔အပူနဲ႕ကိုယ္သက္သာေအာင္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ သူမ်ားအပူလည္း မယူခ်င္ပါဘူး။ လူတုိင္းဟာ အလုပ္မွာ ၾကိဳးစားၾကတဲ႔အတြက္ အိမ္ျပန္ေရာက္ရင္ သက္သက္သာသာေလးေနခ်င္ပါတယ္။ အလုပ္မွာ ပင္ပန္းလာတဲ႔သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ဘာမွ အမ်ားၾကီး မကူႏိုင္တာမ်ားပါတယ္။ လုိအပ္တဲ႔အကူအညီ ေပးႏိုင္သေလာက္ေပးျပီးရင္ လွည္႕မၾကည္႕ႏုိင္ဘူး။ ျမန္မာကားေတြမၾကည္႕တာၾကာတဲ႔အတြက္ ျမန္မာျပည္က က်န္ရစ္သူၾကီးေတြကို အလြမ္းသယ္တာေတြကိုလည္း သိပ္ျပီး ရင္တြင္းျဖစ္ဆန္လုိ႕ မခံစားေပးႏုိင္ျပန္ဘူး။ အခ်င္းခ်င္း ရန္ျဖစ္ၾကရင္လည္း ၀င္ျပီး ဆြဲရတားရမလုပ္ခ်င္ဘူး။ Network ၾကိဳး ျဖဳတ္ေပးဆိုရင္ေတာ႔ ျဖဳတ္ေပးလုိ္က္တယ္။ကြ်န္ေတာ္႔ chat list ထဲက A to Z ကေလးမေလးေတြဟာ အကို႕သူငယ္ခ်င္းလို႕ေျပာေပးပါဆိုတာမ်ိဳးေတြကိုလည္း မုသားမျဖစ္ေအာင္ .... အဲဒါေတြက သံသရာမွာေတာ္စပ္ခဲ႔တဲ႔သူငယ္ခ်င္းေတြပဲလို႕ မွတ္ပိုက္ျပီး ေျဗာင္ၾကီးညာရေသးတယ္။

ျမန္မာျပည္က ကြမ္းယာနဲ႕ ပင္နီဆူလာက ကြမ္းယာ ဘယ္ဟာ ပိုေကာင္းသလဲ သိခ်င္လုိ႕ အလုပ္လာရွာတဲ႔ ေနာင္ေတာ္ၾကီးၾကေတာ႔ တစ္မ်ိဳးပါ။ ေအးေဆးပဲ။ အလုပ္ေလွ်ာက္တယ္။ ဂိမ္းေဆာ႔တယ္။ ေဘာလံုးပြဲၾကည္႕တယ္။ အားရင္ သူငယ္ခ်င္းဆီသြားတယ္။ ဒါေတာင္မွ ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းျဖဴျပီးျပန္သြားတယ္။

အခုလည္း အလုပ္အကိုင္ေတြ ျပန္ျပီးေပါမ်ားလာတဲ႔အတြက္ ၀င္လာမစဲ တသဲသဲ ျပန္ျဖစ္လာဦးမယ္ထင္ပါတယ္။ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ကူညီႏိုင္သေလာက္ ကူညီဖုိ႕ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ မတတ္ႏိုင္တာေတြလည္း အကူညီေတာင္းရင္ ေျပေျပလည္လည္ေျပာတတ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ စိတ္ညစ္မယ္႔ကိစၥဘာမွ လုပ္မွာမဟုတ္တဲ႔အတြက္ စိတ္မညစ္ရမယ္႔ ကိစၥေတြဆို ကူညီေပးႏိုင္မယ္လုိ႕ေမ််ာ္လင္႔ပါတယ္။ အလုပ္က software engineering ျဖစ္တဲ႔အတြက္ အဲဒါနဲ႕ပတ္သက္တဲ႔ အလုပ္ေတြဆိုရင္ေတာ႔ နည္းနည္းပိုကူညီႏုိင္ပါမယ္။ မသိတာေတြကိုေတာ႔ သိပ္ျပီးမကူညီႏုိင္ပါဘူး။

