Wednesday, March 24, 2010

ႏွာေစးေနေသာယုန္မ်ားစုေ၀းေနထိုင္ရာမွ .... ႏွာေစးေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈထြန္ကားလာျခင္း။
ႏွာေစးေနေသာယုန္မ်ားစုေ၀းေနထိုင္ရာမွ .... ႏွာေစးေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈထြန္ကားလာျခင္း။

ယဥ္ေက်းမႈဆိုတာကေတာ႔ လူေတြလုပ္ထားတာမွန္းေတာ္ေတာ္ေလးေသခ်ာေနသည္။
ထုိအယူသည္ ကြ်ႏု္ပ္ အေကာက္အယူလြဲရာမွ စတင္ျပီး ယံုၾကည္စရာေကာင္းလာခဲ႔ျခင္းျဖစ္ဟန္တူသည္။
ပထမဆံုး အျမင္ကတ္မိသည္မွာ ပရိုင္းမိတ္မ်ားျဖစ္သည္။ သစ္ပင္ေပၚတြင္ ေအးေအးေဆးေဆး ေနႏိုင္ရက္သားႏွင္႔ လမ္းေလွ်ာက္ရန္ၾကိဳးစားခဲ႔၍ျဖစ္သည္။ ပရိုင္းမိတ္ႏွင္႔ေမ်ာက္ မကြဲသူမ်ားအတြက္ နည္းနည္းရွင္းျပလိုပါသည္။ ပရိုင္းမိတ္မ်ားသည္ေမ်ာက္မဟုတ္ပါ။ လူျဖစ္လာမည္႕ လူခါနီး သတၱ၀ါမ်ားသာျဖစ္သည္။ တိရစာၧန္ရံုမွ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ လူျဖစ္သြားေလမလား ဆုိသည္မွာ အေတာ္ေလးရူးေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ ... ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစား အယူအဆေလာက္နီးနီး ရူးသည္ဟု ထင္မိသည္။ ေမ်ာက္သည္ေမ်ာက္ပဲျဖစ္သည္။ ေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္သန္းေျခာက္ေသာင္းၾကာသည္႕တုိင္ ေမ်ာက္သည္ ေဆာ႔ခေရတၱိမျဖစ္လာႏိုင္ပါ။ ... လူနားတြင္ေနထိုင္ေသာေမ်ာက္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ စာေရးစာဖတ္တတ္လာရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထို႕ေၾကာင္႔ အစဥ္အလာမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားရိွျပီးသား နိယာမ တရားျဖစ္လာတတ္သည္။ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ အလြန္ဆံုးျဖစ္လာႏိုင္သည္မွာ လူရိပ္လူကဲနားလည္ေသာ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္မွ်သာျဖစ္သည္။

Evolution ၏ ဖခင္ၾကီးမွာ ဒါ၀င္ျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ ဒါ၀င္ ၀ါဒကိုလည္း နည္းနည္းေလးနားလည္ရန္လိုသည္။ ဒါ၀င္သည္ ဆင္႔ကဲျဖစ္စဥ္ကို လက္ခံသည္႕အတြက္ ထာ၀ရဘုရား၀ါဒကို လက္ခံ၍မရသည္႕ သိပၸံ အယူ၀ါဒဘက္သို႕ေျခစံုပစ္၀င္လုိက္သည္။ ထာ၀ရ ဘုရား၏ မုတ္ဆိတ္ျဖဴမ်ားကို မီးနဲ႕ရိွဳ႕ခဲ႔သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ဒါ၀င္၏ အယူအရဆိုလွ်င္ ထာ၀ရဘုရားျဖစ္လာမည္႕ ပရိုင္းမိတ္တစ္ခုကို ရွာေတြ႕မွ ထာ၀ရဘုရားရိွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ရိွသမွ် အရိုးမ်ားတြင္လည္း ဒိုင္ႏိုေဆာေလာက္ အရပ္ရွည္သူမ်ားမေတြ႕ရေသးပါ။ ထုိ႕ေၾကာင္႔ အသက္ရွည္ရာမွ တုိလာ၊ အရပ္ရွည္ရာမွာ ပုလာေသာ က်မ္းမ်ား၏ အဆိုသည္လည္း ဒါ၀င္ႏွင္႔မျဖစ္ပါ။ သက္တစ္ေသာင္းတမ္းမွ လူ၏ ႏွလံုးသည္ သက္တစ္ေသာင္းတမ္းလုံးခုန္ေနႏိုင္ရန္ သံမဏိအမာစားျဖင္႔ လုပ္ထားရန္လုိသည္။ ထုိေၾကာင္႔ အနည္းငယ္ေသာ ဗဟုသုတသည္ အႏၲရာယ္ၾကီးပါသည္။ အထူးသျဖင္႔ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္အတြက္ ပိုျ႔ပီးအႏၲရာယ္ၾကီးပါသည္။

