Tuesday, November 25, 2008

ေန႕တစ္ေန႕

ဒီေန႔လား ...
ျပႆဒါးထက္ေတာ႔ခါးတယ္ ....
ငါ႔ရဲ႕ ျပတင္းေပါက္ေလးကို ပိတ္ၿပီး ...
ေဆာင္းရာသီလို တိတ္ေနလိုက္တယ္ ....။

(Z)Peace B with U.