စင္ကာပူမွာ အလုပ္ရွာမယ္ဆိုရင္ ေသခ်ာေပါက္လိုတာက ကြန္ျပဴတာျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုေသခ်ာေပါက္လုိတာက ဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္မႈျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးမွာ နည္းနည္းလိုတာက တကယ္တတ္ဖုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ဆံုးမွာထပ္လုိေသးတာက ကံတရားက ကိုယ္႔ဘက္ပါဖုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။
ဘုရား၊ ကြမ္ရင္မယ္ေတာ္၊ ပုတီး ပူးေပါင္းျပီး အလုပ္သာၾကိဳးစားရွာလုိက္မယ္ဆိုရင္ ရသြားမွာပါ။
အထူးသတိျပဳရမွာက ေအးဂ်င္႔ေတြနဲ႕ မလုပ္ဖုိ႕ပါပဲ။ ေသခ်ာမသိဘဲ ဘာမွမလုပ္ပါနဲ႕။ လိမ္တယ္ညာတယ္၊ အလုပ္မေကာင္းတာေတြကို ေအးဂ်င္႔ fees မ်ားမ်ားေတာင္းတယ္။ အလုပ္ေလွ်ာက္ေပးမယ္။ 25 က်ပ္ေပးထားဆိုတာမ်ိဳးလည္းရိွတယ္။ Interview တစ္ခါပါ ၅၀၀ဆိုတာမ်ိဳးေတြလည္း ရိွတယ္။ သိပ္ေကာင္းတဲ႔အလုပ္ ၁၀၀၀ ေလာက္ရမယ္ဆိုတာမ်ိဳးလည္း ဒုနဲ႕ေဒး။ လစာ ၁၈၀၀ ရတဲ႔အလုပ္ကို ၃၅၀၀ ေပးရမယ္ဆုိရင္ ေပးလိုက္ပါမယ္။ ေက်ေက်နပ္နပ္။ တစ္လကို ၁၀၀၀ ေလာက္ရမယ္႔အလုပ္ကို Agent Fees အကုန္ခံျပီးမေလွ်ာက္ပါနဲ႕။ ၃၅၀၀ ရဲ႕ တစ္၀က္ေလာက္ကို ေက်ေက်နပ္နပ္ၾကီးသံုးျပီး ျမန္မာျပည္ကို ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းျပန္သြားျပီး၊ ေနာက္တစ္ခါျပန္လာတာကမွ ပိုျပီးေက်နပ္စရာေကာင္းပါေသးတယ္။


ဒါေတြဟာ ေပါ႔ေပါ႔ပါးပါးေျပာလုိက္တဲ႔ ႏွစ္ႏွစ္တာ အပိုင္းအစေတြပါ။
အခုေတာ႔လည္း တစ္လတစ္လ သိပ္ျမန္ေနလို႕ ... ျပကၡဒိန္ေတြကိုပဲ နာရီလက္တံလုပ္ထားေနမိတယ္။