သူေတာ္ခ်င္း သီတင္းေလြ႕သည္ျဖစ္ေစ၊ ခ်ိတ္ခ်င္းခ်ိတ္မိသည္ျဖစ္ေစ .... အသိုင္းအ၀ိုင္းျဖစ္လာသည္။
အသို္င္းအ၀ိုင္းတစ္ခုတြင္ အယူအဆရိွလာသည္။ အေတြးအေခၚရိွလာသည္။ ဘံုယံုၾကည္ခ်က္မ်ားရိွလာသည္။ အေလ်ာ႔ေပးနယ္နိမိတ္မ်ား၊ နားလည္မႈမ်ားရိွလာသည္။ ... မၾကာခဏ အျငင္းအခံုရိွလာသည္။ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ တန္ဖိုးမ်ားထားရိွလာၾကသည္။ ေလးစားစြာ အယူအဆတစ္ခုကို တင္ျပသည္။ ခိုင္ခိုင္မာမာကန္႕ကြက္သည္။ ထုိအရာမ်ားသည္ ေမ်ာက္မ်ားႏွင္႔ သိပ္မပတ္သက္ေသာ လူ႕ကိစၥမ်ားျဖစ္ပါသည္္။ ေမ်ာက္တိုင္းျပည္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုမရိွလည္းျဖစ္သည္။ သန္းရွာေနရံုမွ်ျဖင္႔ ဘ၀ကို ေအးေအးေလးျဖတ္သန္းသြားႏုိင္သည္။ ေမ်ာက္မက Lesbian ျဖစ္ေနလွ်င္ ေမ်ာက္မထားႏိုင္ေသးသည္။ အသက္ၾကီးလာေသာ ေမ်ာက္အိုၾကီးမ်ားအေနျဖင္႔ မီးေလာင္ျပင္တြင္သြား၍ နႏၵမင္းသားကို တရားျပႏိုင္ေသးသည္။ ေမ်ာက္လက္ ေမာင္းအပ္ဟူေသာ စကားပံုတြင္လည္း အခန္႕သား ၀င္ခမ္းနားေနႏိုင္ေသးသည္။ ေမ်ာက္မူးလဲေသဟူေသာ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္တစ္ေကာင္ျဖစ္ျပႏိုင္ေသးသည္။ ေမ်ာက္စိတ္ဟုေျပာရေလာက္ေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး လွည္႕ပတ္ေျပာႏိုင္ေသးသည္။ ဘုရားကားေအာက္ ေမ်ာက္ကားအထက္ ဆုိသည္႕ ဇာတ္ကြက္ကို သရုပ္ေဖာ္ႏိုင္ေသးသည္။ ေနလံုးကို မ်ိဳခ်မိေသာ ဟာႏုမာန္လိုလို၊ ၀ူခုန္းလုိေမ်ာက္စြမ္းေကာင္းလိုလိုဟန္ေဆာင္ရင္း ေမ်ာက္ေလာကၾကီး ယိုယြင္းလာမႈကို အခ်ိန္မီ ေအးခ်မ္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္သည္ဟု ကိုယ္႔ကုိယ္ကို ယူဆႏိုင္ေသးသည္။ ေမ်ာက္ျဖစ္ရျခင္းမွာ စိတ္ႏွလံုး၀မ္း ျငိမ္းခ်မ္းေနေၾကာင္း မၾကာခဏ ကုတ္ကုတ္ျပႏိုင္ေသးသည္။ ေမ်ာက္အၾကီးအကဲ၏ ေစတနာသန္႕သန္႕ၾကီးကို ခန္႕ခန္႕ၾကီးထူတ္ေဖာ္ေၾကျငာႏိုင္ေသးသည္။ အျမန္လုပ္ရန္ေတာ႔လိုသည္။ မၾကာမီ စန္႕စန္႕ၾကီးျဖစ္ေနမွာစိုး၍ ျဖစ္သည္။

