Thursday, September 18, 2008

ဆံပင္ရွည္သြားတဲ႕ လင္းတေလး

လင္းယုန္ေတြက လင္းတေတြနဲ႕ မ်ိဳးရင္းတူ သတဲ့၊
ဒါဆိုရင္ လင္းယုန္ဆိုတာ ဆံပင္ရွည္သြားတဲ႕ လင္းတေတြေနမွာေပါ႔၊Peace B with U.