ခင္မင္စြာျဖင္႔
Zephyr

Notes:
လာျပီးအလုပ္ရွာဖုိ႕ေျမွာက္ေပးတဲ႔ မမြန္။
အိမ္မွာ ရွစ္က်ပ္ေတာင္းတဲ႔ဒဏ္ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံျပီးေခၚတဲ႔ ကိုေအာင္ဒင္
ရိွတာေတြ ေၾကာ္ခ်က္ေကြ်းတဲ႔ေမာင္ျဖိဳး
ေခါက္ဆြဲထုပ္စားေဖာ္စားဖက္ ေမာင္ဆက္
အလည္လာသြားသူကိုမ်ိဳး၊
ကြမ္းအ၀ယ္ထြက္ဖုိ႕ လာသူ Brother John
ပိုက္ဆံ ၇ သိန္း ေပးျပီးျပန္လာမေတာင္းေသးတဲ႔ ကိုဘုန္းၾကီး
ေန႕တိုင္းအားေပးတဲ႔ေမြးသဖ၊
ေဗဒင္ဆရာေျပာတဲ႔ အိုဇာတာေကာင္းမယ္ဆိုတာကို သိပ္မအုိခင္ဆံုးသြားလုိ႕မသိလိုက္တဲ႔ အေမ။
အခုအထိ က်န္းက်န္းမာမာေနထုိင္ရင္း အိႏၵိယက က ဖုိ႕ေစာင္႔ေနတဲ႔အဘြား၊
ထုိသူမ်ားအားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
လြန္ခဲ႔တဲ႔တစ္ႏွစ္ကစျပီး သားအရင္းလုိ ေစာင္႔ေရွာက္ထားတဲ႔ ေမြးသမိခင္ၾကီးကိုလည္း ေက်းဇူးအထူးတင္ရိွပါေၾကာင္း။
အေၾကြးလာဆပ္မယ္ဆိုျပီး စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ေျပာသြားရွာတဲ႔ ညီေလးတစ္ေယာက္ကိုလည္း အဲဒီစာေလးမၾကာခဏဖတ္ျပီးျပံဳးေနရလုိ႕ ေက်းဇူးတင္ရိွပါေၾကာင္း။
သံသရာဆိုတဲ႔ေရပြက္ေလးထဲမွာ ႏွစ္ႏွစ္ဆိုတာ သိပ္မၾကာလုိက္တဲ႔တဒဂၤေလးပါပဲ ...။ အားလံုး စိတ္ခ်မ္းသာ ျငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ .....။
Peace B with U.

Sunday, March 21, 2010

Bottom Billion အပိုင္း (၅)

အခုတေလာ စာေတြပံုမွန္တင္ျဖစ္ပါတယ္။ မအားတဲ႔ၾကားထဲက စာေရးျဖစ္ပါတယ္။ Contribute လုပ္ထားတဲ႔ Blog ေတြမွာလည္း တာ၀န္ေတြေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ရင္း ရံုးကေနတစ္မ်ိဳး အိမ္ကေနတစ္သြယ္ စာေရးျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ရတာ ပိုျပီးခက္တာေတြလုပ္လာရတဲ႔အတြက္ အရင္ကလို အခ်ိန္သိပ္မပိုေတာ႔ပါဘူး။ ရံုးမွာ ကာတြန္းကားအျမဲမၾကည္႕ႏိုင္ေတာ႔ဘူးလုိ႕ဆိုလုိပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာ သိသိသာသာ ေပါင္ခ်ိန္တက္လာျပီး အဆီေတြပိုမ်ားလာတဲ႔အတြက္ အသက္ၾကီးလာျပီဆိုတာကို နည္းနည္းစျပီးရိပ္မိလာပါတယ္။ Gym မွာလမ္းသြားေလွ်ာက္ျပီး အေလးမတဲ႔ သံေခ်ာင္းကို ၀ိတ္ျပားမပါဘဲ စျပီး မေနပါျပီ။ မၾကာမီမွာၾကြက္သားေတြဘာေတြထြက္လာတဲ႔အခါ စြပ္က်ယ္ေတြ၀ယ္၀တ္ရင္း ပိုက္ဆံစုဖုိ႕ စဥ္းစားေပမယ္႔ စြပ္က်ယ္ေစ်းကလည္း ထင္သေလာက္မသက္သာတဲ႔အတြက္ အဲဒီအၾကံကို မစခင္ကပဲ စြန္႕လႊတ္လုိက္ပါတယ္။