အေမး။ ။ဆင္က ဘာလို႕အေကာင္ၾကီး၊ အညိဳေရာင္ရိွျပီး အတြန္႕ပါတာလဲ။
အေျဖ။ ။ အရြယ္ေသး၊ အျဖဴေရာင္ရိွျပီး၊ လံုး၀ိုင္းရင္လည္း ဆင္ဘယ္ဟုတ္မလဲ .. အက္စပရင္ ျဖစ္သြားမွာေပါ႔။

ေမ်ာက္ေတြဟာ ပါတီမဖြဲ႕ဘူး။လူေတြက ပါတီေတြဖြဲ႕တယ္။ ျပိဳင္ရင္းနဲ႕ ကုတ္ၾကမယ္ .. ကိုက္ၾကမယ္ ...။ သိတာထက္ပိုေျပာမယ္ ...။ မစားေပမယ္႔ ၀ေစရမယ္ဆိုတာေတြ အာေဘာင္အာရင္းသန္မယ္။ ... စိတ္ရင္းက ရိုးသားလုိ႕ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တာပါ ဆိုတဲ႔ ဟာသေတြေျပာမယ္။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႕စီးပြားေရးကို တြဲဖက္ တြဲခ်က္စားမယ္။ ပညာေရးေလာကၾကီးကို ကယ္တင္ဖုိ႕စူပါမင္းလိုလာမယ္။ ႏိုင္ငံၾကီးကို ဆင္းရဲတြင္းလြတ္ကင္းေအာင္ လမ္းျပေဆာင္ပါမည္လို႕ဟစ္သူဟစ္မယ္။ ဘုရားေလာင္း ေခတ္ထက္ ပိုေကာင္းေစရမည္လို႕ ရဲရဲၾကီး အာမခံၾကမယ္။ အခ်င္းခ်င္း ခ်နင္းမယ္ ..။ရည္းစားေတြလို တြဲမယ္၊ခြဲမယ္။။ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရရိွတဲ႔အခါ ေနရာတုိင္းက ပဲခူးနဲ႕စစ္ကိုင္း ... စိုင္းတိုင္းေရာက္တယ္ ...ေလွာ္တုိင္းေပါက္တယ္။ ....ေမ်ာက္ေတြက ပါတီမဖြဲ႕ဘူး။ ပါတီတက္တယ္။ ႏြယ္ၾကိဳးေလးေတြခိုတယ္။ စုစုေ၀းေ၀းေျပးလႊားတယ္ ...။ တခါတခါ ... ၾကိဳးေခြ ..ၾကိဳးေခြလို႕ ကဗ်ာထဲ၀င္ေအာ္တယ္(ဌာေနျပည္ၾကီးက ေဝးသႏွင့္ - ဦးၾကင္ဥ)။ ... တစ္ခါတစ္ေလ ...ေမ်ာက္အခ်င္းခ်င္း ေျမာက္ပန္းလွန္၊ ...တစ္ခါတစ္ေလ ..ဆန္ေတာင္းဖုိ႕ ရုပ္ထြက္ျပ၊ တစ္ခါတေလ ... ေမ်ာက္စြမ္းျပရာကေန သစ္ကိုင္းလြတ္ ....။ ဒါေပမယ္႔လည္း ေမ်ာက္ကလည္း ေမ်ာက္ dignity နဲ႕ .. အရွင္ေဒ၀ဒတ္ေလာင္း ေက်ာက္ခဲနဲ႕ထုသြားတဲ႔ ဘုရားေလာင္းေမ်ာက္ထံုးကို ႏွလံုးမူေနသေယာင္လုပ္ျပတတ္တယ္။ အဲဒီတစ္ခုေတာ႔ ေမ်ာက္ေတြကို ေလးစားတယ္ ....။ ပိရိတယ္ ...ေသြးေအးတယ္၊ ေမ်ာက္ငါးပိကိုင္သလို ျဖစ္တာက အရင္က ဥာဏ္နည္းတဲ႔ေမ်ာက္ေတြပါလို႕ေတာင္ ခပ္ေလးေလး သံရွည္ဆြဲျပီး ရွင္းျပလုိက္ေသးတယ္။ အာဂေမ်ာက္။ (ဘယ္ေတာ႔မွ အက္စပရင္မျဖစ္ေစရဘူး)