လူမိုက္နဲ႕ေငြအတူမေန ဆိုတဲ႔စကားပံုမွားမွန္း ဒီေန႕မွ ေသခ်ာသိပါတယ္။ Bottom Billion Chapter 9 ဖတ္လုိက္လို႕ပါ ...။ အဲဒီေတာ႔မွ ကိုယ္႔မွာ ေငြမရိွတာကို စိတ္သက္သာရာရမိပါတယ္။ Bottom Billion ကို အပိုင္း ဆယ္ပုိင္းေလာက္ေရးဖုိ႕စိတ္ကူးထားပါတယ္။ အခုဘယ္ႏွပိုင္းေရာက္ေနျပီလဲေမ႔ေနလို႕ ျပန္ရွာၾကည္႕ပါဦးမယ္။ :) ... ပ်င္းစရာေကာင္းတာေတြစေရးမိတဲ႔အတြက္ ဆံုးေအာင္ေရးလုိက္ပါဦးမယ္။ ... ဒီစာေတြဖတ္ရတိုင္း ကိုယ္႔ႏိုင္ငံကို ၾကီးပြားေစခ်င္စိတ္ျဖစ္မိပါတယ္။ ဆင္းရဲတာမေကာင္းပါဘူး။ ... စိတ္ဆင္းရဲတာျဖစ္ျဖစ္ ပိုက္ဆံဆင္းရဲတာျဖစ္ျဖစ္ မေကာင္းပါဘူး။ တစ္ခုခုဆင္းရဲတဲ႔သူဟာ တစ္ေယာက္ေယာက္ကုိ မီခိုရပါတယ္။ မီရင္းနဲ႕ခိုေနရတာကို နမူနာပဲ လုပ္ၾကည္႕လုိက္ပါ ... ဘယ္ေလာက္ ခြက်တဲ႔ အေနအထားလဲဆိုတာ ခံစားရပါလိမ္႔မယ္။ မီခိုရတာမေကာင္းဘူး။ Emotionally Depend လုပ္ရတာလည္းမေကာင္းဘူး။ Financially Depend လုပ္ရတာလည္းမေကာင္းဘူး။ ပိုက္ဆံေခ်းတာျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈေခ်းတာျဖစ္ျဖစ္ မ်က္ႏွာကိုေအာက္ခ်ရျပီ ....။ မေတာ္လို႕ ကိုယ္႔မ်က္ႏွာေအာက္ခ်ထားတုန္း တစ္ေယာက္ေယာက္က နင္းသြားရင္ ခက္ဦးမယ္။ အဲဒါေၾကာင္႔ မမီခိုခ်င္ဘူး။ Independent ျဖစ္ခ်င္တယ္။ ကိုယ္ဟာ တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ ၀န္ထုပ္မဟုတ္ေစရဘူး။ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာလည္း ၀န္ထုပ္မဟုတ္ဘူး။ ၀န္ထုပ္ဆိုတာ အရင္က စကား။ အခုေတာ႔ နည္းနည္းေျပာင္းသြားျပီ။ ဘာထုပ္ဆိုလား။ အဲဒါမ်ိဳးမျဖစ္ခ်င္ဘူး။ ကိုယ္႔ႏိုင္ငံကိုလည္း အဲဒီအထုပ္ ႏိုင္ငံမျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။

ကဲပါ ... လုိရင္းကို စလုိက္ၾကရေအာင္။ အခန္း ကိုး - ေအာက္ေျခ တံုးေအာက္ကဖား သန္းတစ္ေထာင္ ...။Laws and Charters. အစမွာ ဒီလိုေရးထားတာေတြ႕တယ္။
So far I have looked at aid and at military interventions. Both are useful, but both are pretty costly,one in money and the other in guts: political guts, and sometimes soldier's guts. Now I am going to look at a range of interventions that are strikingly cheap. They fall into two groups: changes in our own laws that would benefit the bottom billion, and the generation of international norms that would help to guide behavior.