ေမ်ာက္ေတြဟာ ေမ်ာက္မ်ဥ္းရင္း လူေတြကို အကဲခတ္တယ္။ .....
ေမ်ာက္ေတြက မီးခဲမကိုင္ေတာ႔ဘူး ... ပါးသြားျပီ။
ေမ်ာက္ေတြက အုန္းသီးကို ကိုင္ထားရင္း ငါ႔ဥစၥာကြလုိ႕ေျပာတယ္။ ဂုဏ္ယူပံုလည္းရတယ္။
ေမ်ာက္ေတြဟာ ေမြးထားသူေတြကို ျပန္ေျခာက္ဖုိ႕၀ါသနာပါတယ္။
ေမ်ာက္ေတြကို ေမ်ာက္ျမီးနဲ႕ေမ်ာက္ခ်ည္လုပ္ရင္လည္း ရူးသြားလိမ္႔မယ္။ မရေတာ႔ဘူး။
ေမ်ာက္သားစားခ်င္ရင္ ေမ်ာက္မ်က္ႏွာမၾကည္႕ရဘူးဆိုတာ ေသးသိမ္တဲ႔ လူေတြေျပာတာပါလို႕ ေမ်ာက္က တရားက်သလိုေျပာတယ္။
ေမ်ာက္ေတြကေမ်ာက္ ဋီကာ ေရးသြားတဲ႔ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းကိုေတာင္ သူတို႕ေက်းဇူးမကင္းဘူးေျပာတတ္တယ္။

အခုတေလာေမ်ာက္ေတြသိပ္ျငိမ္တယ္။

"အ၀တ္၀တ္ထားတဲ႔ ပရိုင္းမိတ္ေတြဟာ သိပ္ကို ကိစၥမ်ားတာပဲ" လို႕ သူတို႕အခ်င္းခ်င္း တစ္ခြန္းစႏွစ္ခြန္းစေျပာတာကလြဲရင္ သိပ္ကို တည္ျငိမ္တယ္။

.... မၾကာခင္မွာ ဖတ္ရွဳရမယ္႔သတင္းစာမွာေတာ႔ သၾကၤန္ကာလအတြင္း တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္စြာေရကစားလ်က္ရိွေၾကာင္း ဆိုတာပါပဲ ...။ ... သီတာၾကည္လဲ႔ ငွက္သံႏြဲ႕ႏွင္႔ လြမ္းဖြဲ႕ျမိဳင္ေျခ ျမဴခိုးေ၀ေနတဲ႔ ေတာအုပ္ေလးမွာလည္း ေမ်ာက္ေတြ တကယ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ... ေျပးလႊားေဆာ႔ကစားေနၾကလ်က္ရိွေနေၾကာင္း ေစာင္႔ၾကည္႕ေလ႔လာသူ မ်ားက ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ေစာင္႔ၾကည္႕ေနခဲ႔ေသာ အေတြ႕အၾကံဳအရ မွန္းဆလ်က္ရိွေန။ ။

ခင္မင္စြာျဖင္႔
Zephyr

Notes:
လူအခ်င္းခ်င္း လွည္႕ပတ္ျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ .....။
Thanks to my censorship board for frequent warnings .... :).
Thanks to my English teacher who introduced me with satire books.

We don't care who governs the country, but we care how they govern ...(Zephyr)Peace B with U.