(အဂၤလိပ္လို မတတ္တဲ႔ ဒကာေတြဒကာမေတြ အေနနဲ႕ ဘာမွမပူပါနဲ႕ ျမန္မာလို ျပန္ထားတာ ေအာက္မွာပါမွာပါ ..။ .......... အဲဒါက ကြ်န္ေတာ္ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ မဟာျမိဳင္ဆရာေတာ္ေျပာတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ႔ဘာသာျပန္ရမွာပ်င္းပါတယ္။ အဲဒီေတာ႔ အဂၤလိပ္လိုေရးထားတာပဲပါပါတယ္။)

(အခုေတာ႔ အမ်ားသူငွာသိၾကတဲ႔အတုိင္း ပါတီတစ္ပါတီ သံုးသိန္းဆိုေတာ႔ ခ်ပါတီၾကိဳက္တဲ႔သူေတြေတာင္ မ်က္ခံုးလႈပ္ေနရတယ္။ ... အဲဒီလိုပါတီေတြက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံတာကို ဘယ္လိုရေအာင္ ျပန္ရွာသလဲဆိုတာကိုပဲ စိတ္၀င္စားမိပါတယ္။ ရိုးရိုးသားသားပါ။ တစ္ေယာက္ကို သိန္း တစ္ရာစီေလာက္ရင္းထားရင္ ဘယ္လုိျပန္ရွာမလဲဆိုတာကို သိခ်င္တာပါ။ မဟုတ္တာေတြမလုပ္ေစခ်င္ပါဘူး။ ဘာလို႕လည္းဆိုေတာ႔ အခုဖတ္ၾကည္႕ေတာ႔ေတြ႕တယ္။ ဆင္းရဲတဲ႔ႏိုင္ငံက ခ်မ္းသာေနတဲ႔သူတစ္ခ်ိဳ႕အေၾကာင္းပါ ...။)

ဆင္းရဲတဲ႔ႏိုင္ငံေတြဟာ ရာဇ၀တ္မႈ ၊အၾကမ္းဖက္၀ါဒနဲ႕ ေရာဂါကပ္ဆိုးေတြရဲ႕ ေကာင္းကင္ဘံုပဲတဲ႔။ အဲဒါဟုတ္သလားလုိ႕ေတြးၾကည္႕ရင္သိသာပါတယ္။ ဟုတ္မယ္ထင္ပါတယ္။ ေယဘူယ်ေျပာရင္ေတာ႔ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒိြဟျဖစ္စရာတစ္ခုက သိပ္ခ်မ္းသာတဲ႔ႏိုင္ငံေတြကလည္း ရာဇ၀တ္မႈထူေျပာတာပါပဲ။ ၾကံဖန္ျပီး ရာဇ၀တ္မႈထူေျပာတာခ်င္း ယွဥ္ႏိုင္တယ္လုိ႕ ဂုဏ္ယူေနစရာမရိွပါဘူး။ ဆရာေအာ္ပီက်ယ္ေျပာတဲ႔ ေဟာေျပာပြဲကလုိ ကြ်န္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံထိပ္တန္းေရာက္ေနတဲ႔ မ်ဥ္းေကြး ဆိုတာမ်ိဳးျဖစ္ေနပါလိမ္႔မယ္။ ဆရာေအာ္ပီက်ယ္ က ဆင္းရဲတဲ႔ႏိုင္ငံေတြအေၾကာင္း presentation လုပ္တုန္းကေျပာလုိက္တာထင္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ႔ သူ႕ဆရာေတြက ဒါဟာ ရယ္စရာမဟုတ္ဘူးလုိ႕ေျပာပါတယ္။ သူ႕ဆရာေတြက ျမန္မာေတြမဟုတ္လုိ႕ ျမန္မာေတြက နာရီေတြဆိုတာမသိလို႕ေျပာတယ္လုိ႕ထင္ပါတယ္။ နာတဲ႔အခါတိုင္း ရယ္(ရီ) ေနရတဲ႔ နာရီေတြ ျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္ေနတာ အေတာ္ေလးၾကာျပီထင္ပါတယ္။

အိမ္ကသာဆင္းရဲသားမိသားစုဆိုျပီး နာမည္ထြက္တဲ႔အိမ္ ...။ အိမ္သားတစ္ေယာက္ကေတာ႔ Western Bank မွာပိုက္ဆံေတြအမ်ားၾကီးအပ္ထားတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လုိသေဘာရလဲ။ သိသာပါတယ္။ သူခိုးေနမွာေပါ႔ေနာ္။

ေသခ်ာေတြးေလ ရွက္စရာေကာင္းေလပါပဲ။ ဟဲဟဲ ေမ႔ေနျပန္ျပီ ... အားလံုးမေမ႔ဖုိ႕ပါ ... အခုဖတ္ေနတာ အာဖရိကအေၾကာင္းေတြပါတဲ႔ စာအုပ္ျဖစ္ျပီး Zephyr က ဘာသာျပန္ရံုဆိုတာပါ ...ဟဲဟဲ .....။ လွဴထားတဲ႔သူေတြက ဒါဟာ အဲဒီဆင္းရဲသားအိမ္က သူခိုး အိမ္သားရဲ႕ ရွက္စရာ အျပဳအမူျဖစ္တယ္လို႕ ခံစားလုိက္ရပါသတဲ႔။ 2004 ကျဖစ္တာတစ္ခုက ၀ါရွင္တန္ DC မွာရိွတဲ႔ Riggs Bank မွာ Equatorial Guinea
သမၼတက ပိုက္ဆံေတြအမ်ားၾကီးစုထားတယ္ဆုိပဲ။ တကယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္သာဆိုရင္ အေထာက္အပံ႔ေတြက သန္းၾကြယ္သူေဌးေတာင္ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြးမိမွာပါ။ ဒါေပမယ္႔ မူရင္းစာေရးသူကေတာ႔ ရွက္စရာေကာင္းတယ္ဆိုလို႕သာ ရွက္စရာကိစၥလို႕ယူဆလုိက္ရတယ္။

2000 ခုႏွစ္မွာၾကေတာ႔ ျဗိတိန္မွာ Sani Abacha မိသားစုကလည္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီး ေငြေတြအမ်ားၾကီးစုၾကတယ္လုိ႕ၾကားရပါတယ္။ သူတို႕ဟာ စစ္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကီးအကဲေတြျဖစ္တယ္လုိ႕သိရပါတယ္။ "တုိက္ဆိုင္လိုက္တာမ်ားကြာ ... "....အဲဒီသီခ်င္းကို သတိရမိပါတယ္။ အခုပဲ ေရဒီယုိနားေထာင္လုိက္လုိ႕ပါ။ ေထာက္ပံ႔ေရးအစီအစဥ္ေတြက လူတစ္ခ်ိဳ႕ကုိ ေျပလည္ေစတာေတာ႔ သိပ္ကိုေသခ်ာတာပဲ။

ဒါဟာ ဘဏ္ေတြဘက္က အားနည္းခ်က္ေတြပါ ...။
စင္ကာပူဘဏ္ေတြလည္း သတိနည္းနည္းထားဖုိ႕လိုပါမယ္။ ေနာက္စာအုပ္မွာ ပါလာရင္ အားနာစရာၾကီးျဖစ္ေနမယ္။ ဘဏ္မွာ Money Laundry မျဖစ္ေအာင္ ေနာက္ေၾကာင္းရွင္းတဲ႔ေငြျဖစ္ေၾကာင္း စီစစ္ဖုိ႕လုိပါတယ္။ ေတာ္ၾကာ Dollar မွာ for charity .... ေတြဘာေတြေရးထားတာျဖစ္ေနရင္ ရွက္စရာၾကီး။ ဘဏ္လုပ္ငန္းဟာ အျမတ္အစြန္းအတြက္လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဆယ္တန္းမွာ ေဘာဂေဗဒကို ေက်ညက္ေအာင္က်က္ခဲ႔တဲ႔ေက်ာင္းသားေဟာင္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ဘဏ္လုပ္ငန္းဟာ ေငြေၾကးခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျပီးသားလူေတြရဲ႕ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမႈအတြက္ လုပ္တယ္ဆိုတာကို သိပါတယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းရဲ႕အစကလည္း ဒီလုိပါပဲ။ ဘဏ္လုပ္ငန္းဟာ သူခုိးလက္ခံလုပ္ငန္းမဟုတ္ဘူးဆိုတာ နားလည္တဲ႔သူေတြလုိပါတယ္။ အခုေတာ႔ ဥေရာပမွာ Terrorist ေတြကို ဘဏ္ကေန ေငြလႊဲတာမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ သံသယရိွတဲ႔ transfer ေတြကို စစ္ေဆးပါတယ္။ အဲဒီေတာ႔ အိမ္က ပစၥည္းေတြခိုးေရာင္းတဲ႔ ငနဲေတြအတြက္ ဥေရာပက ဘဏ္ေတြက အဆင္သိပ္မေျပေတာ႔ဘူးလုိ႕လည္း စာေရးသူကေရးထားပါေသးတယ္။ သိပ္လည္းစိတ္မပူသြားပါနဲ႕ လက္ခံတဲ႔ ဘဏ္ေတြလည္းရိွပါေသးတယ္တဲ႔။

စာေရးသူကေထာက္ျပတာက ဗဟိုဘဏ္ေတြဟာ တုိင္းျပည္ထဲကို စီး၀င္လာတဲ႔ charity ေငြေၾကးေတြကို စနစ္တက်ခန္႕ခြဲရမယ္ဆိုတာကိုေျပာတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ႔ ဒါကို သိပ္ခံစားရတယ္။ အလွဴေငြေတြဟာ ေရာက္သင္႔တဲ႔အခ်ိန္မွာ ေရာက္သြားဖုိ႕ေကာင္းေနျပီမဟုတ္လား။ စကားမစပ္ ရန္ကုန္ကေန ဧရာ၀တီတုိင္းကို လမ္းေလွ်ာက္သြားရင္ေတာင္ တစ္ႏွစ္ၾကာမွာမဟုတ္ဘူးမဟုတ္လား။ ...ကြ်န္ေတာ္လည္း လမ္းေလ််ာက္၀ါသနာပါလို႕ပါ။ဟဲဟဲ။

ေနာက္တစ္နည္းက ဆင္းရဲသားေတြအတြက္ အလုပ္ေပးႏိုင္တဲ႔ လုပ္ငန္းမ်ိဳးကို အခြန္ေလွ်ာ႔ေပးတာပါ။ သိပ္ေကာင္းတဲ႔နည္းလမ္းပါ။ ဒါေပမယ္႔ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း အဲဒါကို အခြင္႔ေကာင္းယူပါတယ္။ ဒါကေတာ႔ ၾကံဳတုန္းေျပာလုိက္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာလည္း ေက်ာင္းေတြမွာ အစိုးရကိုယ္စားျပင္ေပးတဲ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕ရိွပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ငယ္ကတည္းကရိွတာပါ။ ေက်ာင္းမွာ လူသြားလမ္းေလးလာလုပ္ပါတယ္။ မၾကာပါဘူး သဲေတြထြက္ထြက္လာပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔သူတုိ႕က အစိုးရကိုေတာ႔ေက်ာင္းေတြျပင္ေပးေနတယ္ဆိုတဲ႔ နာမည္ေကာင္းတစ္ခုကို အသံုးခ်ျပီး လုပ္ပိုင္ခြင္႔တစ္ခ်ိဳ႕ရသြားပါလိမ္႔မယ္။ ျပင္သစ္မွာလည္းဒါမ်ိဳးရိွတယ္လုိ႕သိရပါတယ္။ ျမန္မာေတြ ေခတ္ေရွ႕ေျပးေနတာေတြ မနည္းပါလားလုိ႕ေတာင္ အံ႕အားသင္႔ရပါတယ္။ စီမံကိန္းတစ္ခုဟာ စိတ္ကူးတစ္ခုတည္းေကာင္းလုိ႕မရပါဘူး။ အျဖစ္လုပ္ထားတာေတြ မၾကံဳရေအာင္ စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ရပါမယ္။ လမ္းေဘးက ပလက္ေဖာင္းေတြကို ၀ါးကပ္ေလးခံျပီး သဲမ်ားမ်ား ဘိလပ္ေျမပါရံုမွ်ဆိုတဲ႔ အခ်ိဳးအဆနဲ႕ လုပ္ေနတာေတြက သိပ္ကို တာ၀န္မဲ႔တဲ႔စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီလို တာ၀န္မဲ႔တဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြေၾကာင္႔ Prisoner Dilemma ျဖစ္ပါတယ္။ Prisoner Dilemma ဆိုတာ Game Theory သမားေတြေျပာခဲ႔တာပါ။ ျမန္မာျပည္မွာေနတုန္းက အသိတစ္ေယာက္ေျပာျပလုိ႕ အဲဒါကို ၾကားဖူးပါတယ္။(ကိုမ်ိဳးေျပာတာလုိ႕ထင္ပါတယ္။)

Two suspects are arrested by the police. The police have insufficient evidence for a conviction, and, having separated both prisoners, visit each of them to offer the same deal. If one testifies (defects from the other) for the prosecution against the other and the other remains silent (cooperates with the other), the betrayer goes free and the silent accomplice receives the full 10-year sentence. If both remain silent, both prisoners are sentenced to only six months in jail for a minor charge. If each betrays the other, each receives a five-year sentence. Each prisoner must choose to betray the other or to remain silent. Each one is assured that the other would not know about the betrayal before the end of the investigation. How should the prisoners act?

ရဲသားက လူႏွစ္ေယာက္ကို သံသယရိွလို႕ ဖမ္းထားပါတယ္။ သက္ေသမရိွလို႕ သူတုိ႕ႏွစ္ေယာက္ကို ခြဲျပီးေမးပါတယ္။
ႏွစ္ေယာက္စလံုးကို ဒီလိုကမ္းလွမ္းပါတယ္။ တစ္ေယာက္က အမွန္ေျပာျပီး တစ္ေယာက္က မေျပာရင္ ေျပာတဲ႔သူကို လႊတ္ေပးျပီး က်န္တဲ႔သူကို ေထာင္ဆယ္ႏွစ္ခ်ပါမယ္။ ႏွစ္ေယာက္စလံုးမေျပာရင္ ေျခာက္လပဲက်ပါမယ္။ ႏွစ္ေယာက္စလံုး ေျပာရင္ တစ္ေယာက္ကို ေထာင္ငါးႏွစ္တဲ႔။ သူတုိ႕အခ်င္းခ်င္းလည္းမေတြ႕ရပါဘူး။ ေထာင္သားေတြဘယ္လိုေျပာမလဲတဲ႔။

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ႔ Dilemma ေတြကို ၾကိဳက္တဲ႔အတြက္ Prisoner Dilemma ကို အၾကာၾကီးေတြးခဲ႔ပါတယ္။ ...ေနာက္ဆံုးရတဲ႔အေျဖက မလြယ္ေၾကာဆိုတာပါပဲ ......။ ထင္သေလာက္မလြယ္တဲ႔ကိစၥေတြလုပ္ေနၾကရတဲ႔ေလာကၾကီးမွာ အက်ိဳးရိွမယ္ဆိုရင္ လိမ္သင္႔လိမ္ရမွာပဲဆိုတဲ႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာလည္း မလြယ္ေၾကာေတြပါပဲ ....။

ဆက္ပါဦးမည္။

ခငိမင္စြာျဖင္႔
Zephyr

Related Post:


Notes:

ဒီေန႕ 30% Discount အျပင္ Member Discount ပါ ထပ္ေပးတဲ႔ Borders စာအုပ္ဆိုင္ ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြထပ္၀ယ္လာတဲ႔အတြက္ စာမ်ားမ်ားပိုေရးျဖစ္ဖုိ႕ရိွပါတယ္။ .... စာေရးဖုိ႕ အျမဲတုိက္တြန္းတဲ႔ အေမ႔ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အေမ ေနေကာင္းပါေစ။Peace B with U.